Strogim provjerama Medicinski staje na kraj prevarantima na prijemnom: Pregledavaju se čak i naočale

Medicinski fakultet u Zagrebu jedan je od onih koji za upis na integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine provodi prijemni ispit. Provjerava se znanje iz tri predmeta, a na ovogodišnjem Danu otvorenih vrata za maturante riječi je bilo o tome koji su savjeti i sugestije za kandidate koji će polagati prijemni.Medicinski fakultet u Zagrebu jedan je od onih koji za upis na integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine provodi prijemni ispit. Provjerava se znanje iz tri predmeta, a na ovogodišnjem Danu otvorenih vrata za maturante riječi je bilo o tome koji su savjeti i sugestije za kandidate koji će polagati prijemni.

Read more
1 2 3 4 5 7