Pretraga

Srednja škola

Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Zagreb

Srednja strukovna škola je dislocirana jedinica Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj te se nalazi na adresi Ilica 83. Na toj adresi se odvija sva nastava za sve naše programe. Programi koje trenutno nudimo su:

Puno zanimanje (Trogodišnji strukovni program uz prilagodbu sadržaja u trajanju od četiri godine.):

 • Kuhar
 • Slastičar
 • Krojač
 • Autolimar
 • Bravar

Pomoćno zanimanje (strukovni program trogodišnjeg trajanja obrazovanja):

 • Pomoćni kuhar/slastičar
 • Pomoćni krojač
 • Pomoćni autolimar
 • Pomoćni bravar

Više informacija o svakom pojedinom programu možete pronaći na poveznici UPISI 2020./2021.

Obrazovni sektor: UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

1. Kuhar (prilagođeni program) (071294) 4.g

Vrsta i tip programa: prilagođeni program za učenike s teškoćama, strukovni program trogodišnjeg trajanja obrazovanja u trajanju od četiri godine

2. Slastičar (prilagođeni program) (071494) 4.g

Vrsta i tip programa: prilagođeni program za učenike s teškoćama, strukovni program trogodišnjeg trajanja obrazovanja u trajanju od četiri godine

3. Pomoćni kuhar i slastičar – TES (078193) 3.g

Vrsta i tip programa: TES – posebni program za učenike s teškoćama, strukovni program trogodišnjeg trajanja obrazovanja

Opis zanimanja:

Kuhari i slastičari obavljaju različite pomoćne poslove u kuhinjama i restoranima različitih ugostiteljskih objekata. Od njih se očekuje samostalnost u izvršavanju složenijih zadataka u kuhinji.

Osnovni poslovi i zaduženja pomoćnog kuhara i slastičara se odnose na primjenjivanje pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora te zaštitnih mjera na radnom mjestu. Potrebno je pomagati u pripremi i gotovljenju jednostavnih jela, slastica i priloga.

Vrlo je važno primjenjivati pravila zaštite na radu te odabirati živežne namirnice po kvaliteti, sastavu, podrijetlu i svojstvima. Tijekom obavljanja poslova učenik poštuje higijenske standarde, pazi na higijenu i čistoću prostora i sredstava s kojima radi te vodi brigu o skladištenju nepotrošenih namirnica.

Kuhari i slastičari te pomoćni kuhari i slastičari rade u raznim ugostiteljskim objektima, a to podrazumijeva i dosta različite uvjete u kojima obavljaju svoj posao.

Posao kuhara odvija se u uvjetima velikih temperaturnih promjena, među jakim mirisima, isparavanju, u vlazi i buci. Može biti opasan zbog upotrebe oštrih alata, vrućih predmeta i naprava pod pritiskom te skliskih podova i slično.

Kuhari, kao osobe koje rade s hranom, podliježu obveznom sanitarnom pregledu, čime se od moguće zaraze štite korisnici ugostiteljskih usluga, a i sami kuhari.

Praktičnu nastavu učenici pohađaju svaki drugi tjedan četiri dana kod poslodavca u ugostiteljskom objektu te jedan dan u školskom praktikumu (kuhinji).

Obrazovni sektor: TEKSTIL

1. Krojač (prilagođeni program) (221594) 4.g

Vrsta i tip programa: prilagođeni program za učenike s teškoćama, strukovni program trogodišnjeg trajanja obrazovanja u trajanju od četiri godine

2. Pomoćni krojač – TES (228393) 3.g

Vrsta i tip programa: TES – posebni program za učenike s teškoćama, strukovni program trogodišnjeg trajanja obrazovanja

Opis zanimanja:

Krojač izrađuje odjeću prema prethodno kreiranom modelu. Obavlja konstrukcijsku pripremu, kroji prema šabloni, šiva i dorađuje odjeću. Završni proizvodi krojača jesu odjevni predmeti, posteljina, trikotaža, stolnjaci i slično. Pomoćni krojač sudjeluje u pripremi te dovršavanju završnih proizvoda kao što su našivavanje dugmadi te glačanje.

Posao krojača sastoji se od sljedećih radnih operacija: izradbe kroja prema zadanim mjerama i modelu, polaganja materijala na stol za krojenje, strojnog ili ručnog rezanja materijala po šabloni, sortiranja i pripremanja skrojenih dijelova, sastavljanja skrojenih dijelova u konačni proizvod pomoću stroja za šivanje, stroja za obamitanje, stroja za porubljivanje i stroja za izradbu rupica. Završne su faze našivanje dugmadi te strojno ili ručno glačanje.

Krojači mogu raditi u industrijskim postrojenjima ili u obrtničkim radionicama. Krojači zaposleni u industriji izrađuju odjeću za široko tržište. Krojači u obrtničkim radionicama rade za uže tržište ili po narudžbi. Najčešće izrađuju odjeću po mjeri, a prema potrebi popravljaju i preinačuju sašivenu odjeću. Obavljaju sve opisane faze rada na pojedinom proizvodu, uključujući uzimanje mjere i jednu probu ili više proba prije dovršavanja predmeta. U obrtničkoj krojačkoj radionici ima mnogo ručnoga rada, dok u industriji prevladava rad na strojevima.

Krojač treba imati dobar vid na blizinu, dobru okulo-motornu koordinaciju, sposobnost prostornog predočavanja, dobru ručnu spretnost i spretnost prstiju. Treba dobro poznavati boje i njihove nijanse. S obzirom na uvjete rada, poželjno je dobro zdravlje. Krojači u obrtničkim radionicama trebali bi biti kreativni u stvaranju novih modela odjeće te strpljivi u kontaktu s korisnicima usluga.

Praktičnu nastavu učenici pohađaju svaki drugi tjedan u školskom praktikumu.

Obrazovni sektor: STROJARSTVO

1. Autolimar (prilagođeni program) (014094) 4.g

Vrsta i tip programa: prilagođeni program za učenike s teškoćama, strukovni program trogodišnjeg trajanja obrazovanja u trajanju od četiri godine

2. Bravar (prilagođeni program) (014194) 4.g

Vrsta i tip programa: prilagođeni program za učenike s teškoćama, strukovni program trogodišnjeg trajanja obrazovanja u trajanju od četiri godine

3. Pomoćni autolimar – TES (018393) 3.g

Vrsta i tip programa: TES – posebni program za učenike s teškoćama, strukovni program trogodišnjeg trajanja obrazovanja

4. Pomoćni bravar – TES (018493) 3.g

Vrsta i tip programa: TES – posebni program za učenike s teškoćama, strukovni program trogodišnjeg trajanja obrazovanja

Opis zanimanja

Autolimari uklanjaju oštećenja na vozilima koja su nastala u prometnim nezgodama, zbog vremenskih nepogoda ili starenja. Da bi mogli obavljati te poslove, autolimari moraju poznavati različite vrste konstrukcija karoserija, njihovu namjenu i vrstu izvedbe prema položaju motora. Budući da svako vozilo predstavlja nov izazov, autolimari moraju razviti odgovarajuće metode za svaki novi posao, primjenjujući svoje široko znanje o automobilskim konstrukcijama i tehnikama popravaka.

Bravari izrađuju dijelove metalnih konstrukcija, obrađuju limove, metalne profile i cijevi te izvode razne montažne radove na građevinskim objektima. Završni proizvodi bravarskog posla jesu: ograde, metalni prozori i vrata, metalni namještaj, dijelovi postrojenja.

Bitna je spremnost na uvjete rada koji mogu biti rad u različitim vremenskim uvjetima, česta izloženost finoj prašini, rukovanje oštrim alatima i slično.

Praktičnu nastavu učenici pohađaju svaki drugi tjedan četiri dana kod poslodavca u radioni te jedan dan u školskoj radioni (suradnja s Industrijskom strojarskom školom).

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja učenici završavaju izradom i obranom završnog rada i tako stječu kvalifikaciju (srednju i nižu stručnu spremu) za tržište rada.

Prvu školu za gluhonijeme u Hrvatskoj otvorio je 1885. godine Adalbert Lampe. Adalbert Lampe rođen je 1842. godine. Imao je 9 godina kad je otišao u školu za gluhe u Austriji. Živio je osam godina u Beču, zajedno sa starijom gluhom sestrom. Učio je za kaligrafa (pisar krasopisom), što je u prošlosti bilo vrlo cijenjeno zanimanje. Nakon završetka školovanja vratio se u Zagreb. Dobio je posao prepisivača u Vladi. Nikada nije ni sanjao da će postati učitelj gluhe djece. Slučajno se dogodilo da je on otvorio prvu školu za gluhe u Hrvatskoj. Naime, nakon što se vratio iz Beča, neki roditelji pozvali su ga kući da upozna njihovu gluhu djecu. Jednog dana pozvala ga je majka gluhog devetogodišnjeg dječaka. Molila ga je za savjet jer je škola za gluhe u Beču odbila primiti njezinog sina na školovanje. Lampe ga je počeo podučavati. Dječak je brzo napredovao. Lampe je odlučio pokazati javnosti njegov napredak i pomoći da se gluha djeca počnu školovati. Komisija je ispitivala dječaka i ocjenjivala rad učitelja Lampea. Lampe je svojim uspjehom stekao ugled i priznanje. Godine 1885. dobiva dozvolu za otvaranje privatne škole za gluhe. Učenike je podučavao na znakovnom jeziku.

Nakon nekoliko godina rada ukida se privatna Lampeova škola i godine 1891. osniva se Zemaljski zavod za gluhonijeme u Zagrebu u vili Socias na Vinogradskoj cesti.

Tri godine poslije, školske godine 1894./95., Zavod se premješta u Ilicu 83, gdje se i danas uz lokaciju u Ulici Vladimira Nazora 47 odvija djelatnost Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj.

Zašto Slava Raškaj? Po gluhoj slikarici koja se upisala u vrh hrvatskog slikarstva te provela dio svoga života upravo na našoj adresi Ilica 83.

Za upis je potrebno imati:

 • rješenje ureda državne uprave u županiji odnosno Gradskoga ureda za obrazovanje Grada Zagreba o primjerenom programu školovanja u osnovnoj školi
 • stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o sposobnostima i motivaciji učenika

Adresa škole Ulica Vladimira Nazora 47; Dislocirana jedinica – Srednja strukovna škola, Ilica 83

Broj telefona 01 3764 800

Mail škole ured@centar-sraskaj-zg.skole.hr

Link na web stranicu škole http://centar-sraskaj-zg.skole.hr/

Posebnost naše Srednje strukovne škole jest prije svega u tome što su razredni odjeli mali te se nastavnici i Stručni tim mogu posvetiti svakom učeniku individualno kako je i zamišljeno. Obzirom na mali broj učenika Centar radi u jutarnjoj smjeni, a poslijepodne učenici mogu sudjelovati u izvannastavnim aktivnostima.

Također nudimo i uslugu Psiho-socijalne podrške učenicima kroz individualni te grupni rad.

Naši učenici ove nastavne godine sudjeluju u dva projekta. U Zero waste power in HoReCa sudjeluju učenici iz obrazovnog sektora Ugostiteljstvo i turizam. Učenici usvajaju načela održivosti unutar svoje struke koja će onda kasnije nastaviti primjenjivati na svojim radnim mjestima.

Dok u projektu Unstoppable with you sudjeluju učenici završnih razreda koji su sudjelovali u nizu radionica kroz nastavnu godinu te će kao završni ishod zajedno s volonterima izraditi video-životopise kojima će se moći plasirati na tržište rada po završetku ove nastavne godine. Neki su već izrađeni te ih možete pogledati na stranicama projekta.

U školskoj knjižnici se odvijaju najdraže izvannastavne aktivnosti naših učenika. To su Društvene igre te Multimedijska radionica. Unutar rada školski knjižničar kod naših učenika razvija medijsku pismenost, ljubav prema stripu, romanima, kazalištu te filmu. Nerijetko se organiziraju i natjecanja u društvenim igrama te posjeti raznim manifestacijama. Za iduću nastavnu godinu nabavili smo dva 3d pisača i pripremili radionicu „3d ispis“.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!