Pretraga

Srednja škola

GIMNAZIJA DR. IVANA KRANJČEVA ĐURĐEVAC

Dugogodišnja želja mještana Đurđevca i obližnjih mjesta ostvarila se 1963. ujesen kada je Općinska skupština donijela odluku o osnivanju gimnazije u Đurđevcu zajedno sa Općinskim Savjetom za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu. Odgovarajući nastavni prostor za gimnaziju pedagoškog smjera osiguran je u novoj školskoj zgradi OŠ «Grgur Karlovčan».

Šk. godine 1963./64. u Đurđevcu tako je otvoreno područni odjel prvog razreda gimnazije «Ivo Marinković» iz Koprivnice.

Prve godine se je upisalo 92 učenika u tri odjeljenja. Rukovodilac područnog odjela bio je gosp. Ferdo Tomica uz stručnu pedagošku pomoć gđe. Dorice Pandurić, direktorice koprivničke gimnazije. Financijsko poslovanje se obavljalo preko OŠ «Grgur Karlovčan», a administrativno poslovanje bilo je samostalno.

Rješenjem Republičkog sekretarijata za školstvo i obrazovanje SRH 1964. osamostalila se i đurđevačka gimnazija, koja je Rješenjem Skupštine općine Đurđevac 1966. god. od pedagoške postala gimnazijom općeg smjera, a od 1967.godine djeluje unutar Centra za odgoj i usmjereno obrazovanje «Vilim Galjer».

Prvi direktor gimnazije u Đurđevcu bio je gosp. Mijo Vrbančić prof. dipl. iur..

1967. je tako prva generacija đurđevačkih maturanata uspješno položila maturu.

1971. prerasla je u Opću srednju školu s metalskim i elektro usmjerenjem, a od 1977. djeluje kao Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje «Vilim Galjer». U okviru Opće srednje škole, a kasnije Srednjoškolskog centra, od 1973. radi i Srednja škola za kvalificirane radnike metalske i elektro struke.

Ravnatelj je bio gosp. Đuka Šostarec, prof.

Od 1980. godine škola se nalazi u novoj školskoj zgradi, a izmjenjuju se ravnatelji gosp. Antun Krupski, prof, gosp. Stjepan Šimunic, prof., gosp. Mirko Peršinović, dipl. ing., Zdravko Petrović, dipl. ing.

Kako se reformiralo školstvo u Hrvatskoj tako je i škola mijenjala svoje nazive. S vremenom se ponovno došlo do spoznaje da ovom kraju treba smjer srednje škole koja će davati opća znanja potrebna za nastavak školovanja na fakultetima, a posebno važno bilo je pronaći i školu za žensku populaciju mladih. Tako se 1990. godine otvara kulturno umjetničko usmjerenje i matematičko usmjerenje. Od 1991./1992. se ponovno otvara gimnazija općeg i matematičkog usmjerenja. Ravnateljica postaje gđa Marija Šarić, prof. Isprepliću se tako programi i nastavni kadar u jednoj školskoj zgradi sa više usmjerenja u dvije škole. Administrativni i poslovi upravljanja odvijaju se preko službi Strukovne škole Đurđevac.

Danas u školskoj zgradi djeluju dvije škole: Strukovna škola Đurđevac sa više usmjerenja i učenicima iz šireg područja đurđevačke Podravine te Gimnazija Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac.

Od 2002. godine uz odjeljenja opće gimnazije otvara se i kombinirano odjeljenje matematičkog i jezičnog smjera gimnazije, što bi trebalo učenicima dati mogućnost da birajući jedan od programa mogu više vremena posvetiti prirodoslovnom ili društvenom smjeru, već prema vlastitim sklonostima i željama. Ravnateljica gimnazije od šk. god. 2001./2002. je gđa Nevenka Lončar, prof.

Gimnazija se u međuvremenu sve više osamostaljivala, pa tako danas ima 25 zaposlenih djelatnika i to uz profesore,ravnateljicu i tajnicu, računovođu ,pedagoginju i knjižničarku.

Škola danas broji 204 učenika. Preko četiri tisuće petsto učenika je tijekom ovih godina prošlo gimnazijski program i nakon toga većina je njih završila neki studij, a danas rade kao dobri stručnjaci, inženjeri, liječnici, pravnici, ekonomisti, agronomi, socijalni radnici, književnici, novinari, umjetnici, nastavnici, odgajatelji, učitelji i sveučilišni profesori. S ponosom ističem da se u nastavničkom vijeću današnje gimnazije nalaze mahom bivši učenici te škole.

Gimnazija Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac

Adresa: Ulica Dr. Ivana Kranjčeva 5, Đurđevac

e: gimnik@gimnazija-ikranjceva-djurdjevac.skole.hr

t/f +385(0)48 812 021

Ravnateljica:
Nevenka Lončar, prof.

t: +385(0)48 812 021

m: +385(0)91 607 77 16

Knjižnica:
Dušanka Vergić, prof.

t: +385(0)48 811 036

Pedagoginja:
Jasna Horvat Vlahović, prof.

tel: 385(0)48812-021

e: jasna.horvat-vlahovic@skole.hr

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!