Pretraga

Srednja škola

Gimnazija Marul Zagreb

Gimnazija Marul je privatna gimnazija koja obrazuje mlade srednjoškolce u tri gimnazijska programa- općem, jezičnom i prirodoslovno-matematičkom.

Profesorski tim Gimnazije Marul čine vrsni i iskusni predavači, mentori studentima fakulteta zagrebačkoga sveučilišta, članovi povjerenstava za polaganje stručnih ispita, članovi stručnih radnih skupina za sastavljanje ispita državne mature, predavači u međunarodnom IB programu te autori brojnih udžbenika koje je odobrilo MZO. Također, profesori sudjeluju na znanstvenim konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu. Njihova maksimalna angažiranost na brojnim izvannastavnim aktivnostima i projektima čini školu mjestom poželjnim za boravak i učenje u poticajnom i kreativnom okruženju. Učenici pohađaju nastavu u malim razrednim odjeljenjima, što im osigurava dodatnu posvećenost nastavnim sadržajima. Zbog svoje specifične lokacije (naime, škola se nalazi u sklopu Centra za strane jezike Vodnikova), učenici imaju priliku učiti strane jezike. Primjerice, tečajevi engleskoga, njemačkoga, francuskoga, talijanskoga, španjolskoga i ruskoga sa 6 stupnjeva znanja, usklađeni su s europskim standardima učenja, poučavanja i vrednovanja jezičnog znanja, temeljem dokumenta Vijeća Europe poznatog kao CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ili, u prijevodu, Zajednički europski referentni okvir za jezike. Kao takva, Vodnikova je prva priznata škola u Hrvatskoj.

Učenicima pružamo pojačanu matematiku, informatiku, prirodoslovne predmete, raznovrsne oblike terenske nastave, a posebnu pozornost posvećujemo projektnoj nastavi kojom učenici razvijaju, uz niz pozitivnih osobina, i svoj poduzetnički duh te uče kako pisati i predstaviti male istraživačke radove. Kako bismo smanjili veliku opterećenost učenika, nastavu izvodimo u blokovima, što znači da u određenim razdobljima učenici imaju smanjen broj nastavnih predmeta, ali povećan broj nastavnih sati za one predmete koji se u danom bloku u određenom razdoblju izvode. U našemu nastavnom procesu svaki učenik postaje subjekt poučavanja, što znači da je odgojno-obrazovni proces usmjeren na učenika i da o svakom učeniku na individualnoj osnovi vodimo posebnu brigu.

Nastavni plan i program obogaćujemo dodatnim sadržajima važnim za razvoj cjelovite osobnosti, u interesu učenika. Profesori potiču učenike da sami otkrivaju svoje osobne sklonosti i znanstvene potencijale, da ih razvijaju i tako se pripremaju za ispravan izbor zvanja. Osim brojnih izvanškolskih aktivnosti, učenicima su omogućeni susreti i druženja s poznatim stručnjacima iz raznih područja djelatnosti te posjeti kazalištima, knjižnicama, radijskim postajama, udrugama i izložbama. Organizacija nastave temelji se na cjelodnevnom boravku od 9 do 16 sati, gdje se učenicima nudi stalni mentorski nadzor.

Gimnazija Marul, koju je osnovao Centar za strane jezike poznatiji kao Vodnikova, počela je s radom školske godine 2014./2015. Riječ je o gimnaziji koja je za svoj rad dobila dopusnicu Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO) i koja provodi nastavni plan i program za opću, jezičnu i matematičko-prirodoslovnu gimnaziju. Školu vodi prof. Veronika Javor, dugogodišnja bivša ravnateljica poznate i prestižne zagrebačke XV. gimnazije MIOC, koja je uvela u hrvatski obrazovni sustav internacionalni program International Baccalaureate program koji i danas postoji u XV. gimnaziji. Bila je predsjednica Vijeća Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta za uvođenje državne mature u hrvatski školski sustav, imenovana za člana Upravnog vijeća NCVVO-a, imenovana za županijskog voditelja Stručnoga vijeća ravnatelja gimnazija, dugogodišnje predsjedanje županijskim povjerenstvima za natjecanja iz matematike i informatike, dugogodišnji član državne komisije za polaganje stručnih ispita profesora matematike, fizike, informatike i povijesti, imenovana zamjenicom voditelja Radne skupine za primjenu rezultata državne mature u pristupu visokoškolskom sustavu što je rezultiralo brojnim priznanjima. Predsjednik RH 1995. godine dodjeljuje joj odličje Reda Danice Hrvatske s likom Antuna Radića za posebne zasluge u prosvjeti te značajno priznanje Školskoga odbora i Nastavničkoga vijeća XV. gimnazije za predani rad tijekom cjelokupnoga radnoga vijeka koji je ugradila u napredak škole, čime je osigurala trajnu kvalitetu, neospornu prepoznatljivost i ugled XV. gimnazije u cijelome svijetu. Na isti način, služeći se svojim bogatim dugogodišnjim iskustvom, u zbornici Marul okuplja vrhunski tim stručnjaka stoga je, iako mlada, škola ubrzo prepoznata po kvaliteti.

Zainteresirani ste da školovanje Vašeg djeteta povjerite Gimnaziji Marul? Želite znati više o uvjetima koje pruža naša škola?

Dok čekamo da Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavi službene informacije vezane za upise u školsku godinu 2020./2021., pozivamo Vas da nam se telefonski obratite za informativne predupisne razgovore.

Možete nam se obratiti na brojeve telefona: 01/4877-806 ili 098/211-269

Nekoliko fotografija i više informacija pogledajte u prezentaciji Dan otvorenih vrata koja je dostupna na poveznici:
https://drive.google.com/file/d/1xEZ0XXNqHpJr2BWKZnNilRyfEeNJEjS9/view?usp=sharing

Adresa škole: Vodnikova 12, Zagreb

Broj telefona: 01 4877 800 ili 098 211 269

Mail škole: vjavor@gimnazijamarul.hr

OIB škole: 87650990470

Link na web stranicu škole: https://www.gimnazijamarul.hr/

Osim klasične učioničke nastave, učenje izvan zidova škole također predstavlja važan segment prilikom poučavanja nastavnih sadržaja. Zbog toga često organiziramo terenske nastave po lokalitetima unutar, ali i izvan Republike Hrvatske, odlaske na izložbe, predstave te druge kulturno-umjetničke događaje. Posljednjih smo godina organizirali razgled centra grada Zagreba, posjet Hrvatskom narodnom kazalištu, Hrvatskom saboru, brojnim zagrebačkim muzejima, centrima i udrugama, posljednjim počivalištima hrvatskih velikana na groblju Mirogoj, sudjelovanje u Koloni sjećanja za žrtve Vukovara, obilaske gotovo svih znamenitosti hrvatskih gradova Rijeke, Karlovca, Krapine, Čazme i Vukovara te talijanskih gradova Padove i Venecije, kao i maturalnu ekskurziju u Španjolsku. Uskoro planiramo posjetiti i dalmatinske gradove Split i Zadar, što će biti u sklopu sljedeće terenske nastave. Tako činimo da učenici na zabavan način i uz druženje dolaze do novih spoznaja vezanih za nastavne predmete te, općenito, proširuju svoje vidike. Također, razgovor s umjetnicima te predavanja u knjižnicama ili književne večeri često su od našega interesa. U školi djeluje dramska, filmska, literarna skupina, debatni klub, a učenici često rade i na različitim projektima.

Specifičnost rada škole temelji se individualiziranom pristupu svakom učeniku, ovisno o njegovim mogućnostima i afinitetima. Cilj nam je kvalitetno i sveobuhvatno obrazovanje mladoga čovjeka uz potpuno poštovanje njegove osobnosti, angažiranje njegovoga potencijala, razvijanje kompetencija i stjecanje trajnog znanja koje će mu osigurati, ne samo upis na željeni fakultet nego i široko opće obrazovanje te senzibiliziranost za kulturne i umjetničke vrijednosti.

Kako bismo ostvarili taj cilj, uveli smo blokovsku nastavu za većinu predmeta. Roditeljima pružamo individualne razgovore sa svakim predmetnim profesorom (što znači da mogu pratiti učenike i njihov angažman). Također, učenicima pružamo i dodatni strani jezik koji mogu pohađati u Centru za strane jezike Vodnikova.

Osim toga, svake godine organiziramo probnu maturu kako bismo učenike pripremili za veliki ispit zrelosti koji ih čeka. Nastava se održava u jednoj smjeni tako da učenici imaju dovoljno slobodnoga vremena za svoje hobije, a u školi su im osigurana dva velika odmora.

Gimnazija Marul je nositeljica zahvalnice Plavoga svijeta iz Maloga Lošinja jer smo usvojili dupina Santiaga. Odazvali smo se Class by class akciji te tako pomogli pri gradnji škole za siromašnu djecu u Africi. Posjetili smo i Kuću sv. Terezije od Maloga Isusa na zagrebačkom Vrhovcu. Sudjelovali smo u humanitarnoj radionici za volontere srednjih škola u SŠ – Centru za odgoj i obrazovanje. Ovakvim akcijama potičemo učenike da budu humani, da razvijaju svoj karakter te da brinu o ljudima i svijetu koji ih okružuje.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Gimnazija Marul Zagreb
Share via
Copy link
Powered by Social Snap