Pretraga

Srednja škola

Gimnazija Požega

Gimnaziju u Požegi osnovali su zagrebački isusovci 1699. godine i jedna je od najstarijih srednjih škola u Republici Hrvatskoj. Tijekom svoje bogate povijesti uvijek je bila uzorna odgojno-obrazovna ustanova, ključna u osposobljavanju mladih s područja Požeštine i cijele Slavonije za studiranje na visokim učilištima ili preuzimanje različitih službeničkih i poduzetničkih poslova u lokalnoj zajednici. Od rujna 2009. godine smještena je u novoj zgradi, prema ocjenama mnogih posjetitelja, jednoj od najneobičnijih i najljepših školskih zgrada u Hrvatskoj. Uz uobičajene školske prostore, ima posebno uređen školski muzej, a na krovu zvjezdarnicu, jedinu u Slavoniji i Baranji, na tragu prvih astronomskih promatranja što ih je s požeškim gimnazijalcima izvodio profesor Oton Kučera potkraj 19. stoljeća.

Sve su učionice u kojima se odvija nastava opremljene prijenosnim računalom sa zvučnicima, projekcijskim platnom i LCD projektorom, bijelom i zelenom školskom pločom te ormarima za priručnu literaturu i nastavna pomagala.

Prostori za nastavu i izvannastavne aktivnosti:

 • 23 specijalizirane učionice
 • 5 praktikuma s kabinetima za nastavu fizike, kemije, biologije i umjetnosti
 • 2 informatičke učionice
 • 15 nastavničkih kabineta smještenih uz specijalizirane učionice i praktikume
 • konferencijska dvorana s 90 radnih mjesta
 • knjižnica s velikom studijskom čitaonicom sa 60 radnih mjesta i aulom za školske priredbe sa 60 sjedećih mjesta
 • nestandardno uređena i opremljena mala dvorana za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture na tavanu i u podrumu te nestandardno uređeno vanjsko vježbalište na građevinskom zemljištu buduće sportske dvorane.

foto: gimnazija Požega | privatna arhiva

Gimnazija u Požegi jedna je od najstarijih srednjih škola u Hrvatskoj. Osnovali su ju isusovci 1699. godine. Do 1726. godine bila je niža gimnazija s četirima razredima. Tada dobiva novu školsku zgradu prema tadašnjim pedagoškim standardima i dva viša razreda pa postaje velika gimnazija sa šest razreda. Struktura škole nije se mijenjala sve do 1761. godine, kada je otvoren studij filozofije, a 1763. i studij moralne teologije. Tako je Gimnazija od 1761. do 1776. svrstana u red visokih škola – Academia Posegana, a Požega postala drugo visokoškolsko središte u Hrvatskoj poslije Zagreba.

Nakon ukidanja isusovačkoga reda 1773. godine, Gimnazijom do 1786. upravljaju pavlini. Godine 1777. uvedena je nova naučna osnova pa se do 1806. godine Gimnazija dijeli na nižu, gramatikalnu (tri razreda) i višu, humanističku (dva razreda). Godine 1806. ponovo je postala šestorazredna, s četirima nižim razredima, i tako djeluje do 1852. godine. Svo je to vrijeme nastavni jezik latinski, a smjer škole humanistički. Godine 1834. upravu školom preuzimaju franjevci.

Reforma školstva provedena 1850. godine nije sasvim ostvarena u požeškoj Gimnaziji. Ona nije dobila 7. i 8. razred, nego je 1852. godine preoblikovana u nižu gimnaziju i tako djeluje do 1870. godine. Nastavni jezik za vrijeme Bachova apsolutizma bio je njemački. Školske godine 1873./74. gimnazija ima svih osam razreda prema novoj naučnoj osnovi, a te je godine održan i prvi ispit zrelosti.

Zbog velikoga broja učenika i potrebe održavanja primjerenoga pedagoškog standarda, sukladno važnosti i ugledu, škola 1877. godine dobiva novu zgradu na Trgu sv. Terezije. Na krovu je inicijativom Otona Kučere izgrađen staklenik-svjetlarnik s vidikovcem za meteorološka i astronomska motrenja.

Školska zgrada proširena je dogradnjom drugoga kata 1929. godine, pri čemu je srušen i nije ponovo izgrađen staklenik s vidikovcem koji je služio za astronomska motrenja.

Organizacijska struktura nije se mijenjala od 1874. do 1925. godine kada je dotadašnja klasična škola, novom naučnom osnovom, postala realnom gimnazijom. Požeška Gimnazija nije prekidala rad ni u ratnom vihoru od 1941. do 1945. godine.

Nakon Drugog svjetskog rata uvodi se socijalistički odgoj i obrazovanje, a od 1956. godine niži razredi uključuju se u osmogodišnje osnovne škole pa Gimnazija od tada ima četiri (viša) razreda. Reforma usmjerenog obrazovanja 1975./1976. školske godine ukida gimnazijski program te sve srednjoškolsko obrazovanje pretvara u strukovno, a Gimnaziju ujedinjuje sa svim požeškim srednjim školama u Centar za usmjereno obrazovanje “Zvonko Brkić”.

Nakon osamostaljivanja Republike Hrvatske, od ožujka 1992. godine požeška Gimnazija ponovo je ustrojena kao samostalna škola i u svojoj zgradi na Trgu sv. Terezije izvodi programe opće, prirodoslovno-matematičke i jezične gimnazije, a u rujnu 2009. godine seli u novu zgradu, u neposrednoj blizini stare u smjeru sjeveroistoka u Ulici dr. Franje Tuđmana broj 4/a.

Svojim učenicima nudimo bogat program:

 • Opća gimnazija
 • Prirodoslovno-matematička gimnazija
 • Izborni i fakultativni predmeti
 • Izvannastavne aktivnosti i projekti

Ulica dr. Franje Tuđmana 4/A

034/316 – 750

tajnistvo@gimpoz.hr

OIB škole – 1144700517

https://www.gimpoz.hr/hr

Osim redovne nastave, svojim učenicima nudimo brojne izvannastavne aktivnosti:

 • KRUG – Kreativna radionica učenika gimnazije
 • Likovna grupa
 • Novinarska družina
 • Literarna grupa
 • Dramska grupa
 • Filmska sekcija Gim-film
 • Debatni klub
 • Engleski klub
 • Mladi Crvenoga križa
 • Mladi meteorolozi
 • Grupa „Biolog“
 • Robotika
 • Školski zbor
 • Školski športski klub

Ponosimo se i izbornim i fakultativnim predmetima koje učenicima nudimo prema mogućnostima i interesu. U sklopu fakultativne nastave uveli smo nastavu Slovačkoga jezika čime pokazujemo brigu za manjine.

Organiziramo i dodatne pripreme za državnu maturu subotom u slobodno vrijeme, zimske škole fizike, matematike, informatike i robotike, različite radionice u Centru izvrsnosti Dar Mar, gostujuća predavanja bivših učenika te susrete bivših učenika studenata s maturantima što našim maturantima pomaže u traženju odgovora na pitanja vezana uz buduće studiranje.

 • Školski muzej:
  Gimnazija u Požegi čuva bogate zbirke starih knjiga i učila, posebice mnogo vrijednih, rijetkih i dobro očuvanih učila za fiziku i biologiju, od kojih se veći broj i danas koristi za demonstracije i vježbe. Vrijednost i brojnost knjiga i učila nametnula je potrebu osnivanja školskog muzeja sa svrhom primjerenog održavanja, čuvanja i zaštite starih knjiga i učila, funkcionalnog rasterećenja postojećih kabinetskih prostora za fiziku, kemiju i biologiju te prikladnog izlaganja i pokazivanja gostima i javnosti. Usprkos brojnim školskim reformama, prenošenju učila po školskoj zgradi i u druge zgrade, naraštaji gimnazijskih profesora i učenika uspjeli su očuvati većinu starih učila za današnje okupljanje te izlaganje javnosti u školskom muzeju.
 • Zvjezdarnica:
  Na krovu nove zgrade požeške Gimnazije izgrađena je zvjezdarnica, jedina u ovom dijelu Hrvatske. Promjer kupole iznosi 5 metara, a oko nje je prostrani vidikovac s pogledom na Požegu i veliki dio Požeške kotline. Ovo promatračko mjesto namijenjeno je svim učenicima i građanima iz Požege i okolice koje zanima astronomija, uvijek pomalo mistična, intrigantna i veličanstvena grana fizike.
 • Matija Matoković, mag. ing. comp., MPhil, dužnosnik u Europskoj komisiji, Bruxelles:
  „Uvijek sam bio ponosan kao učenik Gimnazije u Požegi, posebno zbog načina na koji njeni profesori i osoblje čuvaju tradiciju škole, a istovremeno ohrabruju napredne i budućnosti usmjerene projekte i ideje. Kao takva, Gimnazija je izvrsna priprema za buduće životne izazove.“
 • Luka Šimić, član hrvatske kickboxing reprezentacije, Zagreb:
  „Školovanje u požeškoj Gimnaziji, jednoj od najstarijih prosvjetnih ustanova u Hrvatskoj, uz neizmjeran trud kvalitetnih profesora, omogućilo mi je izgradnju u pravoga čovjeka, čovjeka kakav sam danas.“
 • dr. sc. Domagoj Matijević, izv. prof., predsjednik Katedre za računarstvo na Odjelu za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku:
  „Ukoliko upišete Gimnaziju u Požegi, upisali ste školu koja će vas učiniti boljim i kvalitetnijim mladim osobama, osobama koje su dobro pripremljene za daljnje visokoškolsko obrazovanje, ali i osobama koje će samokritički i objektivno promatrati sebe i svijet oko sebe.“
 • dr. sc. Ina Nemet, doc. i znanstveni suradnik, Cleveland Clinic, Lerner Research Institute, Odsjek za staničnu i molekularnu medicinu, Cleveland, Ohio, SAD:
  „Kroz obrazovanje i znanstveno istraživanje imala sam priliku boraviti na nekoliko sveučilišta u Europi i SAD-u i raditi s kolegama iz doslovno cijeloga svijeta. Vrlo brzo otkrila sam da je kvaliteta i entuzijazam profesora u požeškoj Gimnaziji na razini (ako ne i iznad) svjetskih elitnih škola.“

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!