Pretraga

Srednja škola

Građevinska tehnička škola Rijeka

Građevinska tehnička škola Rijeka četverogodišnja je strukovna škola koja obrazuje učenike u četiri zanimanja: Građevinski tehničar, Arhitektonski tehničar, Tehničar geodezije i geoinformatike te Dizajner unutrašnje arhitekture. Smjerovi se razlikuju po svojim specifičnostima i predmetima koji se u njima poučavaju.

Uspješno spaja teorijsku i praktičnu nastavu, prilagođavajući se novim zahtjevima u obrazovanju, ali i anticipirajući potrebe tržišta kako bi naši učenici bili konkurentni na živom tržištu rada. To je ostvarivo samo trudom nastavnika (mentora i savjetnika) koji educiraju mlade generacije, konstantno radeći na vlastitoj edukaciji i usavršavanju, u sklopu cjeloživotnoga obrazovanja.

Povijest Građevinske škole Rijeka ujedno je i povijest srednjeg građevinskog školstva u Rijeci i široj regiji. Hitna potreba za građevinskim stručnjacima, kao posljedica velikog ratnog razaranja, dovodi do otvaranja malog dvorazrednog građevinskog odjela pri Srednjoj tehničkoj školi Sušak, 1945. godine. Upravo se taj događaj može smatrati početkom riječkog građevinskog školstva. Od 1. rujna 1947. Građevinski odjel osamostaljuje se u posebnu odgojno obrazovnu ustanovu – Srednju tehničku školu građevinskog smjera. Škola poslije mijenja naziv i djeluje kao Građevinski tehnikum (1948. – 1952.), Srednja tehnička građevinska škola (1952.) i Građevinska tehnička škola (1952.-1966.). Od 1973. Centar se organizira kao OOUR Škole građevinskog školskog centra i OOUR Đački dom građevinara (Šetalište XIII divizije 75).

Od 1992. godine Građevinska tehnička škola ponovno djeluje kao samostalna odgojno obrazovna ustanova. Odlukom Skupštine općine Rijeka od 25. lipnja 1992. godine CUO u građevinarstvu i komunalnoj djelatnosti prestaje s radom s istekom školske godine 1991./92., odnosno nakon završetka postupka osnivanja i registracije Građevinske tehničke škole i Građevinske škole za industriju i obrt.

Prilikom potvrde upisa potrebna je liječnička svjedodžba medicine rada za sva zanimanja – programe. Provjera sposobnosti umjetničkog izražavanja i likovnog senzibiliteta provodi se isključivo za kandidate zainteresirane za upis u smjer Dizajner unutrašnje arhitekture. Provjera se održava u prostorima škole, a provode ju nastavnici smjera Dizajner unutrašnje arhitekture.

Adresa: Podhumskih žrtava 4

Telefon: 051/373-031

Mail škole: gts@ss-gradjevinska-tehnicka-ri.skole.hr

Oib škole: 09922829861

Link na web stranicu škole: http://www.ss-gradjevinska-tehnicka-ri.skole.hr/

Škola je uključena u dva Erasmus+ projekta:

  • From Rijeka to Europe (FRE)
  • E-VOKED (European Museums for Vocational Education), projekt u sklopu programa Erasmus+ KEY Action 2

U sklopu škole učenicima se nudi niz aktivnosti u kojima mogu sudjelovati kao nadopunu nastavnom procesu.

Sportske aktivnosti:

Planinarenje- izvannastavna aktivnost preporučena kao oblik izvođenja nastave TZK

Streličarstvo

Školski sportski klub „KAMIK“

Ekološka aktivnost:

SEMEP – Izvori i vodotoci na području današnje gradske jezgre i u okolici Rijeke. Upoznavanje učenika s izvorima i vodotocima Rijeke i okolice „Grada koji teče“ te spoznaja važnosti prirodnih izvora i kvalitete vode

Školski volonterski klub – okuplja učenike u suradnji sa stručnom službom, nastavnicama Etike i Vjeronauka. Učenici sudjeluju u akcijama prikupljanja knjiga za bolnice, vrtiće, prikupljanju hrane za socijalnu samoposlugu, božićnih poklona za djecu.

Novinarska grupa okuplja učenike koji rade na Školskom listu, donoseći učenicima i nastavnicima novosti vezane uz život škole i grada.

Modesto – grupa koja istražuje kulturne, povijesne i sakralne objekte u gradu Rijeci, a djeluje kao oblik izvođenja nastave Vjeronauka.

U školi djeluje Učenička zadruga Skica -Stalna projektna, izložbena i prodajna aktivnost u svrhu obrazovanja i stjecanja novih kompetencija učenika škole. Naglasak djelovanja zadruge je na praktičnim vještinama projektiranja predmetne okoline i dvodimenzionalnih aplikacija uz razvoj poduzetničkih vještina.

Galerija Podroom -Galerijska aktivnost namijenjena je učeničkom obrazovanju kroz upoznavanje s različitim izložbenim aspektima galerijskog prostora (npr. kroz asistiranje pri kustoskim i muzeografskim aktivnostima).

Virtulna galerija Podroom– najnovija je školska aktivnost, nastala u vrijeme procesa online nastave. Zamišljena je kao oblik rada kojim će se prikazivati radovi učenika koji su nastali u kućnoj karanteni.

Škola je svojim radom i aktivnostima prvenstveno posvećena učenicima i njihovom odgoju i obrazovanju. Mjesto je nulte tolerancije nasilja i ozbiljno se posvećuje provođenju propisanih programa za suzbijanje svih oblika nasilja. Surađuje s institucijama koje provode takve aktivnosti i oblike prevencije (Zavod za javno zdravstvo, Policija

Istaknuta je suradnja s fakultetima jer se u školi odvija praksa budućih nastavnika te polaganje stručnih ispita iz nastavnih predmeta Fizika i Likovna umjetnost.

U nizu projekata partneri škole su muzeji i galerije grada Rijeke, Društvo arhitekata Rijeka kao i školske galerije umjetničkih škola u Hrvatskoj i inozemstvu. Škola se aktivno uključila u programe provođenja projekta Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture, no taj je projekt trenutno obustavljen.

Arhitektonski i građevinski smjerovi u suradnji su s vodećim poduzećima i biroima na području Županije kako bi učenici što ranije došli u kontakt s budućim zanimanjem.

Taj spoj praktične i teorijske nastave rezultira uspjehom naših učenika na strukovnim natjecanjima i umjetničkim smotrama.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap