Industrijska škola Split

Srednja škola: Industrijska škola Split

Bodovi:

Smjerovi:

STROJARSTVO

1. CNC operater/ CNC operaterka

Razvojem novih tehnologija u proizvodnim procesima a posebice u serijskoj proizvodnji kao i uvođenjem novih načina upravljanja sa proizvodnim procesima (posebice sa brzim razvojem IT tehnologija) ,više nije umijeće izraditi proizvod, umijeće je izraditi ga po konkurentnoj cijeni ,dovoljno kvalitetno a pritom utrošiti minimalno vrijeme izrade. Stoga se tržištu rada nameće potreba za strukturom zaposlenika koji će biti kompetentni za rad i upravljanjem CNC strojevima sa novim tehnologijama strojne obrade , tj. za zanimanje CNC OPERATER.

Cilj programa je motivirati učenika izučavanju profesionalnih sadržaja iz područja numerički upravljanih alatnih strojeva, razvijati interes i sposobnost učenika za čitanje tehničko – tehnološke dokumentacije te upoznati strukturu NC koda i postići kompetencije za upravljanjem CNC strojevima.

Djelokrug poslovanja CNC operatera

CAD-CAM moderna kompjuterska tehnologija zasigurno je postala sastavni dio naše svakodnevnice. Danas, skoro svaka profesija koristi prednosti računala jer pruža nebrojene mogućnosti za kvalitetan i nadasve precizan rad. CNC Operater radi u tvrtkama strojne obrade , u pogonima održavanja i proizvodnje strojnih dijelova i uređaja. Obrazovanjem za ovo zanimanje stječu se kompetencije za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka rukovanja klasičnim i numerički upravljanim alatnim strojevima (NUAS) u proizvodnji kao i izradi strojnih dijelova pri remontu strojeva i uređaja

Stručne kompetencije:

-Upoznavanje osnovnih vrsta CNC strojeva te njihove principe rada (koordinatne sustave, numerički upravljane osi)

-Vladati postojećom i pratiti nove tehnologije obrade na NUAS-ima 

-Uočavati izvore opasnosti i čuvati zdravlje i zdrav čovjekov okoliš, 

-Čitati i primijeniti program za izradu izradka na NUAS-ima 

-Služenje mjernim alatima, napravama i priborom cnc strojeva 

-Samostalno upravljanje CNC strojem do razine efikasnog rješavanja problema u različitim problemskim situacijama upravljanja strojem. 

-Upoznavanje sa najnovijim načinima korištenja računala u proizvodnim procesima (CAD/CAM) 

-Upoznavanje učenika sa principom rada CAD modula i 3D programskih paketa 

-Upoznati učenike s programom za simulaciju koji služi za programiranje CNC stroja i izvođenje 3D simulacija obrade dvoosnu tokarilicu i troosnu glodalicu… 

-Crtanje jednostavnijih tehničkih crteža i skica korištenjem računala 

-Mogućnost samostalnog odabira reznih alata – biti informiran o reznim alatima koji se koriste na CNC strojevima (geometrija, označavanje, prihvat na stroju i prednamještanje alata).

2. Instalater klime, vode, plina

Trajanje obrazovnog programa 3 godine

Postavlja, kontrolira, održava i popravlja: klimu, vodu i plin. Reže cijevi, savija ih i spaja, izrađuje prirubnice, držače i oslonce. Ispituje rad nakon montiranja i radi na održavanju i popravljanju montiranih instalacija. Prilikom montiranja slijedi nacrte i ostale specifikacije te proizvođačke upute. Montira uređaje za klimatizaciju koji su sve prisutniji u svakodnevnom životu.

ELEKTROTEHNIKA:

1. Elektromehaničar

Trajanje obrazovnog programa 3 godine  

Održava, montira, popravlja i demontira električne strojeve. Radi na sastavljanju niskonaponskih razvodnih uređaja, na pronalaženju i otklanjanju pogrešaka na serijskim proizvodima i na završnoj kontroli proizvoda. Sastavlja električne mjerne instrumente i baždari instrumente u serijskoj proizvodnji. Izrađuje elektrotehničke crteže, sheme i elektromehaničke sklopove uređaja i strojeva. Poslovi elektromehaničara obavljaju se u zatvorenim prostorima (obrtničke radionice  i pogoni), a veći dio poslova moguće je obavljati sjedeći.

BRODOGRADNJA:

1. Brodograditelj

Trajanje obrazovnog programa 3 godine

Novo zanimanje brodograditelj (polivalentni graditelj metalnog broda) po svom sadržaju objedinjuje zanimanja: brodograditelj metalnog broda, instalater brodskih instalacija i bravar. Nastavni plani i okvirni obrazovni program obogaćen je sa stručno-teorijskom i praktičnom nastavom te dijelom programa za opremanje, zavarivanje, rezanje i uranjeno opremanje (ugradnja cjevovoda i bravarske opreme.) Stvaranjem ovog profila zanimanja jedan stručni profil moći će izvršiti sve poslove na svom radnom prostornom modulu, dok bi kompleksnije i zahtjevnije stručne poslove spajanja i ispitivanja i dalje obavljali specijalisti.

Osigurana stipendija  i posao!

2. Brodomehaničar

Trajanje obrazovnog programa 3 godine

Popravlja i održava pomoćne i pogonske brodske motore, prijenosnike pogona i propelere te opremu za pogon broda, navigacijsko upravljane, grijanje i klimatizaciju. Nadzire rad upravljačkih uređaja, uređaja za zaštitu vode, zraka i uže radne okoline. Pri tom se služi suvremenim aparatima za ispitivanje i računalnim testerima. Ispituje, ugađa i provjerava rad popravljenih uređaja. Radi u brodogradilištima, malim servisima, brodskim strojarnicama, marinama i sl.

Učionice/Igrališta-Dvorane:

Knjiznica

Knjižnica se nalazi na prvom katu, prostire se na 62 m2, čitaonica ima 25 sjedećih mjesta. Knjižnica je opremljena jednim PC računalom, printerom i grafoskopom te je ujedno čitaonica opremljena s jednim TV, videom i DVD uređajem. Prisustvo različitih medija omogućuje svakom korisniku odabir najprimjerenijeg. 5000 knjižnih svezaka (lektira, beletristika te stručna literatura) – AV građa (TV, DVD-player, video) – 10 časopisa i novina (tjedne novine i periodični časopisi)

Trenutno su dostupni časopisi VIDI i e-Kids, te knjige Kako radi računalo, E-Citizen i C++, Pretraživanje i vrednovanje informacija na Internetu i Uvod u zaštitu intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj.

Za pristup je neophodno imati AAI@edu.hr elektronički identitet (podaci koji se dobiju u referadi).

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr
Ocjene Glasova: 1 Ocjena: 3.88
Kvaliteta nastave 5
Opremljenost učionica 4
Knjižnica 3
Izvannastavne aktivnosti 3
Dostupnost interneta 4
Prostori za druženje 3
Mogućnosti zapošljavanja 4
Preporuka upisa 5

Pregled ocjena za prijašanje školske godine

2012/2013 Glasova: 2 Ocjena: 3

Odgovori