Pretraga

Srednja škola

Industrijska strojarska škola Zagreb

Industrijska strojarska škola

Industrijska strojarska škola

Industrijska strojarska škola obrazuje učenike za mnoga deficitarna zanimanja što učenicima omogućava konkurentnost na tržištu rada. Upisne kvote učenika u zanimanju bravar, instalater grijanja i klimatizacije, tokar, autolimar, strojobravar i alatničar povećavaju se po preporuci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Velika pomoć u školovanju učenicima i njihovim roditeljima je mogućnost stipendiranja školovanja od strane Grada Zagreba i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Osim navedenih zanimanja, u našoj školi još obrazujemo tehničke crtače, automehaničare i CNC-operatere.

Razvoj učeničkih digitalnih kompetencija uvelike nam je olakšala uključenost škole u CARNet-ov projekt e-Škole u kojem sudjelujemo od samog početka 2017. godine. Već nekoliko godina u školi samostalno organiziramo webinare i videokonferencije za učenike i nastavnike na nivou cijele Hrvatske s temama o sigurnosti na internetu, zaštite zdravlja na radu i dr. Svake godine imamo izuzetno zapažene uspjehe učenika na brojnim strukovno usmjerenim međužupanijskim i državnim natjecanjima.

Već drugu školsku godinu zaredom sudjelujemo u Erasmus + projektu mobilnosti učenika i nastavnika za aktivnosti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Tom međunarodnom suradnjom s drugim školama naši su učenici i nastavnici do sad bili na osposobljavanju u Francuskoj, Irskoj, Finskoj, Latviji, Sloveniji i na Malti.

Strukovna smo škola pa je težište naše škole na razvijanju učeničkih kompetencija učenjem koje se temelji na radu kao i kontinuirani razvoj kulture sigurnosti i zaštite zdravlja na radu. No, nismo zanemarili ni razvoj socijalnih vještina i generičkih kompetencija naših učenika pa ih poučavamo i kulturnom ophođenju, rješavanju problema i donošenju odluka, kritičkom mišljenju, aktivnom građanstvu i vještinama komuniciranja u svijetu rada. Ukazujemo na važnost cjeloživotnog učenja kako bi se što bolje mogli prilagoditi potrebama svijeta rada u koji ulaze već tijekom prve godine obrazovanja jer učenici koji se školuju po jedinstvenom modelu obrazovanja, dio naukovanja obavljaju u školskoj radionici, a dio u licenciranim obrtničkim i drugim poduzećima. Kontinuirano radimo i na uvažavanju različitosti i radu u skupini, sudjelujemo na svečanostima kulture, u humanitarnim akcijama, različitim kulturnim i drugim manifestacijama, obilježavamo važne datume i sudjelujemo u svim značajnim događajima i akcijama, a ponosimo se i našim uspješnim sportašima. O svemu tome možete više pročitati na web stranici škole.

Škola je relativno moderno opremljena, svi nastavnici imaju za svoj rad prijenosna računala, u većem broju učionica nalaze se projektori, a u dvjema učionicama i „pametne ploče“. U 10 000 kvadratnih metara radnog prostora škole, smješteno je osam klasično opremljenih učionica, po dvije specijalizirane učionice za strojarstvo, računalstvo i instalacije, specijalizirana učionica za automehaniku i autolimariju, jedanaest nastavnih kabineta, dvorana za tjelesnu i zdravstvenu kulturu i suvremeno opremljena knjižnica i čitaonica, a tu je i sedam odjela školske radionice za ručnu i strojnu obradu. Školska radionica je opremljena za nastavno-proizvodni rad s 330 radnih mjesta i podijeljena je prema tehnologijama pa tako, osim CNC praktikuma, postoje odjeli za automehaniku, ručnu obradu, tokarenje, glodanje, brušenje, bušenje, zavarivanje, montažu, instalaciju grijanja i klimatizacije, kao i alatničarstvo.

Industrijska strojarska škola svojim učenicima omogućava razvoj osobnih prednosti, a uz znanje osigurava i razvoj vještina što je temeljna vrijednost strukovnog obrazovanja koje razumijeva praktičnu primjenu naučenog i tako učenicima omogućava zapošljivost i prilagodljivost u promjenjivim uvjetima tržišta rada kao i mogućnost daljnjeg osposobljavanja, doškolovanja i usavršavanja.

Industrijska strojarska škola bilježi bogatu prošlost obrazovanja i odgoja mladih u strojarskim zanimanjima. Još davne 1946. godine je za potrebe metalske industrije grada Zagreba i tvornice „Prvomajska“ osnovana Industrijska škola „Prvomajska“. Ta škola nije bila velika, imala je samo tri razrednih odjela s ukupno 75 učenika. Zbog rastućih potreba za industrijskim djelatnicima strojarske struke na području Zagreba i Republike Hrvatske, Industrijska škola se 1969. godine spaja s Prvom metaloprerađivačkom školom i dobiva naziv Metalski školski centar. Centar se razvio u jaku školsku ustanovu s rekordnih 4965 upisana učenika 1972. godine, i to u redovitoj nastavi i u obrazovanju uz rad. Metalski školski centar 1978. g. mijenja naziv u Tehnički obrazovni centar „Prvomajska“, a 1991. se razdvaja na dvije i danas postojeće škole: četverogodišnju Strojarsku tehničku školu Fausta Vrančića i našu trogodišnju Industrijsku strojarsku školu. Nekadašnji nastavni planovi i programi četverogodišnjeg školovanja zamijenjeni su novima. Sada školovanje za industrijska i obrtnička zanimanja u području strojarstva traje tri godine, a u programima ima znatno više struke i praktičnih sadržaja koji se prlagođavaju potrebama u društvenom razvitku.

Industrijska strojarska škola

Industrijska strojarska škola

Učenici koji žele upisati programe zanimanja za industriju (B-program: CNC-operater, alatničar) moraju prigodom upisa donijeti Liječničku svjedodžbu specijaliste medicine rada, dok učenici koji žele upisati zanimanje TEHNIČKI CRTAČ donose Potvrdu liječnika (koji je pratio kandidata tijekom osnovnog obrazovanja) o nepostojanju kontraindikacija za odabrani obrazovni program.

Učenici koji žele upisati programe obrazovanja za obrtništvo (JMO program: instalater grijanja i klimatizacije, automehaničar, autolimar, tokar, bravar, strojobravar) moraju prigodom upisa ili najkasnije do kraja prvog polugodišta donijeti Liječničku svjedodžbu specijaliste medicine rada i Ugovor o naukovanju sklopljen i registriran s licenciranim obrtom ili pravnom osobom. U slučaju da nisu u mogućnosti dostaviti Liječničku svjedodžbu specijaliste medicine rada, prilikom upisa donose Potvrdu liječnika obiteljske medicine.

Sve aktivnosti škole vidljive su na službenoj web stranici škole, Facebook profilu, Instagram profilu @industrijska_strojarska_skola te YouTube kanalu

U Industrijskoj strojarskoj školi, uz dodatnu i dopunsku redovnu nastavu, djeluju i slobodne aktivnosti: novinarska skupina, knjižničarska skupina, športski klub, skupina za očuvanje okoliša, glazbena i dramska sekcija. Učenici škole kontinuirano sudjeluju u različitim natječajima te natjecanjima raznih organizatora gdje postižu značajne rezultate (npr. brončana medalja na prošlogodišnjem WorldSkills Croatia strukovnom natjecanju). Škola redovito sudjeluje na različitim smotrama strukovnog obrazovanja, smotrama učeničkih radova, prezentira se na Zagrebačkom obrtničkom sajmu, ali i manifestaciji Dojdi osmaš.

Osim toga, u školi se organiziraju međurazredni športski susreti i natjecanja, edukativne i kreativne radionice, tematske izložbe, predavanja i tribine, filmske i video-projekcije, posjete sajmovima, kazalištima i muzejima, obilježavanje državnih praznika i blagdana, aktivnosti Crvenog križa, jednodnevni i višednevni izleti i izvanučionične nastave učenika i nastavnika.

Tri djelatnika Industrijske strojarske škole nagrađeni i uvršteni među 510 najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika Hrvatske u školskoj godini 2018./2019.

Nagrada „Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost“ za našeg učenika

Učenici ISŠ-a nagrađeni su s 25 000 kn na natječaju „Poduzetnici budućnosti“ Hrvatske udruge poslodavaca za projekt Vacuum forming uređaj za izradu kalupa za odljevak.

Brončana medalja za učenike Industrijske strojarske škole na WorldSkills Croatia 2019.
Virtualna knjižnica ISŠ-a

Erasmus + projekt u školi

na Zagrebačkom obrtničkom sajmu

Video opis zanimanja Industrijske strojarske škole

1. Automehaničar

Poslovi automehaničara su održavanje i popravci pojedinih sklopova i motora kao i generalni popravci vozila. Automehaničar zamjenjuje, odnosno dopunjava odgovarajuće tekućine, kontrolira i podešava rad pojedinačnih mehanizama, izmjenjuje potrošene dijelove, zateže vijke i podmazuje pokretne dijelove. Automehaničar obavlja i poslove koji se odnose na ispitivanje motora, sustava za kočenje, sustava paljenja i uređaja za pročišćavanje ispušnih plinova. Zapošljavanje: autoservisi, stanice za tehnički pregled, prodaja dijelova i opreme

2. Autolimar

Autolimar popravlja i po potrebi izrađuje dijelove okvira i karoserija automobila kao i teretnih vozila, autobusa i prikolica. Autolimar u servisima popravlja oštećene dijelove automobilskih karoserija ili ih zamjenjuje novima. Zapošljavanje: autoservisi, stanice za tehnički pregled, prodaja dijelova i opreme

3. Alatničar

Alatničar se bavi izradom alata za savijanje, bušenje, rezanje, izvlačenje, brizganje i kovanje pri čemu koristi znanja iz područja strojarstva, a posebno iz strojne, ručne i termičke obrade. Alati koje alatničar sastavlja i kontrolira, proučavajući pri tome tehničku dokumentaciju i nacrte, koriste se za proizvodnju i obradu proizvoda od metala i plastičnih masa. Zapošljavanje: industrijska proizvodnja, radionice za održavanje i popravak strojeva i strojnih dijelova

4. Tehnički crtač

Tehnički crtač izrađuje tehničku dokumentaciju u suradnji s inženjerima strojarstva i brodogradnje, arhitekture i građevine. Tehnička dokumentacija uključuje pisana obrazloženja s proračunskim dokaznicama, skice i nacrte raznih namjena, razina preciznosti i mjerila. Nacrti ili skice prikazuju strojeve ili objekte sa svim tehničkim pojedinostima, točnim dimenzijama, snimkama iz svih kutova i opisom odgovarajućih materijala od kojih će biti izrađeni. Tehnički crtač dizajnira računalom u AutoCAD-u. Zapošljavanje: poduzeća za projektiranje, konstruiranje i izradu tehničke dokumentacije

5. Bravar

Bravar se bavi izradom različitih ručnih alata, jednostavnijih dijelova strojeva, metalnih ograda, prozora, vrata, metalnog namještaja i drugih metalnih građevinskih elemenata. Po predloženom ili vlastitom nacrtu crta na odabranom materijalu oblike i mjere koje potom ručno ili strojno izrezuje. Zapošljavanje: metalska industrija, građevinarstvo, u ostalim industrijskim granama te u obrtničkim radionicama

6. Strojobravar

Strojobravar sastavlja nove strojeve i uređaje i održava postojeće. Izrađuje pojedine elemente stroja, dijagnosticira kvarove i obavlja manje popravke. Sastavlja elemente za prijenos snage i okretaja, hidraulične uređaje, crpke, ugrađuje osovine i zupčanike. Manje sklopove spaja u veće koje potom povezuje u stroj ili uređaj. Pri održavanju strojeva i uređaja provjerava njihov rad i ispravnost. Zapošljavanje: industrijska proizvodnja, radionice za održavanje i popravak strojeva i strojnih dijelova

7. Tokar

Tokar radi na poslovima rukovanja tokarskim strojem pri čemu određuje i tehnologiju obrade. Izrađuje elemente za strojeve i alate kao što su osovine, navojna vretena, vratila i prsteni. U radu se služi alatima za rezanje tj. tokarskim noževima i alatima za deformaciju materijala. U novije vrijeme, tokar koristi strojeve za CNC tokarenje. Zapošljavanje: tokarske radionice, industrijska proizvodnja, obrtničke radionice

8. CNC operater

CNC operater uključen je u proizvodni proces i sve vrste strojnih obrada na CNC strojevima. CNC operater samostalno izrađuje jednostavnije tehničke crteže i skice, a složenije očitava kako bi prema njima mogao izrađivati izratke pri čemu koristi računalne programe na osnovi kojih poslužuje CNC strojeve uspostavljajući tako suvremeni i konkurentni proizvodni proces. Zapošljavanje: industrijska proizvodnja, suvremene radionice za održavanje i popravak strojeva i strojnih dijelova

9. Instalater grijanja i klimatizacije

Instalater grijanja i klimatizacije obavlja poslove postavljanja, ispitivanja, puštanja u rad, kontrole, održavanja i popravljanja toplinskih uređaja, uređaja za klimatizaciju i rashladnih uređaja. Instalater grijanja montira centralno, plinsko, električno kao i grijanja s obnovljivim izvorima energije. Prije postavljanja instalacije obavlja pripremne poslove kao što su rezanje, savijanje i spajanje metalnih cijevi, postavlja prirubnice i oslonce. Zapošljavanje: građevinska poduzeća, obrti za ugradnju i sustave grijanja

“A što sad? Kamo nakon osnovne škole? Kako donijeti odluku o budućem zanimanju?”, samo su neka od pitanja koja postavljaju učenici osmih razreda i njihovi roditelji. Nastavnici Industrijske strojarske škole Josip Filić, Kristinka Lemaić i Mate Sabol, nadaju se da će učenici i njihovi roditelji odgovore pronaći u njihovoj e-Knjizi „Zašto upisati ISŠ?“. Na poveznici https://libar.carnet.hr/ učenici mogu pogledati e-Knjigu „Zašto upisati ISŠ?“. Učenici pri tome koriste svoj AAI@Edu elektronički identitet (ime.prezime@skole.hr) i lozinku. Cilj e-Knjige “Zašto upisati ISŠ?” promocija je i popularizacija ISŠ-a i strukovnog obrazovanja sektora strojarstva te poticanje učenika završnih razreda osnovnih škola na upis u ISŠ, no autori e-Knjige smatraju da je e-Knjiga zanimljiva za cijelu Hrvatsku jer i mnoge druge srednje strukovne škole imaju iste obrazovne programe kao i zagrebačka Industrijska strojarska škola. Ova e-Knjiga nije namijenjena samo učenicima osmih razreda i njihovim roditeljima, već i nastavnicima, razrednicima i stručnim suradnicima u osnovnim školama. Koristeći animacije, video zapise, fotografije, križaljku, kviz i druge popularne igre poput igre memorije, e-Knjiga na interaktivan način pojašnjava i zorno pokazuje sve prednosti strukovnog obrazovanja sektora strojarstva čiji su obrazovni programi mahom deficitarni i stipendirani. Korištenjem e-Knjige svi zainteresirani dobit će priliku vidjeti koje mogućnosti pruža strukovno obrazovanje, osobno se uvjeriti u atraktivnost strukovnih zanimanja i izvrsnost koju mogu dobiti u strukovnim školama pa tako i u zagrebačkoj Industrijskoj strojarskoj školi.

U e-Knjizi čitatelji mogu:
• Pogledati video dobrodošlice za učenike osmih razreda.
• Pročitati uvodnu riječ ravnatelja ISŠ-a prof. Nenada Pavlinića.
• Pogledati video opis obrazovnih programa.
• Riješiti križaljku s nazivima zanimanja u kojima se obrazuju učenici ISŠ-a.
• Pogledati video o jednom nastavnom danu u ISŠ-u.
• Odigrati igru „Memory“ s opisom poslova pojedinih zanimanja.
• Informirati se o iznosima stipendija za učenike koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima.
• Pogledati fotografije i video zapis o sudjelovanju i osvajanju brončane medalje učenika ISŠ-a na Državnom natjecanju učenika strukovnih škola WorldSkills Croatia 2019.
• Pogledati fotografije učenika ISŠ-a s prošlogodišnjih natjecanja.
• Pogledati video uradak o Erasmus+ iskustvu učenika ISŠ-a.
• Pogledati nagrađeni video uradak učenika ISŠ-a „Budi muško, mijenjaj pravila!“ koji je ostvaren u suradnji s Organizacijom Status M.
• Pogledati aktivnosti ISŠ-a kao e-Škole.
• Riješiti kviz o ISŠ-u.
• Čitatelji mogu na interaktivan i zabavan način saznati više o strukovnom obrazovanju sektora Strojarstva, brodogradnje i metalurgije.
Prezentacija za osmaše: http://ss-industrijska-strojarska-zg.skole.hr/upload/ss-industrijska-strojarska-zg/multistatic/120/Prezentacija_o_skoli_za_osmase,_2018.pdf

Videokonferencija Industrijske strojarske škole:

 

Avenija Marina Držića 14, 10 000 Zagreb
Broj telefona
+385/1 / 6152 955
+385/1 / 6156 611

Mail škole
e-mail: iss@ss-industrijska-strojarska-zg.skole.hr
Oib škole:
43941485589
web stranica škole
web stranica Virtualne knjižnice Industrijske strojarske škole

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Industrijska strojarska škola Zagreb
Share via
Copy link
Powered by Social Snap