Pretraga

Srednja škola

Industrijsko-obrtnička škola Sisak

Temeljna djelatnost naše škole je odgoj i obrazovanje mladih u području strojarstva i elektrotehnike u industriji i obrtništvu. Provodimo i program obrazovanja odraslih iz područja strojarstva, elektrotehnike i metalurgije u industrijskim i obrtničkim zanimanjima. U okviru škole nalazi se školska radionica u sklopu koje su zasebno uređene strukovne radionice specijalizirane i opremljene za svako pojedino zanimanje, kabineti s računalnom opremom te Školska sportska dvorana “Brezovica”. U 94 tehničke škole u Europi otvoren je HTEC centar (Haas tehnički edukacijski centar), a druga takva škola u Hrvatskoj, poslije osječke Strojarske tehničke škole, postala je naša Industrijsko – obrtnička škola za što je nabavljen vertikalni i horizontalni obradni centar. U svim područjima nastojimo pratiti nove tehnologije primjenjujući suvremene metode poučavanja, kako bi učenici stekli nova znanja i vještine i bili spremni za tržište rada. U tome i uspijevamo. Nakon školovanja učenici brzo dobivaju posao, a ako žele nastaviti školovanje imaju otvorena vrata na nizu tehničkih i tehnoloških fakulteta i veleučilišta na kojima mogu nastaviti obrazovanje u struci.

Osnivanje i razvoj Industrijsko-obrtničke škole Sisak neposredno je vezan prostorno i sadržajno uz razvoj metaloprerađivačke industrije u Sisku. Još prije Drugog svjetskog rata istraživanja su pokazala, da je dio Siska poznat kao Sisak Caprag (Sisak predgrađe udaljen 5 km od centra grada) idealno mjesto za razvoj metalurške industrije. Slijedom tih razmišljanja poduzete su aktivnosti i 1939.g. puštena je u pogon Talionica Caprag, prvi industrijski metalurški pogon na tlu Hrvatske. Talionica je nakon rata imala 500 radnika, te naknadno preimenovana je u Željezaru Sisak. Željezara se izgrađivala i zapošljavala sve više radnika (14000 na vrhuncu razvoja). Evidentan je bio nedostatak školovanog kadra, kvalificiranih i visokokvalificiranih radnika, te je poslije Drugog svjetskog rata 1946.g. u Sisku osnovana INDUSTRIJSKA ŠKOLA koja je 1951.g. promijenila ime, u Školu s praktičnom obukom. U jesen 1958.g. Željezara je osnovala i vlastitu Školu učenika u privredi, koja je ubrzo ukinuta, jer se takav način školovanja nije pokazao najboljim. Školovanje kvalificiranih kadrova nastavljeno je u općoj školi učenika u privredi, a praktična obuka izvodila se u samom poduzeću.

1969.g. uvodi se dvogodišnja pripravna faza kao temeljna pretpostavka za sve stručne škole. 1971.g. ukida se Škola učenika u privredi i Škola s praktičnom obukom. U završnoj fazi transformacije srednjoškolskog obrazovanja (škola za zanimanja) učenici imaju nastavu prema zajedničkom programu. Nakon završenog 2.razreda usmjeravaju se prema sklonosti i sposobnosti za jedno od zanimanja. 1977.g. ukida se takav način obrazovanja te se te godine spaja s Kemijsko tehničkom školom.

1980. osniva se CUO “NORBERT VEBER” (Centar usmjerenog obrazovanja “Norbert Veber”). Obrazovni profili: strojarstvo (strojarski tehničar, strojobravar, tokar, glodač, automehaničar, bravar), elektrotehnika (elektroničar, elektrotehničar, stručni elektromehaničar), kemijska struka (kemijski tehničar, kemijsko-tehnološki radnik). Nastava se izvodila u učionicama, školskim radionicama, praktikumima, specijaliziranim učionicama, van Centra u radnim organizacijama. Centar je 1987.g imao 1792 učenika. Zgrada Centra izgrađena je 1969.g.

Ukidanjem CUO “Norbert Veber” 1992.g. osnovane su dvije nove škole: Industrijsko-obrtnička škola i Tehnička škola Sisak. Industrijsko- obrtnička škola pravni je sljedbenik CUO “Norbert Veber”, odnosno Industrijske škole iz 1948.g.

Završena osnovna škola i liječnička svjedodžba medicine rada o nepostojanju kontraindikacije za željno zanimanje, sklopljen Ugovor o naukovanju s odabranim obrtnikom, osim učenika u CNC zanimanju koji praktičnu nastavu obavljaju u školskoj radionici.

Unutar redovne nastave i izvannastavnih aktivnosti škola se može pohvaliti širokim spektrom aktivnosti i sadržaja koji se nude našim učenicima. Redovito sudjelujemo u Preventivno edukativnom programu “KLIK-navika odgovornog ponašanja u prometu”, preventivnoj akciji “Poštujte naše znakove” – Sigurna vozačka dozvola, programu “72 sata bez kompromisa”. Naši učenici svake godine posjećuju manifestaciju „Sisak MetalFest“ u organizaciji Metalurškog fakulteta, a predstavnici Metalurškog fakulteta Sisak učenicima završnih razreda predstavljaju mogućnost njihova daljnjeg obrazovanja na tom fakultetu, na smjeru Ljevarstvo. Predstavnici Hrvatske vojske redovito drže prezentacije na temu„ Postani ročnik“. Djelatnici MUP-a, u suradnji s psihologom, učenicima prvih razreda predstavljaju projekte „Zdrav za pet“, Ovisnosti i droge. Učenici završnih razreda odlaze u posjet poduzećima, a u Školi predstavnici tvrtki prezentiraju mogućnosti zapošljavanja. Učenici posjećuju muzeje u Zagrebu i okolici, Hrvatski sabor, Europsku kuću, razne izložbe, Narodnu knjižnicu i čitaonicu Sisak i dr. Učenici sudjeluju u projektima na razini škole koje osmišljavaju i provode nastavnici pojedinačno ili u međupredmetnoj suradnji kao što su: Jezično blago iz kuharskih ladica, Blago iz profesorskih ladica, Glagoljica u majstorskim rukama, Zbroj književnosti i matematike, Carnetov natječaj Lektira na Robotskom kazalištu, Dan kravate te sudjelovanje učenika u organizaciji i kulturno-umjetničkim programima pri obilježavanju važnih datuma i blagdana. Na satovima učenici pokazuju digitalnu i informacijsku pismenost izrađujući stripove, mape, kvizove i plakate u digitalnim alatima. Unutar Škole djeluje Školsko športsko društvo čiji članovi redovito sudjeluju na sportskim natjecanjima i manifestacijama. U sklopu ŠŠD osnovana je i Planinarska sekcija čiji su članovi pohodili između ostalog i Velebit.

Škola ima kontinuitet sudjelovanja na natjecanjima iz struke posebice iz zanimanja vezanih za automobile te instalacije grijanja i klime, vodoinstalacije, plinoinstalacije gdje naši učenici odlaskom na Državna natjecanja ostvaruju plasman među najbolje.

U sklopu izvannastavnih aktivnosti u Školi djeluje i tamburaški sastav koji nastupa prilikom obilježavanja blagdana i školskih manifestacija.

Članovi školske Planinarske sekcije obišli su većinu vrhova na sjevernom, srednjem i južnom Velebitu. Bili su na najvišem vrhu Dinare, dvodnevnom pohodu na Kalniku te na manjim gorjima u bližoj i daljoj okolici.

Učenici IOŠ Sisak sudjelovali su u nacionalnom programu poticanja čitanja u projektu Tulum s(l)ova- projekt poticanja čitanja iz užitka naglas, u kojemu je Školska knjižnica Industrijsko-obrtničke škole Sisak tri puta proglašena najboljom u Hrvatskoj.

Uspješno organizirani i dobro posječeni noćni čitateljski susreti u sklopu projekta Tulum s(l)ova organizirani su u suradnji s udrugama u gradu Sisku: Matica hrvatska Sisak, Udruga slabovidnih i slijepih te biciklističkim klubovima i udrugama.

U cilju poticanja boravka i kretanja učenika, nastavnika i roditelja u prirodi razvijajući i njegujući osjećaj za tradicionalno hrvatsko, povezali smo čitanje i hodanje kroz projekte Kretanjem do zdravlja i Tulum s(l)ova te po tome postali prepoznatljivi u cijeloj Hrvatskoj.

U novije vrijeme raste kod učenika i nastavnika interes za rekreativno bicikliranje i tu smo se pokazali kao dobri organizatori i partneri u projektima “Bicikl vozi svome zdravlju i okolišu pomozi”.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!