Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti

O nama Povijest škole Uvjeti upisa Video Kontakt podaci Aktivnosti u školi Posebnosti škole

Nastavni plan i program Škole usklađen je sa zakonima Republike Hrvatske te se po završetku srednjeg školovanja svaki učenik može uspješno upisati na fakultete u Hrvatskoj i inozemstvu. Posebnu dimenziju našoj Školi daje duhovni i odgojno-obrazovni program.

U programu Škole naglasak je stavljen na one sadržaje koji se odnose na kulturno ujedinjenu i jedinstvenu Europu sa zajedničkom rimsko-antičkom kulturnom tradicijom, zajedničkim duhovnim svijetom kršćanstva te zajedničkim srednjovjekovnim latinskim jezikom. Zbog toga je potrebno poznavanje klasičnih jezika te su u obrazovnom programu klasičnoga usmjerenja obvezni predmeti latinski i grčki jezik s književnošću kroz sve četiri godine. Latinski jezik je crkveni jezik i osnova ostalim europskim jezicima, a bio je i stoljetni službeni jezik hrvatske prošlosti i zato se posebno njeguje u našoj školi, a grčki daje drugu dimenziju klasične naobrazbe obogaćujući učenike novom kulturnom i jezičnom tradicijom. Time se stječe značajna prednost za studij onih znanstvenih disciplina koje se bave istraživanjem europske i hrvatske znanstvene i kulturne baštine.

Važan čimbenik u odgoju mladih danas je vjera. Zadaća nam je odgojiti mlade za zreli kršćanski život pa prednost dajemo odgojnoj dimenziji, i to onoj specifičnoj za katoličke škole, a slijedi ju i obrazovna. Zbog toga u programu Škole vjeronauk zauzima središnji dio odgoja učenika te se kroz njega stvara poseban odnos između učenika i profesora.

Naš je odgojno-obrazovni rad naše poslanje koje, otvorivši vrata svakome, s ljubavlju ostvarujemo za Crkvu u hrvatskom narodu, za naš Slavonski Brod i našu Slavoniju. Molimo dragoga Boga i našega zaštitnika sv. Franju da nas vodi i da nam bude zaštita u svim nevoljama i poteškoćama.

foto: Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića, Slavonski Brod | privatna arhiva

Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti (u daljnjem tekstu: Klasična gimnazija) nastaje na temelju Odluke o osnivanju koju je kao osnivač donijela „Hrvatska franjevačka provincija Svetog Ćirila i Metoda“ Zagreb, Kaptol 9, 1994. godine.

Klasična gimnazija započinje radom na osnovu rješenja Ministarstva prosvjete i športa iz 1995. godine kojim se „Klasičnoj gimnaziji odobrava izvođenje nastavnog plana i programa klasične gimnazije, u četverogodišnjem trajanju za stjecanje srednje školske spreme.“

Klasična gimnazija postaje pravna osoba upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu tj. rješenjem ovog suda od 11. svibnja 1995. godine.

  • prosjek svih zaključnih ocjena svih predmeta od 5. do 8. razreda OŠ
  • uspjeh iz Hrvatskog jezika, Matematike, 1. stranog jezika, Povijesti, Geografije i Biologije
  • dodatni (rezultati natjecanja iz znanja i u sportu) i posebni elementi (otežani uvjeti prethodnog obrazovanja, zdravstvene i druge teškoće) prema Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole NN 49/15.)
  • za sportaše – uz gore navedene kriterije, boduju se još i kriteriji sportske uspješnosti (prema Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole)

Poseban je uvjet za kandidate Klasične gimnazije fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti, kako učenike klasičnog programa, tako i učenike općeg programa za sportaše, prihvaćanje kršćanskog ozračja i odgojno – obrazovnog projekta škole.

Zbog toga se u predupisnom periodu organizira osobni susret i razgovor s ravnateljem i članovima upisnog povjerenstva, koji će kandidate i njihove roditelje/skrbnike upoznati s posebnostima škole.

Adresa škole: Vukovarska 1/a, 35 000 Slavonski Brod

Broj telefona: 035/408-084

Mail škole: skola@gimnazija-framarijanalanosovica.hr

Oib škole: 81836350151

Link na web stranicu škole: http://gimnazija-framarijanalanosovica.hr/

Volonterski klub, aerobik, novinarska grupa, zbor, orkestar, prva pomoć, košarka, odbojka, plivanje, nogomet, kros.

Franjevački duh ogleda se u samoj djelatnosti Klasične gimnazije. Franjevci su imali veliki utjecaj na kulturni, povijesni i prvenstveno duhovni život škole. U njezinoj odgojno- obrazovnoj djelatnosti osjeti se bliskost običnom puku koji je u davnini bio učen pismenosti od strane franjevaca.

Klasična gimnazija pruža kvalitetan odgojno- obrazovni program kojim priprema učenike za cjeloživotno učenje. Stvara od njih kvalitetne ljude koji će ostaviti trag u ovozemaljskom životu i time omogućiti budućim generacijama bolje uvjete života i rada. Svojom ih duhovnošću oblikuje u mlade, strpljive i mudre ljude koji će imati osjećaja za bližnje i pružati im sigurnost u društvu.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr
Ocjene Glasova: 6 Ocjena: 4.71
Kvaliteta nastave 5
Opremljenost učionica 4.83
Knjižnica 4.83
Izvannastavne aktivnosti 3.5
Dostupnost interneta 4.67
Prostori za druženje 4.83
Mogućnosti zapošljavanja 5
Preporuka upisa 5

Pregled ocjena za prijašanje školske godine

2018/2019 Glasova: 4 Ocjena: 3
2017/2018 Glasova: 2 Ocjena: 3
2015/2016 Glasova: 1 Ocjena: 5
2014/2015 Glasova: 1 Ocjena: 1
2013/2014 Glasova: 1 Ocjena: 4.75
2012/2013 Glasova: 1 Ocjena: 1.75

One comment

Odgovori