Pretraga

Srednja škola

Medicinska škola Bjelovar

Medicinska škola Bjelovar je srednja strukovna škola u sektoru Zdravstvo i socijalna skrb. Obrazujemo učenike u 5 programa: medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege, zdravstveno- laboratorijski tehničar/ka, dentalni tehničar/ka, fizioterapeutski tehničar/ka i farmaceutski tehničar/ka. Škola ima 404 učenika u 16 razreda. Medicinska škola Bjelovar je i imenovani Regionalni centar kompetentnosti u sektoru. Škola ima dobro opremljene kabinete za izvođenje vježbi i dobru suradnju sa zdravstvenim ustanovama u regiji u kojima učenici obavljaju nastavu vježbi i strukovnu praksu. U školi djeluje Centar izvrsnosti iz kemije Bjelovarsko- bilogorske županije za darovite učenike.

foto: Medicinska škola Bjelovar | privatna arhiva

Medicinska škola Bjelovar osnovana je školske godine Škole za medicinske sestre Bjelovar počela je u 1959./1960. pod nazivom Škola za medicinske sestre Bjelovar upisivanjem jednog razreda medicinskih sestara općeg smjera . Škola proširuje djelatnost školske godine 1975./1976. upisivanjem više prvih razreda, a zatim i uvođenjem novih programa – primalje, zubni tehničari, laboranti, fizioterapeuti, maser-kupeljari i farmaceuti. 1978. godine su sve srednje škole u Bjelovaru integrirane u Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje, a 1980. godine se unutar Centra formira Radna jedinica završnog stupnja III. koja osim zdravstvene struke ima i pedagošku, drvnu, poljoprivrednu i prehrambenu struku. Od 1991. godine u školstvu ponovo postoje gimnazije i strukovne škole te se škola odvaja od ostalih profila i dobiva naziv – Medicinska škola Bjelovar, koji i danas nosi.

Dentalni tehničar/dentalna tehničarka

Značajni predmeti: hrvatski jezik, matematika, strani jezik, kemija, biologija, fizika

Strani jezici koji se uče u školi: engleski ili njemački

Planiran upis: 24 učenika/1 razredni odjel

Trajanje školovanja: 4 godine

Opis programa:
samostalno izrađuje i popravlja fiksne (nepomične) i mobilne (pomične) protetske konstrukcije u stomatologiji: zubne krunice, mostove, potpune ili djelomične zubne proteze, umjetne zube i ostale vrste zubnih protetičkih pomagala. Izrađuje i ortodontska pomagala koja su namijenjena ispravljanju nepravilnosti zubi i čeljusti, poboljšanju pacijentova izgleda i sprječavanju teškoća i neugodnosti u kasnijem razdoblju života. Zubna pomagala izrađuje na temelju otisaka i uputa liječnika/ice stomatologa/inje. Koristi široku paletu materijala kao što su keramika, zlato, plastika, metal, različite slitine, gips za izradu modela, vosak i dr. Pri tom primjenjuje različite postupke mehaničke i kemijske obrade: savijanje, brušenje, poliranje, lijevanje, lemljenje i dr. U svome radu objedinjuje tehničku vještinu i smisao za estetiku.

Zdravstveni zahtjevi:
uredan dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, fina motorika šake i prstiju, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, odsutnost alergije na profesionalne alergene

Obrazloženje zdravstvenih zahtjeva:
Kada je kandidatu s teškoćama dostupna odgovarajuća prilagodba, navedeni zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.

Potreban dokument:
liječnička svjedodžba medicine rada

Medicinska sestra opće njege-medicinski tehničar opće njege

Značajni predmeti: hrvatski jezik, matematika, strani jezik, kemija, biologija, fizika

Strani jezici koji se uče u školi: engleski ili njemački

Planiran upis: 52 učenika/2 razredna odjela

Trajanje školovanja: 5 godina

Opis programa:
Medicinska sestra/tehničar opće njege samostalno pomaže pojedincu, bolesnomu ili zdravomu, u obavljanju aktivnosti koje pridonose njegovu zdravlju, oporavku ili mirnoj smrti. Samostalno i u timu provodi zdravstvenu njegu korisnika. Skrbi za osobnu sigurnost te za sigurnost korisnika i okoline. Sudjeluje u pripremi i provedbi dijagnostičko-terapeutskih postupaka i zahvata te primjeni lijekova. Radi u skladu s prihvaćenim standardima, zakonskim obvezama i profesionalnom etikom. Poštuje ljudsko dostojanstvo te kulturološke i vjerske različitosti. Uspješno komunicira (verbalno i neverbalno) s različitim ciljnim skupinama korisnika i s njihovim bližnjima. Podučava i motivira pojedince i obitelj na promjenu životnih navika u svrhu sprječavanja bolesti i poboljšanja zdravlja. Vodi zdravstvenu, sestrinsku i drugu dokumentaciju. Sudjeluje u procjeni kvalitete zdravstvene njege i sigurnosti rada u skladu sa standardima. Sudjeluje u projektima koji promoviraju zdravlje. Radi u timu za zdravstvenu njegu. Surađuje sa zdravstvenim timom, osobito s liječnicima te s ostalim osobljem. Ravnopravnost medicinske sestre – medicinskog tehničara za opću zdravstvenu njegu u zdravstvenome timu temelji se na profesionalnosti, odgovornosti za provedbu mjera zdravstvene zaštite (sukladno standardima, uvažavanju i poštovanju svih članova tima i korisnika) te u dosljednoj primjeni zakonskih propisa i etičkih načela u svakodnevnoj praksi.

Zdravstveni zahtjevi:
uredan vid, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, raspoznavanje boja, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog sustava, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, odsutnost alergije na profesionalne alergene

Obrazloženje zdravstvenih zahtjeva:
Kada je kandidatu s teškoćama dostupna odgovarajuća prilagodba, navedeni zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.

Potreban dokument:
liječnička svjedodžba medicine rada

Zdravstveno-laboratorijski tehničar/zdravstveno-laboratorijska tehničarka

Značajni predmeti: hrvatski jezik, matematika, strani jezik, kemija, biologija, fizika

Strani jezici koji se uče u školi: engleski ili njemački

Planiran upis: 24 učenika/1 razredni odjel

Trajanje školovanja: 4 godine

Opis programa:
Uzima uzorke i provodi analize krvi, mokraće i drugog biološkog materijala. Odgovoran je za popisivanje i razvrstavanje materijala za analizu s obzirom na traženu vrstu pretrage. Većinu uzoraka potrebno je prethodno obraditi kako bi se na njima mogle provoditi različite analize, npr. prije provođenja biokemijskih analiza nužno je krv centrifugirati kako bi se dobio serum na kojem se vrše daljnje analize. U manjim laboratorijima i ambulantama samostalno obavlja i neke jednostavnije analize. Zdravstveno-laboratorijski tehničari se zapošljavaju u laboratorijima različitih zdravstvenih ustanova – bolnica, klinika, domova zdravlja, zavoda, instituta ili privatnih ambulanti.

Zdravstveni zahtjevi:
uredan vid, raspoznavanje boja, uredan njuh, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje

Obrazloženje zdravstvenih zahtjeva:
Kada je kandidatu s teškoćama dostupna odgovarajuća prilagodba, navedeni zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.

Potreban dokument:
potvrda nadležnoga školskog liječnika

Poljana dr. Franje Tuđmana 8

43000 Bjelovar

043-242-333

[email protected]

OIB: 00916951686

https://www.medskolabjelovar.hr/

Učenici u okviru redovne nastave sudjeluju u gotovo svim javnozdravstvenim akcijama u gradu Bjelovaru, a osim toga volontiraju, sudjeluju u provedbi raznih projekata na školskoj, lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. U školi kao izvannastavna aktivnost djeluje Školski sportski klub Medicinar, učenička zadruga Melem, dramsko- recitatorska grupa, osnovan je školski botanički vrt koji služi i za nastavne i vannastavne aktivnosti. Stručne ekskurzije učenika provode se prema Školskom kurikulumu Škole: posjeti tvornici Pliva Hrvatska , posjet kazalištu u Zagrebu, Općoj bolnici u Zadru, tvornici Apipharma Našice, Galenskom laboratoriju , industriji kozmetike, SOS Dječjem selu Lekenik ,Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća I reumatizma Thalassotherapia Opatija, KBC Rebro PMF – Otvoreni dani PMF-a i još druge prema kurikulumu Škole.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!