Pretraga

Srednja škola

Pomorska škola Bakar

Davne 1849. godine utemeljena je Pomorska škola Bakar, najstarija strukovna škola u Republici Hrvatskoj. Organizirana je radom u jednoj smjeni (ujutro) kroz 16 razreda i dva usmjerenja: pomorski nautičar i tehničar za brodostrojarstvo. Danas škola broji oko 327 učenika i 65 djelatnika.

Naša škola je odgojno-obrazovna ustanova koja u svom sklopu posjeduje i učenički dom, centar za obrazovanje odraslih i školski brod Vila Velebita dva kao posebnu specijaliziranu učionicu.

Učenički dom „Tomislav Hero“ smješten je 200 m od škole. Učenici imaju organiziran pedagoški nadzor, svakodnevno učenje, organizaciju slobodnog vremena i sportskih natjecanja.

Danas Pomorska škola Bakar ima uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom s dvojnom certifikacijom – Bureau Veritasa (BV) i Hrvatskog registra brodova (Croatian Register of Shipping – CRS).

Odlukom Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture učenicima prvih razreda nautičkog i brodostrojarskog usmjerenja dodijeljene su po prvi put stipendije u 2006. godini u iznosu od 800,00 kn i traju do danas.

Škola posjeduju modernu školsku dvoranu izgrađenu 2009. godine, školsku kantinu i knjižnicu.

Nagradu za najuspješniju školu u Primorsko-goranskoj županiji Pomorska je škola primila 2013. godine.

Međunarodne konvencije u obrazovanju časničkih pomorskih zanimanja zahtijevaju izobrazbu na suvremenim navigacijskim i brodostrojarskim simulatorima koje škola posjeduje, a uvjeti su za izdavanje potvrdnica. Isto tako škola je opremljena raznim specijaliziranim učionicama. Svaka učionica je opremljena računalom s internetskom vezom i projektorom.

Škola je opremljena ARPA navigacijskim simulatorom, kao i specijaliziranom učionicom za rad na elektroničkim kartama (ECDIS), GMDSS sustavom komunikacije, učionicom za računalne terminale za uvježbavanje rukovanja tekućim teretima, platformom za izobrazbu sustava hidraulike i pneumatike, sohom s brodicom za spašavanje.
Petodnevna plovidbena praksa za učenike četvrtih razreda nautičara i tehničara za brodostrojarstvo na školskom brodu „Kraljica mora“ započela se održavati 2011 .godine.
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je u 2008. godini učenicima po završetku srednjoškolskog obrazovanja, a nakon zadovoljena uvjeta Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama osposobljenosti pomoraca omogućilo dobivanje potvrdnica kao javnih isprava, bez dodatnog polaganja ispita radi stjecanja svjedodžbe o osposobljenosti pomoraca, što smatramo izuzetno bitnim za naše učenike. Svjedodžbe su priznate u cijelom svijetu.

Bakar je udaljen svega 15-ak minuta vožnje od Rijeke magistralom prema jugu. Škola se nalazi u Bakru na glavnoj cesti uz more.

Iako je od davne 1790. godine bilo pokušaja otvaranja privatne škole, tek je 5. rujna 1849. godine, u zgradi osnovne škole u Gornjem gradu (pokraj Kaštela), s radom započela državna Nautička škola u Bakru. Ta je škola bila dvogodišnja, a uvjet za upis bile su dvije godine plovidbe. Status državne škole izgubila je u vrijeme Bachova apsolutizma, od 1854. do 1871. godine, ali je njezin rad financirao grad Bakar do 1856. godine. Škola je s radom nastavila 1. prosinca 1871. godine. Nastavni jezik predmeta pomorske struke bio je talijanski, dok su ostali nastavni predmeti predavani hrvatskim jezikom. Školske 1876./77. godine nautika se proširuje s dva na tri razreda (jedan pripravnički i dva nautička). Godine 1885. škola se seli u novoizgrađenu, udobnu i higijensku zgradu na obali (današnji hotel “Jadran”).

Reorganizacijom nastave 1894./95. godine škola dobiva sedam razreda: dva pripravna i pet nautičkih. Iste godine Pomorska škola dobiva u vlasništvo školski brod „Margita“, prvi školski brod za obrazovanje časnika trgovačke mornarice na Sredozemlju. U zgradu u kojoj se i danas nalazi Pomorska škola useljeno je1903. godine. Školski brod „Vila Velebita“ uplovio je u Bakarski zaljev 1908. godine. Status Akademije škola dobiva 1917. godine, čime se postupno zatvaraju pripravni razredi i postaje Kraljevska nautička akademija .S namjerom da se u spremi izjednače časnici palube i stroja, 1929. godine osnovana je, u sklopu Akademije, Mašinska škola. Naziv Pomorska trgovačka akademija škola dobiva 1932. godine. Za vrijeme Drugoga svjetskog rata, 1941. godine Talijani su zaposjeli školsku zgradu, a mnogi su tadašnji učenici otišli u partizane. Nakon oslobođenja, 1947. godine, odlukom Ministarstva pomorstva pomorske su akademije preimenovane u pomorske tehnikume. Nautički odsjek bakarske škole preseljen je u Rijeku, a u Bakru je, sve do 1954. godine, ostao samo brodostrojarski odsjek. Odlukom Savjeta za prosvjetu, nauku i kulturu, 2. kolovoza 1954. godine nautički je odsjek vraćen u Bakar. Naziv Pomorska škola dobila je 1958. godine.

Pomorski školski centar Bakar utemeljen je 18. prosinca 1973. godine, a njega su činili Pomorska škola, Odsjek za obrazovanje odraslih (od 1974. godine Centar za stručno obrazovanje pomoraca Rijeka), Đački dom i Zajednički poslovi. Iste je godine Pomorska škola dobila od Jadrolinije motorni brod Kali koji je uređen za potrebe škole te preimenovan u „Vila Velebita dva“.

Naziv Pomorska škola vraćen je 5. travnja 1993. godine.

Danas Pomorska škola Bakar školuje za zanimanje Pomorski nautičar i Tehničar za brodostrojarstvo.

1. Tehničar za brodostrojarstvo
Predmeti izrazito važni za upis učenika: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, fizika, tehnička kultura, kemija
Tehničar za brodostrojarstvo: dva razreda, 48 učenika
2. Pomorski nautičar
Predmeti izrazito važni za upis učenika: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, fizika, geografija, tehnička kultura
Pomorski nautičar: dva razreda, 48 učenika

Za detalje pogledajte pod Upisi na: http://www.pomorskabakar.hr/

 

Pomorska škola
Nautička 14
51222 Bakar
Ravnatelj: Doc. dr. sc. Igor Kegalj, dipl.ing.
Tel. 051/ 761 211
e-mail škole: info@pomorskabakar.hr
OIB škole: 78476125725
Web stranica: https://www.pomorskabakar.hr/
Facebook stranica: https://www.facebook.com/pomorskabakar/
Instagram: pomorskaskolabakar
Učenički dom „Tomislav Hero“
Nautička 8
51222 Bakar
tel. 051/761 511
-mail: dom@pomorskabakar.hr

Odjel za obrazovanje odraslih:
Nautička 14, 51222 Bakar
tel. 051 /212 065
odrasli.psb@pomorskabakar.hr

U školi su zaživjeli brojni projekti i aktivnosti:

 • Učenici koji žele sudjelovati u radu literarne i novinarske skupine, te se bave fotografijom ili crtanjem mogu to ostvariti u školskom listu: „Mladi pomorac“ i Ljetopisu škole
 • Učenici koji vole sport mogu trenirati: mali nogomet, košarku, stolni tenis i veslanje putem   ŠSK : „ Mladi pomorac“ i natjecati se  na  školskim,  županijskim, državnim  natjecanjima  te međunarodnim natjecanjima u veslanju
 • Učenici zainteresirani za ekologiju sudjeluju u brojnim eko akcijama u našem gradu i na otocima sa našim školskim brodom  „ Vila Velebita dva“
 • Učenici koji sudjeluju u brojnim školskim projektima mogu putovati u okviru istih na zanimljive destinacije u Republici Hrvatskoj ( Dan pomorstva, Upoznajmo luke svijeta)
 • Terenska nastava i praksa za sve učenike se organizira školskim brodom Vila Velebita dva u Kvarnerskom akvatoriju, a učenici četvrtih razreda obavljaju  plovidbenu praksu  na školskom brodu „ Kraljica mora“
 • U okviru terenske nastave učenici obilaze strane prekooceanske brodove u luci Bakar i Rijeka, a upoznaju se i s procesom izgradnje brodova u našem brodogradilištu :“3. Maj“ i remontnom brodogradilištu :“ Viktor Lenac“
 • U školi se obilježavaju mnogi značajni datumi i obljetnice
 • Uključeni smo u projekt Kvarnerskog festivala mora i pomorske tradicije „ Fiumare“ i Festival znanosti, manifestaciju kojoj je cilj približiti znanost javnosti, potaknuti mlade na istraživački pristup učenju, ali i komunicirati s javnosti na znanstveno popularan način.
 • Stipendiranje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 800, 00 kn mjesečno
 • Diploma priznata u cijelom svijetu
 • Školski brodovi Vila Velebita dva i Kraljica mora
  • Učenički dom (subvencionirani mjesečni troškovi za roditelje učenika doma)
  • Zanimanje traženo u cijelom svijetu
 • Sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015
 • • Najstarija strukovna škola u Rh

Moramo posebno istaknuti da je Republika Hrvatska zadržala svoj status na tzv. Bijeloj listi IMO-a koja broji preko 15 000 pomoraca u međunarodnoj plovidbi zahvaljujući doprinosu i naše škole budući da je to peteročlanu imenovano od strane IMO-a jasno utvrdilo 2018. godine da naša škola unapređuje sustav obrazovanja i izobrazbe pomoraca te izdavanja svjedodžbi o osposobljenosti, a koji ima za cilj naprijediti njihova znanja i vještine na način da budu u skladu sa međunarodno utvrđenim standardima i da njihova visoka kvalificiranost bude i dalje prepoznata na zahtjevnom svjetskom tržištu rada.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Pomorska škola Bakar
Share via
Copy link
Powered by Social Snap