Prva gimnazija Varaždin

Prva gimnazija Varaždin sljedbenica je Gimnazije koju su u Varaždinu 1636. godine osnovali isusovci. Gimnazija je od svojih početaka nekoliko puta mijenjala ime i programe, no uvijek je bila žarište kulturnog i obrazovnog djelovanja. Tu su se školovale mnoge znamenite ličnosti, čija su djela ostavila trajan trag tijekom povijesnih razdoblja. Prva gimnazija Varaždin ponosna je na svoju tradiciju te čuva bogatu kulturu i baštinu škole, a istodobno uvodi inovacije, nove programe, suvremenu tehnologiju, potiče stvaralaštvo, otvorenost, uključenost i suradnju.

Škola je članica nekoliko međunarodnih mreža i partnerstva. Udružena smo škola UNESCO-a i Alpe AdriaCollegea. U školi se izvodi program međunarodne mature (International Baccalaureate Diploma Programme), koji osobitu pozornost posvećuje međunarodnom razumijevanju i holističkom pristupu u nastavi, pružajući učenicima priliku da steknu vrhunska znanja i kompetencije iz šest znanstvenih područja te da nakon dvogodišnjeg školovanja steknu svjetski priznatu diplomu. Značajno je spomenuti da je škola i ECDL testni centar, kao i županijski centar izvrsnosti iz informatike.

U školsku godinu 2014/2015. Prva gimnazija Varaždin upisuje 8 razrednih odjela: tri opće gimnazije, jedan opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku, tri prirodoslovno-matematičke gimnazije i jedan jezične gimnazije. Osim upisa u 1. razred, upisujemo i jedan razred programa međunarodne mature (International Baccalaureate Diploma Program) za učenike nakon završenog 2. razreda srednje škole.

Aktivnost:

U školi se izvode tri nacionalna gimnazijska programa – opći, jezični i prirodoslovno-matematički te jedan međunarodni program. U školskoj godini 2013./2014. u Prvu gimnaziju Varaždin upisat će se oko 224 učenika u 8 odjela – četiri opća, tri prirodoslovno-matematička te jedan jezični odjel. Program međunarodne mature (IB), upisat će 28 učenika koji su završili 2. razred srednje četverogodišnje škole.
U jednom razrednom odjelu u nacionalnom programu opće gimnazije izvodi se dvojezična nastava, tj. nastava djelomično na engleskom jeziku iz šest do osam predmeta. Tosu: likovnaumjetnost, povijest, geografija, biologija, kemija, fizika, informatika te etika.

Cilj dvojezične nastave je razvijanje sposobnosti razumijevanja i analiziranja kompleksnih tekstova te sposobnost vođenja rasprave na hrvatskom i engleskom jeziku. Njemački jezik također je popularan u školi te se u sklopu fakultativne nastave učenici pripremaju za polaganje njemačke jezične diplome (DSD-a), koju je do sada položilo više od 300 učenika škole. Posjedovanje njemačke jezične diplome omogućit će učenicima upis na fakultete u zemljama njemačkog jezičnog područja te kasnije bolj iposao i već umobilnost.
Učenici općeg smjera mogu u drugom razredu odabrati još jedan izborni predmet, od kojih se nude strani jezici, informatika, prirodne znanosti – uključujući ekologiju, biokemiju, astronomiju, te društvene znanosti: psihologiju, sociologiju, komunikologiju.

Fakultativno učenici mogu odabrati programe kao što su ljudska prava, demokratsko građanstvo i europske integracije, nacrtna geometrija, crtanje i slikanje, biokemija, mikrobiologija, esperanto, ili nekiod 7 stranih jezika.
Jezični program se od općeg programa razlikuje većim brojem sati prvog i drugog stranog jezika, a fakultativno učenici mogu slušati i treći strani jezik. Velika prednost je i mogućnost učenja francuskog jezika kao drugog stranog jezika, dok u 3. razredu učenici jezičnog smjera mogu slušati više sati stranog jezika umjesto fizike.

Prirodoslovno-matematički program ima značajnu tradiciju u školi, a namijenjen je učenicima koje zanima prirodoslovlje, tehnika i tehnologija, zbog pojačane satnice matematike i informatike dok se učenje drugog stranog jezika u B programu može odvijati kroz fakultativnu nastavu i njemačku jezičnu diplomu.

Dodatne aktivnosti u školi su: njemačka jezična diploma (DSD); ECDL diploma; literarno-scenska grupa, dramska družina „Theatron“, glazbena i likovna radionica; medijska grupa; grupe za očuvanje kulturne i prirodne baštine, debatni klub; ekološka grupa; izletnička družina; grupa naprednih programera; sudjelovanje u Hrvatskom otvorenom natjecanju iz informatike (HONI); sudjelovanje u Američkom otvorenom natjecanju iz informatike (ASCL); filmska i foto-grupa; mogućnost osnivanja tematskih učeničkih klubova; športski klub „Srednjoškolac“; rekreativna športska učenička grupa. Za učenike kojima treba pomoć u svladavanju gradiva, organizirana je dopunska nastava iz matematike, kemije, biologije i fizike, što je smanjilo korištenje plaćenih instrukcija, dok je za one koji žele znati više organizirana dodatna nastava iz istih predmeta. Otvorenost i partnerstvo s užom i širom zajednicom škola pokazuje suradnjom i realizacijom zajedničkih projekata s udrugama i institucijama, od gradskog muzeja, arhiva i knjižnice do fakulteta i škola u zemlji i inozemstvu.

Organiziraju se različite vrste tečajeva zavisno od interesa učenika; razni projekti s udrugama i institucijama mladih (AIESEC, VANIMA – VAFI, ISF); mnogobrojne stručne ekskurzije učenika; međunarodne razmjene sa školama u Sloveniji, Austriji, Italiji, Mađarskoj, Njemačkoj, Norveškoj, Slovačkoj, Španjolskoj i Portugalu; Interact klub – mogućnosti kratkoročne i dugoročne razmjene učenika; međunarodni projekti mobilnosti učenika i profesora (Comenius, Erasmus+); različiti i mnogobrojni nacionalni, lokalni ili školski projekti (u šk. god. 2013/2014. planirano čak 32 školska projekta, a i to se kontinuirano dopunjuje: Mirno more – zaklada FriedrichEbert, EU4Youth, Planska igra Lokalna samouprava – zaklada FriedrichEbert, Thelegendsuniteus, AIESEC YEC, InternationalPostcardSwap, Rankova riječ i riječ o Ranku, Učenici – mentori, projekti prevencije nasilja, smanjenja izostanaka, pomoći u učenju, …). Tijekom školske godine 2012./2013. na županijskim je natjecanjima sudjelovalo više od 300 natjecatelja, te osvojilo 38 prvih i 35 drugih i trećih županijskih mjesta. Na državnim je natjecanjima sudjelovalo 55 natjecatelja u 17 područja, a 12 na međunarodnim (osvojena brončana medalja na Međunarodnoj filozofskoj olimpijadi, zlatna medalja na Svjetskoj geografskoj olimpijadi, te 3 druga i jedno treće mjesto na finalu American ComputerScienceleague).

Prolaznost na državnoj maturi je 100%, dok 97% učenika upisuje jedan od fakulteta unutar svoja prva tri izbora. Nastava se izvodi u praktikumima te specijaliziranim učionicama koje su potpuno opremljene suvremenom tehnologijom. Svi razredi uključeni su u sustav e-dnevnika. Škola raspolaže s preko 200 prijenosnih računala. Rad se odvija u jednoj smjeni. Redovna nastava počinje u 7:30 sati i traje najkasnije do 14.05, nakon čega su organizirane fakultativna, dodatna i dopunska nastava te slobodne aktivnosti. Škola sada raspolaže s 9.000 m2 prostora u kojem se, osim učionica, nalaze i zajednički prostori stalno dostupni učenicima, kao što su višenamjenski prostor, kuhinja i blagovaonica, garderoba, bogata fizikalna i biološka zbirka, te čitaonica i knjižnica s 23.000 knjiga. Važno je spomenuti da je u školi organizirana zdrava, topla prehrana kako bi se učenici mogli baviti različitim aktivnostima i u poslijepodnevnim satima.

Opremljenost:

Prva gimnazija Varaždin djeluje u zgradi koja djelomično zadovoljava potrebe pedagoškog standarda 21.stoljeća. Ukupni radni prostor postojeće zgrade iznosi 7600m2 od čega 3500m2 starog dijela škole i 4100m2 novoizgrađenog dijela po modelu javno-privatnog partnerstva.. Osim navedenog, a dislocirano od glavne zgrade, za nastavu TZK izgrađena je dvorana površine 1200 m2.

Školu polazi 990 učenika i rad u novom dijelu zgrade u potpunosti odgovara potrebama i zahtjevima kvalitete obrazovanja, a pogotovo njihovog stvaralačkog i kreativnog rada. Škola radi u jednoj smjeni, od ponedjeljka do petka. Prije tri godine Škola je svoju djelatnost proširila na po dva dislocirana razredna odjela opće gimnazije u Novom Marofu i Ludbregu u generaciji, tako da sada izvodimo nastavu u 2., 3. i 4. razredu na svakoj lokaciji. Nastava se odvija u specijaliziranim učionicama i praktikumima i svi su zadovoljavajuće kvadrature s obzirom na broj učenika u razredu. U starom dijelu postoji 29 učionica, te tri manja kabineta.

Dogradnjom je učenički prostor poboljšan, tako da manje učionice u staroj zgradi služe kao učionice za rad s manjom grupom učenika te kao kabineti za profesore (6), dok su u dogradnji napravljene standardne učionice/praktikumi od 60-80m2. Osim zajedničkih prostorija (velikog ulaznog prostora, knjižnice/čitaonice, sobe za više namjena, blagovaone i garderobe) u funkciji je 18 novih učionica, od kojih 7 praktikuma (za fiziku, biologiju, informatiku i likovnu umjetnost) te 11 specijaliziranih učionica za strane i klasične jezike, likovnu i glazbenu umjetnost. Podrumski prostor Gimnet na raspolaganju je za korištenje Vijeća učenika prema njihovim potrebama i predviđenim događanjima.

Dogradnjom je učenički prostor poboljšan, tako da manje učionice u staroj zgradi služe kao učionice za rad s manjom grupom učenika te kao kabineti za profesore (6), dok su u dogradnji napravljene standardne učionice/praktikumi od 60-80m2. Osim zajedničkih prostorija (velikog ulaznog prostora, knjižnice/čitaonice, sobe za više namjena, blagovaone i garderobe) u funkciji je 18 novih učionica, od kojih 7 praktikuma (za fiziku, biologiju, informatiku i likovnu umjetnost) te 11 specijaliziranih učionica za strane i klasične jezike, likovnu i glazbenu umjetnost. Podrumski prostor Gimnet na raspolaganju je za korištenje Vijeća učenika prema njihovim potrebama i predviđenim događanjima.

U postojećim uvjetima vodi se stalna briga o opremljenosti praktikuma u skladu s potrebama suvremene nastave. Za sve stručne aktive opremljene su sobe za profesore u kojima se nalaze fotokopirni aparati, koji su ujedno pisači i skeneri, ukupno njih 13 u najmu kako bi se smanjili troškovi kopiranja i održavanja malih pisača. Također, svaki je stručni aktiv u svojim učionicama opremljen projektorima montiranim na stropovima, te prijenosnim ili stolnim računalima. Osim računalne opreme, praktikumi za strane jezike opremljeni su cd-playerima, a svi zajedno i manjim brojem grafoskopa za slučajeve kada se oni još mogu iskoristiti u nastavi. Dio učionica opremljen je AV ormarima s TV prijemnicima i videorekorderima, no, zbog napretka tehnologije, sve se manje koriste. Škola raspolaže s 9 interaktivnih ploča u različitim praktikumima, koje se intenzivno koriste. Također i odgovarajućim brojem digitalnih fotoaparata i kamera, te 5 laserskih pisača u boji za specijalne namjene i potrebe. U svakoj se prostoriji škole u starom i novom dijelu nalazi mrežni priključak za lokalnu mrežu i pristup Internetu.Svi razredni odjeli su u sustavu e-dnevnika.

Prva gimnazija Varaždin
Petra Preradovića 14
42000 Varaždin
OIB 41524139511
Telefon: (+385)042/302-122
Fax: (+385)042/320-420
E-mail: gimnazija-varazdin@skole.t-com.hr
Web: www.gimnazija-varazdin.hr

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr
Ocjene Glasova: 3 Ocjena: 5
Kvaliteta nastave 5
Opremljenost učionica 5
Knjižnica 5
Izvannastavne aktivnosti 5
Dostupnost interneta 5
Prostori za druženje 5
Mogućnosti zapošljavanja 5
Preporuka upisa 5

Pregled ocjena za prijašanje školske godine

2018/2019 Glasova: 6 Ocjena: 4.44
2017/2018 Glasova: 5 Ocjena: 3.98
2016/2017 Glasova: 2 Ocjena: 4.5
2014/2015 Glasova: 3 Ocjena: 4.67
2013/2014 Glasova: 11 Ocjena: 4.36
2012/2013 Glasova: 66 Ocjena: 4.05

6 komentara

  1. Susretljivost večine profesora, dobra opremljenost učionica, izvanastavne aktivnosti, kratki odmori pa sat pauza