Pretraga

Srednja škola

Škola za medicinske sestre Vrapče Zagreb

Škola za medicinske sestre Vrapče je strukovna škola koja obrazuje buduće medicinske sestre opće njege/medicinske tehničare opće njege. Odlukom MZOS-a i donošenjem novog strukovnog kurikuluma od 2010./2011. godine obrazovanje  za stjecanje kvalifikacije traje pet godina. U prvom i drugom razredu učenici primarno pohađaju nastavu u školi dok u trećem, četvrtom i petom razredu nastava se uz školu odvija na nastavnim bazama kao što su bolnice, klinike, domovi zdravlja, domovi za starije i nemoćne te dječji vrtići. Nastavnici se stalno usavršavaju kako bi pružili što bolje obrazovanje našim učenicima. Provode se i mnoge izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u kojima zajedno sudjeluju učenici i nastavnici. U izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima ostvarujemo suradnju na nacionalnoj, međunarodnoj i svjetskoj razini kao i odlične rezultate.

Uvijek na pomoći nama i našim učenicima su  ravnateljica,  pedagoginja i  knjižničar kao i naše administrativno i tehničko  osoblje.

Škola za medicinske sestre Vrapče, Zagreb, Bolnička cesta 32 radi kao samostalna škola od 1. rujna 1991., a po odluci Skupštine grada o ukidanju Zdravstvenog obrazovnog centra s danom 31. kolovoza 1991.

Ovo je jedina strukovna škola na području jedne od najvećih gradskih četvrti Podsused-Vrapče. Škola za medicinske sestre Vrapče ima dugogodišnju tradiciju. Razvijala se u nekoliko faza:

  1. već 1941./1942. godine u prostorijama sadašnje škole postoji bolničarska škola uz koju su se održavali i brojni zdravstveni tečajevi, a školske godine 1959./60. bolničarska je škola prerasla u srednju školu za medicinske sestre, koja je radila samostalno.
  2. u periodu od 1978. – 1991. godine, škola je administrativnim činom postala radnom jedinicom br. 2. Zdravstvenog obrazovnog centra Zagreb, Medvedgradska 55.
  3. od 1991. godine, ponovnim osamostaljivanjem škole stvaraju se nove mogućnosti razvoja. Zbog nesretnih ratnih okolnosti, zatim posljedica rata, a kasnije zbog lošeg materijalnog stanja u školstvu te osobito zbog znatnog povećanja broja učenika – izbjeglica, rad je bio znatno otežan. Od tada do danas, uočava se značajan pomak u poimanju odgoja i obrazovanja na svim razinama sustava obrazovanja. Taj je pomak usmjeren prije svega prema osuvremenjivanju poimanja svrhe i ciljeva, pa time i uloge obrazovanja u životu društva u cjelini. Sukladno takvim pomacima mijenja se i definicija strukovnog obrazovanja. Težnjom prema kvaliteti, i to jasno planiranoj, osiguranoj i kontroliranoj kvaliteti unutar svih segmenata odgojno-obrazovnog procesa, mijenja se i način planiranja, provedbe i vrednovanja tog procesa u našoj školi.

Odlukom MZOS-a i donošenjem novog strukovnog kurikuluma 2010./2011. godine za stjecanje strukovne kvalifikacije medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege trajanje školovanja produžuje se na 5 godina.

Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege:

upisujemo tri razreda (78 učenika).

Za upis u I. razred srednje škole kandidatima se vrednuju i boduju zajednički, dodatni i poseban element:

Zajednički element: prosjeci zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim programima obrazovanja od kojih su dva propisana Popisom predmeta posebno važnih za upis koji je sastavni dio Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (kemija i biologija), a jedan samostalno određuje srednja škola od obveznih nastavnih predmeta koji se uče u osnovnoj školi (fizika)

DOKUMENTI KOJI SU POTREBNI ZA POTVRDU UPISA:

  • potpisani obrazac o upisu u I. razred srednje škole
  • liječnička svjedodžba medicine rada (čl. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole) – zdravstveni zahtjevi za program obrazovanja izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, raspoznavanje boja, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog sustava, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, odsutnost alergije na profesionalne alergene
  • dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis (čl. 18.-22. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole)

Sve ostalo treba pratiti na web stranici škole i Odluci o upisu učenika u 1. r.  srednje škole 2021./2022. godine.

Adresa škole: Bolnička 32, 10090 Zagreb

Broj telefona: 01 /34 83 662

Broj mobitela: 091 233 407

Mail škole: msvrapce@ss-medicinske-vrapce-zg.skole.hr

svrapce@gmail.com

Oib škole: 54194651959

Link na web stranicu škole: www.szmsv.hr

Održavamo nastavu po najnovijim metodama. Provodimo međupredmetnu i izvanučioničku nastavu (predavanja, radionice, virtualni posjeti), uključeni smo u izvannastavne (Kružok, Prva pomoć, Volonterski klub Vrapci, medijacija, Školski športski klub, GLOBE), izvanškolske (javnozdravstvene i humanitarne akcije) aktivnosti,   projekte (Erasmus+, Pogled u sebe, Osjećam, Zdravo, Razgovor počinje filmom, Mladi pokreću promjene, Demenciji prijateljska ustanova ), smotre (E-medica, GLOBE, LiDraNo) i razna natjecanja. Kroz GLOBE i Erasmus+ projekte prepoznati smo u zemlji i inozemstvu.

Škola za medicinske sestre Vrapče nalazi se u predivnom parku Klinike za Psihijatriju Vrapče s kojom imamo odličnu suradnju. Odličnu suradnju imamo i s Klinikom Asklepios u Bad Königu u Njemačkoj, gdje naši učenici realiziraju zdravstvene vježbe.

Škola potiče suradnju, timski rad, humanost, suosjećanje i lijepo ponašanje to jest sve ono što odlikuje medicinsku sestru i tehničara opće njege.

Želite li saznati još nešto više o nama i bolje nas upoznati, otvorite našu web stranicu. Tamo ćete naći još puno informacija o nama kao i naše geslo: „VREMENA SE MIJENJAJU I MI SE MIJENJAMO U NJIMA.“

Škola za medicinske sestre Vrapče prva je škola u Republici Hrvatskoj u procesu pristupanja Demenciji prijateljskoj zajednici. Sporazum o suradnji s Hrvatskom udrugom za Alzheimerovu bolest potpisan je  5. prosinca 2019. u Zagrebu tijekom 5. edukativne konferencije o Alzheimerovoj bolesti po kojem Škola za medicinske sestre postaje Demenciji prijateljska ustanova.

Uvažavajući kriterije i načela Programa razvoja Demenciji prijateljskih zajednica zadane od strane Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest u skladu s odredbama Alzheimer’s Society, London, UK i   ciljevima Grada Zagreba, plan razvoja Škole za medicinske sestre Vrapče usmjeren je na edukaciju učenika i djelatnika s ciljem smanjenja stigme oboljelih i njihovih obitelji te dijeljenja znanja i vještina u zajednici. Podržavanjem Inicijative Prijatelja demencije, međupredmetnim povezivanjem ishoda nastavnih predmeta u strukovnom obrazovanju te planiranjem očekivanja kurikulumom određenih međupredmetnih tema promiču se općeljudske vrijednosti i kompetencije za život u 21. stoljeću. Te kompetencije doprinose kvaliteti skrbi za oboljele od demencije u zdravstvenom i socijalnom sektoru i kreiranju brojne, dobronamjerne  Demenciji prijateljske zajednice.

https://www.szmsv.hr/prijatelji-demencije

U posljednjih pet godina Školi je odobreno 8 Erasmus+ projekata, ukupne vrijednosti 450 000 €. Pomoću ERASMUS+ projekata naši učenici i nastavnici upoznali su načine rada i stilove života u Njemačkoj, Portugalu, Austriji i Španjolskoj, obogatili svoja znanja i prenijeli vrijedna iskustva  učenicima i nastavnicima naše Škole, kao i  svim zainteresiranim osobama s kojima surađuje naša Škola.

https://www.szmsv.hr/innovation-in-dressing-techniques

https://www.szmsv.hr/learn-exchange-and-share

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Škola za medicinske sestre Vrapče Zagreb
Share via
Copy link
Powered by Social Snap