Škola za tekstil, dizajn i primjenjene umjetnosti Osijek

Srednja škola: Škola za tekstil, dizajn i premjenjene umjetnosti Osijek

Bodovi:

30 bodova + dokazana sposobnost likovnog izražavanja i likovni senzibilitet koji se provjerava zadaćama:
a) crtanje olovkom 
b) slikanje temperama
Učenici koji nisu zadovoljili na provjeri likovnih sposobnosti (odnosno stekli najmanje 35 od mogućih 60 bodova) isključuju se iz daljeg razredbenog postupka.
Učenici koji iz općeg uspjeha i ocjena iz hrvatskoga jezika, stranoga jezika, matematike, kemije i likovne kulture u 7. i 8. razredu osnovne škole ne skupe najmanje 30 bodova, u pravilu se ne mogu upisati, osim kada je riječ o iznimnoj darovitosti koja se dokazuje elementima i kriterijima koje propisuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (na provjeri sposobnosti ocijenjeni s maksimalnih 60 bodova).
Konačna ljestvica poretka kandidata dobiva se zbrajanjem bodova dobivenih na provjeri likovnih sposobnosti, općeg uspjeha i uspjeha iz pet predmeta.

Smjerovi:

Program je za sve učenike u prvoj godini isti, svi učenici upisuju zanimanje: likovna umjetnost i dizajn. U drugoj godini, nakon položenog internog prijamnog ispita, učenici izabiru jedno od ponuđenih zanimanja: aranžersko-scenografski dizajner, dizajner odjeće, dizajner tekstila, dizajner unutrašnje arhitekture, grafički dizajner, kiparski dizajner, slikarski dizajner.

Predmeti:

hrvatski jezik, strani jezik, matematika, kemija i likovna kultura.

Zašto upisati ovu školu?

Dizajneri osmišljavaju, izrađuju i uređuju čovjekovu okolinu kako bi predmeti u njoj bili što funkcionalniji, ljepši i zanimljiviji potrošačima. Prema onomu što oblikuju, dijele se na različite grane dizajna, ali se njihova djelatnost često isprepleće i rijetko se bave samo jednom granom dizajna. Oni su naime zaslužni za izgled svega što nas okružuje: od različite ambalaže, časopisa, knjiga, plakata, odjeće i obuće do računala, automobila, namještaja i građevina. Nakon završene četvrte godine i položenog završnog ispita, učenik je stekao vlastito zanimanje potrebito i za samostalan i za timski rad, ali je valjano osposobljen za praćenje i svladavanje programa na fakultetima, akademijama i višim školama.

U programu ove škole su zanimanja iz područja likovne umjetnosti i dizajna, kao i zanimanja iz područja tekstila i odjeće.

Dostignuća:

Osvojeno treće mjesto na Danima odjeće 2012.

Učionice:

Nastava je u većoj mjeri individualizirana, a odvija se u specijaliziranim radionicama (učionicama), atelijerima, laboratorijima i likovnim praktikumima. Teorijsko-praktični rad osigurava učeniku, postupnošću metoda i sadržaja, dostizanje visoke razine likovne kulture i usvajanje znanja i vještina koje ga osposobljavaju za realizaciju unikatnog dizajna, kao i uklapanje u timski proizvodni proces. Tehnička (tehnološka) obrada materijala povezuje programe sa zanatskim strukama, ali osnove su znatno šire i zasnovane na likovnosti.

 

 

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr
Ocjene Glasova: 2 Ocjena: 4.06
Kvaliteta nastave 5
Opremljenost učionica 4
Knjižnica 4
Izvannastavne aktivnosti 3
Dostupnost interneta 4
Prostori za druženje 5
Mogućnosti zapošljavanja 3
Preporuka upisa 4.5

Pregled ocjena za prijašanje školske godine

2017/2018 Glasova: 2 Ocjena: 3.69
2016/2017 Glasova: 1 Ocjena: 3.88

Odgovori