SREDNJA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA

Povijest Obrazovni programi Upisi Učenička zadruga Kockavica Knjižnica Kontakti

Prvi dani srednjoškolskog obrazovanja u Grubišnom Polju bilježe se školske godine 1961./62. Daruvarska ekonomska škola otvorila je u Grubišnom Polju područni odjel ekonomske škole koji je egzistirao tri školske godine: 1961./62., 1962./63. i 1963./64.

Učenici i nastavnici Ekonomske škola i prvih deset gimnazijskih godina, učili su u prostorijama Osnovne škole i Narodnog sveučilišta (danas Centar za kulturu i informiranje). Tjelesna i zdravstvena kultura odvijala se u učionicama, u školskom dvorištu ili Sokolani u parku. Kontinuiranim povećanjem broja zanimanja, učenika i djelatnika, rad na tri mjesta ozbiljno je otežavao i ometao nastavni proces.

Mjesne vlasti su uočile štetnost nepostojanja samostalne srednje škole sa širom lepezom zanimanja. Grad sa svojom okolicom je ostajao bez mladeži, koja se školovala u udaljenijim urbanim centrima. Siromašni su ostajali doma ostajali su bez zanata, na obiteljskim gospodarstvima. Takovo stanje se najjače reflektiralo na slabljenje gospodarstva zbog neznanja primjene modernih tehnologija.

Odlukom Skupštine općine Grubišnoj Polje, 1. rujna 1964. utemeljena je prva samostalna srednja škola u Grubišnom Polju – Opća gimnazija.

Četverogodišnji opće-obrazovni program

Opća gimnazija

Četverogodišnji strukovni program

Elektrotehnika

 • Tehničar za računalstvo

Trogodišnji strukovni program

Strojarstvo

 • Automehaničar

 • Automehatroničar

 • Instalater kućnih instalacija

 • Instalater grijanja i klimatizacije

Elektrotehnika

 • Elektroničar-mehaničar

Trogodišnji industrijski i slični programi

Poljoprivreda

 • Poljoprivredni gospodarstvenik

Ugostiteljstvo

 • Konobar

 • Kuhar

Učenička zadruga “Kockavica” je školska dragovoljna organizacija u kojoj sudjeluju učenici, roditelji, djelatnici škole i vanjski članovi. Cilj učeničke zadruge je okupiti na dragovoljnoj osnovi što veći broj učenika i primjerenim metodičkim postupcima pod vodstvom nastavnika mentora omogućiti učenicima razvoj sklonosti, interesa i sposobnosti te stjecanje, produbljivanje i primjenu bioloških, tehničkih, gospodarskih, društvenih i srodnih znanja iz područja važnih za cjelokupan proizvodni proces.

Učenička zadruga “Kockavica” osnovana je 18. travnja 2007. na Osnivačkoj skupštini.

Učenička zadruga ima 8 sekcija:

 • Poljoprivredno-prehrambena sekcija

 • Ugostiteljska sekcija

 • Tržišno-komercijalna sekcija

 • Novinarska sekcija

 • Elektroničarska sekcija

 • Strojarska sekcija

 • Informatičarska sekcija

 • Likovna sekcija

U KNJIŽNICI MOŽEŠ KORISTITI KNJIŽNIČNU GRAĐU IZ NEKOLIKO ZBIRKI:

– Zbirka knjiga iz književnosti

– Zbirka stručnih knjiga

– Priručna (referentna) zbirka (enciklopedije, leksikoni, rječnici, ostali priručnici)

– Zbirka knjiga na engleskom jeziku

– Zbirka audio-vizualne: video-kasete, CD-i, DVD-i

Danas je knjižnica smještena u potkrovlju školske zgrade na prostoru od oko 100 m2. Knjižni fond obogaćivan je iz godine u godinu i danas knjižnica posjeduje 4828 knjiga i 98 jedinica multimedija, a godišnje prima 27 naslova časopisa. Knjižnica nabavlja knjižnu građu hrvatske i svjetske književnosti te djela znanstvene i stručne literature, časopise za učenike i nastavnike te AV građu za učenike i nastavnike. AV opremu knjižnice čine: TV, radio, DVD, LCD projektor, grafoskop, a knjižničar je zadužen i za organizaciju rada školske radio postaje.

Knjižnica surađuje s kulturnim ustanovama te sudjeluje u međuknjižničnim razmjenama na razini Grada.

U knjižnicu je upisano ukupno 388 članova, od čega je 348 učenika i 40 nastavnika.

Učenici i nastavnici Srednje škole Bartola Kašića opsluživani su potrebnom srednjoškolskom literaturom, kao i stručnom literaturom. U knjižnici učenici uče, izrađuju prigodne panoe, plakate i izložbe, provode slobodno vrijeme.

U knjižnici je zaposlena Franka Frančešević, dipl. knjižničarka i prof. hrvatskog jezika, VSS, na puno radno vrijeme.- Zbirka stručnih časopisa (Meridijani, Enter, Jezik, Strani jezici, Agrohit,…)

U KNJIŽNICI MOŽEŠ KORISTITI RAČUNALA ZA UČENIKE…

… koja su namijenjena učenju i izradi školskih zadataka (pisanje zadaća, referata…) s mogućnošću korištenja besplatnog interneta

KNJIŽNIČARKA JE TU DA TI POMOGNE

– pri odabiru izvora znanja: knjiga, članaka iz priručnika ili časopisa, internetskih izvora

– pri pisanju referata i ostalih radova

– pri učenju i traženju svih ostalih informacija

Centrala:

043 / 485 – 040

Ravnatelj:

043 / 448 – 038

Fax:

043 / 485 – 126

E-mail:

ss-b.kasica1@bj.t-com.hr

ured@ss-bkasica-grubisnopolje.skole.hr

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr
Ocjene Glasova: 1 Ocjena: 2.88
Kvaliteta nastave 4
Opremljenost učionica 3
Knjižnica 3
Izvannastavne aktivnosti 3
Dostupnost interneta 3
Prostori za druženje 2
Mogućnosti zapošljavanja 1
Preporuka upisa 4

Pregled ocjena za prijašanje školske godine

2012/2013 Glasova: 3 Ocjena: 2.96

Odgovori