Pretraga

Srednja škola

Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk

Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir, koja će u listopadu 2021. obilježiti stotu obljetnicu srednjoškolskoga obrazovanja na otoku Krku, želi biti prepoznatljiva po tradiciji poučavanja, suvremenoj, kvalitetnoj i inovativnoj nastavi, stručnosti nastavnika i suradnika, ugodnim školskim prostorima, uspjesima učenika na natjecanjima, smotrama i susretima. Nastojimo biti škola u kojoj će se svi učenici osjećati prihvaćeno i motivirano za stjecanje znanja i razvoj svoje osobnosti.

Cilj je osposobiti samostalne, odgovorne i sretne mlade ljude obogaćene znanjem, prijateljstvom i samopoštovanjem, spremne na poduzetničke pothvate i cjeloživotno učenje. Također, jedan od ciljeva je i osigurati kadrovske, materijalne i tehničke uvjete za što veću interakciju teoretske i praktične nastave, kako kroz redovnu praktičnu nastavu u školi, tako i kroz niz izvannastavnih aktivnosti i projekata koji potiču poduzetnički duh naših učenika. PREOBLIKOVATI Timskim radom nastavnika i vanjskih dionika kroz projekte uvode se inovacije u nastavu te materijalno i tehnički obogaćuje život škole, a samim tim i lokalne zajednice. Pažnju pridajemo školskom identitetu koji želimo graditi primjenom suvremenih komunikacijskih spoznaja i partnerskim odnosima škole, obitelji i lokalne zajednice. Kroz internacionalizaciju škole želimo ojačati prepoznatljivost kvalitete te na tržištu potvrditi svoju vrijednost u svim oblicima rada.

Srednjoškolsko obrazovanje na otoku Krku postoji još od 1921. godine, kad je otvorena Mala realna gimnazija. Krčka srednja škola održala se od 1921. do današnjih dana zahvaljujući ponudi programa koji su omogućavali novim naraštajima trajno zadržavanje na otoku.

Novo razdoblje srednjega školstva započinje 1977./78. školske godine uvođenjem programa turističko-ugostiteljske struke i 1978./79. školske godine uvođenjem strojarske struke.

S novom neovisnom Državom 1991. godine ponovo se vraća gimnazija u sustav srednjeg obrazovanja na otoku.

Danas je Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir polivalentni centar koji objedinjuje: opću gimnaziju, hotelijersko-turističku školu, ekonomsku školu, ugostiteljsku trogodišnju školu (konobari, kuhari) i strojarsku trogodišnju školu (automehaničari, vodoinstalateri).

Dana 12. listopada 2016. Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir obilježila je 95 godina srednjoškolskog obrazovanja na otoku Krku pod pokroviteljstvom Primorsko-goranske županije.

U ovoj kalendarskoj godini proslavit ćemo stotu obljetnicu srednjoškolskog obrazovanja na otoku Krku.

PROGRAMI U KOJE ĆE SE UČENICI 1. RAZREDA UPISIVATI U ŠK. 2021./2022.

OPĆA GIMNAZIJA- 24 učenika

HOTELIJERSKO- TURISTIČKI TEHNIČAR- 24 učenika

EKONOMIST- 24 učenika

KUHAR-12 učenika

KONOBAR- 12 učenika

AUTOMEHANIČAR -12 učenika

VODOINSTALATER- 12 učenika

Sve informacije vezane za uvjete upisa pogledajte u filmu ovdje.

Prezentacija o Školi je dostupna ovdje.

IZBORNA NASTAVA:

OPĆA GIMNAZIJA: Informatika, Njemački jezik

EKONOMISTI: Obiteljski posao, Osnove turizma, Upravljanje prodajom, Analiza financijskih izvješća

STROJARI: Tehničko crtanje, TZK

FAKULTATIVNA, DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA:

Dramska grupa, Vokalno- instrumentalna grupa, Medijska kultura, Fotografska radionica,

Video radionica, Crveni križ

Kulturno – umjetnička društva otoka Krka

Sportski klubovi otoka Krka, Školski sportski klub, Atletika, Školska planinarska grupa

ENO-Environment Online, Eko škola za eko otok Krk

ODGOJNO- OBRAZOVNE AKTIVNOSTI:

Učiti kako učiti Škola u kinu Kazalište u školi za tinejdžere Ruksak pun kulture, Volonterizam (Voli, rasti, pomogni), Razred kao tim Pokreni promjenu Studentski domjenak Posadi drvo, ne budi panj Obojimo svijet bojama tolerancije, Uči, štedi, vrijedi

Prva minuta je najvažnija, Afirmacija pozitivnih vrijednosti, Živjeti zdravu mladost, KLIK – navika odgovornog ponašanja, Male stvari za veliki uspjeh

PROJEKTI:

CJELOGODIŠNJI PROJEKTI:

„Čovjek- to sam ja“- odgojno- poticajni društveni projekt za općeljudske vrijednosti

„Škola- to smo mi“- obilježavanje stogodišnjice srednjoškolskog obrazovanja na otoku Krku

MEĐUNARODNI PROJEKTI:

Motivated teachers 4 motivated students (2018-1-HR01-KA101-046974) – stručno usavršavanje nastavnika putem strukturiranih tečajeva

Through experience to competence I (2019-1-HR01-KA102-060291) – mobilnost učenika s ciljem obavljanja stručne prakse u Njemačkoj, Malti i Portugalu

Start your own business (2018-1-HR01-KA202-047409) –  Projekt je usmjeren na razvoj poduzetničkih vještina i poticanje samozapošljavanja učenika.

Let’s living and moving consciously in our Europe (2018-1-RO01-KA201-049106) – cilj projekta je osuvremenjivanje kurikuluma turističkih i ugostiteljskih programa s naglaskom na održivi turizam

EUtourism  (2019-1-ES01-KA229-064134_4) –  projekt je orijentiran na razvoj komunikacijskih vještina na engleskom jeziku učenika turističkih usmjerenja.

To Bee Or Not To Bee (2019-1-si01-ka229-060530_2) – cilj projekta je razvoj svijesti kod mladih o važnosti pčela kao oprašivača i njihove uloge u očuvanju ekosustava.

Škola ambasador Europskog parlamenta kontinuirano od 2017.

Euroscola kontinuirano od 2015.

AEHT – Europsko udruženje hotelijersko-turističkih škola

Vlak sjećanja na Auschwitz – Višegodišnje sudjelovanje u međunarodnom projektu kontinuirano od 2014.

Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir u Krku želi biti prepoznatljiva po tradiciji poučavanja,

suvremenoj kvalitetnoj nastavi, stručnosti nastavnika i suradnika, uspjesima učenika na natjecanjima, smotrama i susretima. Pažnju pridajemo školskom identitetu koji želimo graditi primjenom suvremenih komunikacijskih spoznaja i partnerskim odnosima škole, obitelji i lokalne zajednice.

Želimo stvoriti ugodno ozračje u kojem će se svi učenici osjećati prihvaćeni i motivirani za stjecanje znanja i razvoj osobnosti. S ciljem istraživački orijentiranog učenja, ostvarujemo obrazovna postignuća kroz korelaciju nastavnih predmeta i timsku organizaciju učenika, a prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. Njima potičemo inicijativu i aktivno uključivanje učenika u provođenje ljudskih prava, građanskog odgoja, humanitarnog rada, očuvanja tradicijske baštine te potičemo razvoj učeničkog stvaralaštva i samopoštovanja u osposobljavanju i stjecanju kompetencija za daljnje školovanje i rad.

Spomenuti oblici djelovanja po kojima se kao odgojno-obrazovna ustanova prepoznajemo u svojoj sredini temelje se na tome da, pored obrazovanja, pružimo našim učenicima uvjete lakšeg odrastanja na otoku.

Vizija Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir prepoznata je kroz moto „Škola za otok“ – obrazovana ustanova prepoznatljiva u okruženju kao dinamična organizacija otvorena prema inovacijama i razvijanju suradničkih odnosa između nastavnika, učenika, roditelja te lokalne zajednice, poglavito u područjima rada turizam i ugostiteljstvo, ekonomije i strojarstva. Kroz izborni i fakultativni dio školskog kurikuluma i uz usku suradnju s lokalnom upravom i samoupravom te gospodarstvom želimo stvarati programe koji će zadovoljiti interese učenika i roditelja ali i potrebe gospodarstva u budućnosti. S ciljem istraživačkog učenja ostvarujemo obrazovna postignuća kroz korelaciju nastavnih predmeta i timsku organizaciju učenika, a prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. Njima potičemo inicijativu i aktivno uključivanje učenika u provođenje ljudskih prava, građanskog odgoja i ekološke problematike te kvalitetnije potičemo razvoj učeničkog stvaralaštva i samopoštovanja u osposobljavanju za daljnje školovanje i rad. Spomenuti oblici djelovanja po kojima se kao odgojno-obrazovna ustanova prepoznajemo u svojoj sredini, temelje se na tome da, pored obrazovanja, pružimo našoj mladeži uvjete lakšeg odrastanja na otoku. Uz navedeno, postavljeni ciljevi su i razvijanje odgovornosti, rada i znanja učenika, sukladno individualnim mogućnostima. Učenik kao aktivan sudionik procesa odgoja i obrazovanja razvija kompetencije za profesionalni život.

Učenik

Elisabetta Stanić   Broj Oskara: 1

Laura Karabaić  Broj Oskara: 1

Lucija Tomašić  Broj Oskara: 1

Nicole Kramar Broj Oskara: 1

Mentor

Zvjezdana Morožin Karabaić Broj Oskara: 3

Marijana Tomašić Broj Oskara: 1

U školskoj godini 2019./2020. naši su se učenici plasirali na županijska i međužupanijska natjecanja: Hrvatski jezik, Matematika, Engleski jezik, Talijanski jezik, Latinski jezik, Njemački jezik, Povijest, Biologija.

Na državnu razinu plasirali su se učenici u sljedećim kategorijama: Talijanski jezik, Europa u školi, Smotra hrvatskog školskog filma, Škola ambasador Europskog parlamenta.

U školskoj godini 2020./2021. naši su se učenici plasirali na županijska i međužupanijska natjecanja: Hrvatski jezik, Matematika, Informatika, Povijest,  Ponos domovine.

Na državnu razinu plasirali su se učenici u sljedećim kategorijama: Informatika, Ponos domovine,  Smotra Hrvatskoga školskoga filma, Europa u školi, Turistička kultura, 8. zasjedanje Hrvatskog sabora, Mreža čitanja.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk
Share via
Copy link
Powered by Social Snap