Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir

O nama Povijest Smjerovi Kontakti

U želji da vam predstavimo našu školu i upoznamo vas s nastavnim programima te uspjesima naših učenika izradili smo nove stranice. Naša škola održala se, razvijala i mijenjala od 1921. godine do današnjih dana u skladu s potrebama mladih i otočke privrede. U našu školu upisuju se učenici s područja cijelog otoka Krka povezani zajedničkim odrastanjem i školovanjem.

Škola broji 430 učenika u 18 razrednih odjela. Ponosni smo na dobru opremljenost škole, na uspješnu suradnju škole i roditelja, što pridonosi boljem školskom uspjehu, pozitvnom ozračju i zdravom odrastanju.

Svake godine naša škola otvara vrata osmašima otoka Krka te ih upoznaje s obrazovnim programima i zanimanjima.

Veselimo se novim generacijama učenika i vjerujemo da će našim sadašnjim i budućim generacijama naša škola ostati u lijepom i trajnom sjećanju.

Srednjoškolsko obrazovanje na otoku Krku postoji već od 1921. godine, kad je otvorena Mala realna gimnazija. Krčka srednja škola održala se od 1921. godine do današnjih dana zahvaljujući ponudi programa koji su omogućavali novim naraštajima trajno zadržavanje na otoku.

Novo razdoblje srednjeg školstva započinje 1977./78. školske godine uvođenjem programa turističko-ugostiteljske struke i 1978./79. školske godine uvođenjem strojarske struke.

S novom neovisnom Državom 1991. godine ponovo se vraća gimnazija u sustav srednjeg obrazovanja na otoku. Danas je Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir polivalentni koji objedinjuje: opću gimnaziju, hotelijersko-turističku školu, ekonomsku školu, ugostiteljsku trogodišnju školu (konobari, kuhari, slastičari) i strojarska zanimanja (strojobravari, automehaničari i instalateri grijanja, vodo- i plinoinstalateri, tokari, bravari, limari i glodači).

Opca gimnazija

Gimnazije su četverogodišnje općeobrazovne škole. Svrha obrazovanja u gimnazijama je razviti kod mladog čovjeka intelektualnu širinu, potrebu za novim spoznajama i djelovanjima te istraživačku radoznalost. Program opće gimnazije ravnomjerno uravnotežuje jezične, matematičke i prirodoslovne sadržaje.

U općoj gimnaziji podjednako su zastupljeni svi predmeti. Izborna nastava (matematika, informatika ili njemački jezik) od drugog razreda obvezni je dio nastavnog plana i programa. U gimnazijskom programu učenici stječu vrlo široka, općeobrazovna znanja koja predstavljaju izvrsnu osnovu za nastavak obrazovanja na visokoškolskim ustanovama.

Završetkom gimnazije učenik stječe srednju školsku spremu.

Nastavni predmeti značajni za upis: hrvatski jezik, matematika, strani jezik, povijest, zemljopis

Ekonomist

Ekonomist obavlja knjigovodstvene i financijske poslove u računovodstvu (evidencija troškova i obračunavanje plaća zaposlenika, kredita, carina, poreza i sl.) i bankarstvu, poslove planiranja, bilanciranja i analize troškova, izvođenja raznih pokazatelja o uspješnosti poslovanja i sl.

Svake godine iznova naši maturanti mogu pokazati znanje i spretnost natjecanjem iz Knjigovodstva s bilanciranjem. Rješavajući integralne zadatke iz gotovo svih područja poslovne aktivnosti tvrtke, oni dokazuju da su oposobljeni za rad ali i da mogu biti uspješni studenti ako to žele.

Od njih se traži da znaju otvoriti poslovne knjige na temelju početne bilance te unositi podatke poslovnih promjena uz izradu svih pratećih obračuna i kalkulacija. Jednostavno rečeno, moraju pokazati da će se jednog dana bez poteškoća snalaziti u poslovnoj praksi.

Dokaz stručnosti i znanja ne daju samo najbolji učenici već kroz završni ispit to pokazuju i ostali učenici. Na kraju svog školovanja još jednom potvrđuju svoje znanje, ali i svoju ozbiljnost i zrelost kako bi jednog dana mogli participirati u stvarnom poslovnom svijetu.
Od 1998. godine kada je ovaj progam uveden u našu školu pa do danas završni ispit uspješno je položilo 155 učenika od kojih je velik dio nastavio svoje školovanje na nekom od fakulteta.

Nastavni predmeti značajni za upis: hrvatski jezik, matematika, strani jezik, povijest, zemljopis

HTT

Nastavni predmeti značajni za upis: hrvatski jezik, matematika, strani jezik, povijest, zemljopis

Program traje četiri godine tijekom kojih se učenici osposobljavaju za rad u hotelima, hotelskim poduzećima, turističkim agencijama i drugim sličnim poduzećima, te na poslovima planiranja, organiziranja i ostvarivanja turističkih i izletničkih aranžmana, kao i aranžmana poslovnih putovanja. Hotelijersko-turistički tehničar istražuje i analizira turističko tržište, te komunicira s domaćim i inozemnim poslovnim partnerima. Koordinira rad službi u turističkoj agenciji i prodajnom odjelu hotela.

U programu je zastupljenost stranih jezika posebno izražena. Riječ je o tri strana jezika: engleski, talijanski i njemački. Pritom je poseban naglasak na konverzaciji u turizmu i ugostiteljstvu te učenju stručne terminologije.
Ostvaruje se korelacija sa ostalim predmetima posebice stručnim. Od stručnih predmeta najzastupljeniji je u fondu satnice “Organizacija poslovanja poduzeća” koja je obuhvaćena u 2., 3. i 4. razredu.

Program obrađuje organizaciju poslovanja poduzeća u ugostiteljsko-turističkim poduzećima, poslovanje prijemnog odjela hotela, odnosno poslovanje putničkih agencija.

Praktična nastava odnosno stručna praksa vezana je uz program tog predmeta, što znači da putem stručne prakse, koja se odvija u hotelima i putničkim agencijama, učenici imaju mogućnost primjene u praksi stečenog znanja. Dužni su voditi dnevnik stučne prakse te na početku slijedeće nastavne godine prezentiraju i analiziraju obavljene radne zadatke.

Ugostiteljstvo

U trogodišnjim programima za industriju i gospodarstvo oko 50% nastavnih sati predviđeno je za nastavu, a druga polovica za nastavu iz praktičnu općeobrazovnih i strukovno-teorijskih predmeta.

Za zanimanja u obrtništvu učenici se školuju po „Jedinstvenom modelu obrazovanja“. U teorijskom dijelu tog modela učenici svladavaju predmete struke i izbornu nastavu u školi, a praktični dio (naukovanje) izvodi se u školskim radionicama (manji dio) te kod obrtnika ili u trgovačkim društvima (veći dio).

Praktični dio naukovanja u iznosi 900 sati godišnje po razrednom odjelu i taj broj sati za sva je zanimanja isti. Zbog praktične nastave u radnom procesu nastavna godina traje 40 tjedana.

Učenici koji se obrazuju za obrtnička zanimanja na kraju školovanja polažu pomoćnički ispit i stječu pomoćničko zvanje za određeno zanimanje. Pomoćnički ispit sastavni je dio završnog ispita. Nakon položenog završnog ispita učenik stječe i srednju stručnu spremu za određeno zanimanje. Dakle, na kraju školovanja po učenici polažu i pomočnićki i završni ispit.

Kuhar naručuje sirovine, namirnice i poluproizvode, preuzima naručenu robu, skladišti je i čuva od kvarenja, ustrojava rad kuhinje, sudjeluju u svim ostalim dijelovima tehnološkog postupka pripreme jela.

Nakon završenog školovanja i dvogodišnjeg radnog iskustva u struci može polagati majstorski ispit i može otvoriti samostalni obrt za tu djelatnost.

Konobar obavlja pripremne radove prije posluživanja, održava sredstva, uređaje i drugi inventar ugostiteljskog posluživanja, postavlja stolove, poslužuje sve vrste jela prema sustavima posluživanja koji su uobičajeni u nas i u svijetu, služi se ustaljenim evidencijama i dokumentacijom za ponudu jela i pića.

S obzirom na to da konobar sudjeluje u izravnoj ugostiteljskoj prodaji, uz posjedovanje spretnosti i vještina u posluživanju, mora dobro znati razlikovati robu i cjelokupni asortiman ponude, a kako je u neposrednom kontaktu s inozemnim i domaćim gostima, od njega se traži vještina komuniciranja u čemu je vrlo značajno znanje stranih jezika, uljudnost i visoka razina opće kulture.

Slastičar priprema sve vrste hladnih i toplih jela i slastica. U sklopu pripreme jela i slastica naručuju sirovine, namirnice i poluproizvode, preuzimaju naručenu robu, skladište je i čuvaju od kvarenja, sudjeluju u svim dijelovima tehnološkog postupka pripreme jela odnosno slastica.

Strojarstvo

U trogodišnjim programima za industriju i gospodarstvo oko 50% nastavnih sati predviđeno je za nastavu, a druga polovica za nastavu iz praktičnu općeobrazovnih i strukovno-teorijskih predmeta.

Za zanimanja u obrtništvu učenici se školuju po „Jedinstvenom modelu obrazovanja“.

U teorijskom dijelu tog modela učenici svladavaju predmete struke i izbornu nastavu u školi, a praktični dio (naukovanje) izvodi se u školskim radionicama (manji dio) te kod obrtnika ili u trgovačkim društvima (veći dio).
Praktični dio naukovanja u iznosi 900 sati godišnje po razrednom odjelu i taj broj sati za sva je zanimanja isti.

Zbog praktične nastave u radnom procesu nastavna godina traje 40 tjedana.

Učenici koji se obrazuju za obrtnička zanimanja na kraju školovanja polažu pomoćnički ispit i stječu pomoćničko zvanje za određeno zanimanje. Pomoćnički ispit sastavni je dio završnog ispita. Nakon položenog završnog ispita učenik stječe i srednju stručnu spremu za određeno zanimanje. Dakle, na kraju školovanja po učenici polažu i pomočnićki i završni ispit.

Raznovrsnim trogodišnjim obrazovnim programima učenike se priprema za rad u zanimanjima potrebnim u obrtništvu, industrijskoj proizvodnji, poduzetništvu, uslužnim djelatnostima te u gotovo svim dijelovima gospodarstva. Za sva zanimanja važni su spretnost ruku, smisao za tehniku, točnost i osjećaj za prostor i oblikovanje.

Vodoinstalater radi u obrtništvu i industrijskoj proizvodnji u vodoinstalaterskim tehnikama i tehnologijama. Postavlja vodovodne instalacije u stambenim i drugim objektima, održava ih i popravlja.

Automehaničar radi u obrtništvu na održavanju motora s unutarnjim izgaranjem te cestovnih vozila i voznih sredstava.

Instalater grijanja i klimatizacije postavlja instalacije grijanja i klimatizacije u stambenim zgradama i drugim objektima, održava ih i popravlja.

Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir

Vinogradska 3, 51500 Krk

srednja-skola-krk@ri.t-com.hr

Ravnateljica: Đurđica Cvitkušić, prof.

tel: 051/221-420

e-mail adresa: durdica.cvitkusic@skole.hr

Tajnica: Aleksandra Mijatović Braut, dipl. iur.

tel: 051/221-400, fax: 051/867-320

Računopolagač: Nikolina Kovačević, dipl.oec.

racunovodstvo@ss-hrvatskikraljzvonimir-krk.skole.hr

Stručni suradnici:

Karmen Dunato Pavičić (psihologinja)

Ana Pasarić (pedagoginja)

Daria Oravec (pedagoginja, knjižničarka)

Mirjana Komadina Mergl (knjižničarka) 

srednja.skola.krk@gmail.com

OIB ŠKOLE: 52251744471

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr
Ocjene Glasova: 0 Ocjena: -
Kvaliteta nastave -
Opremljenost učionica -
Knjižnica -
Izvannastavne aktivnosti -
Dostupnost interneta -
Prostori za druženje -
Mogućnosti zapošljavanja -
Preporuka upisa -

Profesori

Ime i prezime Predmet Ocjena
Lijana Bolšec hrvatski jezik 1.71

Odgovori