SREDNJA ŠKOLA HVAR

Povijest Upisi Obrazovni program Slobodne aktivnosti Kontakti

Zgrada škole u Hvaru izgrađena je 1939.godine za pučku i građansku školu. Tijekom 1945. godine tu se nalazila partizanska gimnazija Vladimir Nazor. U školskoj godini 1965./66. klasična gimnazija Natko Nodilo iz Splita otvorila je svoje područne odjele u Hvaru i Jelsi za prvi i drugi razred. Skupština općine Hvar predložila je klasičnoj gimnaziji Natka Nodila iz Splita da u školskoj godini 1967/68. otvori treći razred u područnim odjelima u Hvaru i Jelsi. Ona to nije prihvatila i preporučila je Skupštini općine Hvar osnivanje samostalne gimnazije u Hvaru s područnim odjelima u Jelsi.

Na zahtjev stanovnika otoka Hvara, Skupština općine Hvar na sjednici održanoj 17. srpnja 1967. donijela je odluku o osnivanju gimnazije u Hvaru s područnim odjelima u Jelsi. Ustanovljeno je da Škola ima potrebne uvjete za nastavak rada. Gimnazija u Hvaru bila je obvezna tijekom školske godine 1967./68. prilagoditi suvremene prostorije za praktikume fizike, kemije i biologije, kao i osigurati suvremeniju i opremljeniju radionicu za opće tehničko obrazovanje i proizvodni rad.

Prva generacija maturanata završila je školu 1968./69. Godine 1972. odobren je Srednjoškolskom centru za gimnazijsko i ugostiteljsko obrazovanje Hvar upis učenika (četverogodišnji program za gimnazije i trogodišnji za ugostiteljska zanimanja). Izvođenje istih ovih programa odobreno je 1977. godine i u područnim odjelima u Jelsi. Reformom školstva 1975. god. ukidaju se gimnazije i stvaraju srednjoškolski centri. U skladu s tim, škola mijenja naziv u Centar za usmjereno obrazovanje i odobrava se odgoj i obrazovanje za zanimanja konobar i kuhar u ugostiteljsko-turističkoj struci.

U školi se 1978. godine uvodi obrazovanje za zanimanje u ekonomskoj struci-stručni radnik za osnovne ekonomske poslove.

Centar za usmjereno obrazovanje 1983. godine dobio je odobrenje za izvođenje obrazovnih programa u hotelijerskoj-turističkoj struci za zanimanje konobar i kuhar (IV. stupanj), zanimanja ekonomist za računovodstveno-financijske poslove i ekonomist za tržišne poslove (IV. stupanj). Škola 1986. godine čini dodatni iskorak i širi profile obrazovnog programa na elektrotehničku struku, područje rada matematike i informatike, te za zanimanje radnik u vrtlarskoj proizvodnji. Godine 1989. Škola ispunjava uvjete izvođenja obrazovnog programa ugostiteljsko-turističke struke za obrazovni profil hotelijersko-turistički radnik (IV. stupanj stručne spreme).

Nakon što se uvidjelo da je reforma školstva bila promašena, Škola je dobila rješenje za eksperimentalno izvođenje obrazovnog programa opće gimnazije s dva odjela u školskoj godini 1990./1991.

Odlukom Skupštine općine Hvar od 27. siječnja 1992. godine osnovana je Srednja škola Hvar koja je postala pravni sljednik Centra za usmjereno obrazovanje. Rješenjem od 15.veljače 1993., odobrava se početak rada Škole i izvođenje nastavnih planova i programa srednjeg školstva za programe opće gimnazije i za područje rada ugostiteljstvo i turizam za programe konobar, kuhar i hotelijersko-turistički tehničar.

Srednja škola Hvar 1999. godine započela je s izvođenjem programa za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje hotelijer-smjer ugostiteljstvo. Naziv zanimanja hotelijer-smjer ugostiteljstvo izmijenjen je odlukom ministra prosvjete i športa od 26. svibnja 2003. godine u turističko-hotelijerski komercijalist.

Želeći njegovati tradiciju poljoprivredne proizvodnje na otoku, Srednja škola Hvar 2012. godine započela je s radom i izvođenjem obrazovnog programa za zanimanje agroturistički tehničar.

Od dana osnutka do danas škola nema vlastiti prostor. Sjedište škole je u zgradi Osnovne škole Hvar, a isto tako izdvojena lokacija u Jelsi radi u prostorima Osnovne škole Jelsa. Nastava se odvija u dvije smjene čime su pedagoški oštećene sve nabrojane ustanove. Radom, trudom i zalaganjem želimo se izboriti za bolju budućnost škole. Raduje nas činjenica da se broj učenika ne smanjuje čime se potvrđuje opravdanost (nužnost) izgradnje vlastite školske zgrade.

Učenici koji, nakon objave konačne ljestvice poretka, ostvare pravo upisa u našu školu trebaju i potvrditi upis.

Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr), koji je dužan dostaviti u srednju školu od 14. do 18. srpnja 2014. godine od 9.00 do 12.00 sati (odnosi se i za Srednju školu u Hvaru i podružnicu u Jelsi).

Dodatno, kandidati koji su ostvarili pravo na upis u obrazovne programe za koje je potrebna potvrda liječnika školske medicine, liječnička svjedodžba medicine rada i/ili ugovor o naukovanju, dužni su uz upisnicu donijeti i te dokumente.

Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) i dostavi ga školi, učenik je upisan u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015.

Kandidati koji u školu ne dostave upisnicu te, ako je to potrebno, potvrdu liječnika školske medicine, svjedodžbu medicine rada i/ili ugovor o naukovanju, gube pravo na upis i upućuju se na sljedeći upisni rok.

Upis u 1 razred.pdf

LICENCIRANI OBRTI HVAR .pdf

Obrazovni programi u Srednjoj školi Hvar u Hvaru

  • opća gimnazija

  • turističko-hotelijerski komercijalist

  • kuhar

  • konobar

Obrazovni programi u Izdvojenoj lokaciji u Jelsi

  • opća gimnazija

  • hotelijersko- turistički komercijalist

  • agroturistički tehničar

  • kuhar

  • konobar

14.listopada 2012.godine u akciji „SOLIDARNOST NA DJELU“ ( u organizaciji GD Hrvatskoga Crvenog križa- Hvar) sudjelovalo je 30-ak učenika Srednje škole Hvar-odjeli u Hvaru

Listopad 2012. : DAN BIJELOG ŠTAPA – učenici iz Hvara i iz Jelse, s nastavnicama/nastavnicima prikupili su novčana sredstva u iznosu od 786,50 kuna i uplatili na žiro račun ŽUPANIJSKE UDRUGE SLIJEPIH SPLIT ( uplata – 8.11. 2012.)

28.listopada 2012. učenici Srednje škole Hvar, odjeli u Hvaru obilježili su Dane zahvalnosti za plodove zemlje , prikupili 2.500,00 kuna i uplatili na žiro račun GD Hrvatskog Crvenog križa-Hvar ( za bolesnički krevet, 2.dio)

Prosinac 2012. – učenici iz Hvara i iz Jelse sudjeluju u božićnoj akciji Hrvatskog Caritasa „Vjerovali ili ne- i vi možete mijenjati svijet „ prikupljanjem novčanih sredstava za pomoć najpotrebnijim obiteljima u Hrvatskoj

Siječanj 2013. : samostalna akcija učenika iz Hvara, prikupljanja novčanih sredstava za siromašne obitelji u Vukovaru- „Torcida za Vukovar“

Srednja škola Hvar

Kroz Burak 81

21450 , HVAR

Telefon: 021/741-115

Fax: 021/717-138

vodit.računovodstva : 021/761-500

e-mail: ured@ss-hvar.skole.hr

srednja-skola-hvar@st.htnet.hr

Izdvojena lokacija Škole u Jelsi

Pelinje b.b.

21465 JELSA

tel.voditeljice: 021/717-589

telefon stručnih suradnica: 021/761-157

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr
Ocjene Glasova: 1 Ocjena: 3.38
Kvaliteta nastave -
Opremljenost učionica -
Knjižnica -
Izvannastavne aktivnosti -
Dostupnost interneta -
Prostori za druženje -
Mogućnosti zapošljavanja -
Preporuka upisa -

Pregled ocjena za prijašanje školske godine

2013/2014 Glasova: 1 Ocjena: 3.38
2012/2013 Glasova: 3 Ocjena: 1.42

Profesori

Ime i prezime Predmet Ocjena
Diana Salamunić Engleski jezik 3.67
Zrinka Mišković Francuski jezik -
Marija Novak Psihologija 2.33
Ivica Huljev Vjeronauk 3.17
Marie Jelinčić Geografija 5
Tonči Visković Likovna umjetnost 3
Franka Peronja hrvatski jezik 3
Ivan Mileta Povijest 4.83
Sonja Matijašević Biologija 3.5
Tarita Radonić Povijest 3
Vinka Soldo matematika 3.67
Đurđa Milatić Fizika 2.5
Stipe Petrić Kemija 1.58
Vinko Marasović Grčki i Latinski jezik 3

Odgovori