SREDNJA ŠKOLA KONJŠĆINA

Upisi Smjerovi Popis zanimanja i kriteriji za upis Slobodne aktivnosti Kontakti

ŠKOLSTVO U KONJŠČINI

POVIJEST OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA U KONJŠČINI

Duga je tradicija školstva u Konjščini. Ono je vezano uz ime biskupa Jurja Haulika čijim je zalaganjem Nadbiskupijsko vlastelinstvo pomoglo župljanima Konjščine, davši besplatno gradilište za učionicu uz crkvu u Donjoj Konjščini. Dalo je sav materijal te izdašnu novčanu pomoć za pokriće troškova pri gradnji. Školska zgrada izgrađena je 1840. godine, a s radom škola je počela 1841/42. školske godine. 18. studenog 1840. godine stvorena je zakladnica prema kojoj je učitelj imao 210 forinti plaće godišnje. Kako to nije bilo dosta, stožernik je za uzdržavanje učitelja doznačio šest rali vlastelinskog zemljišta, deset vedara vina, dvanaest mjera pšenice iliti bijele smjese i trideset forinti gotovine godišnje. Prema podacima iz školske spomenice to je najstarija škola u ovome kraju, a prvi učitelj u Konjščini bio je g. Rendulić N., koji je službovao od 1841. do 1844. Prvi ispitani učitelj Kotara Zlatarskog bio je g. Antun Lepić, rođen u Zagrebu gdje je završio gimnaziju, a u Konjščini je službovao od 1844 – 1873. godine i bio je vrlo cijenjen i u narodu obljubljen. Osim rada u školi djecu je podučavao u pčelarenju i cijepljenju voćaka. Od školske godine 1841/42. do 1875/76. škola je radila kao trorazredna, a od 1875/76. kao četverorazredna. Već 1889/90. uvedena je opetovnica, I. i II. godište, a od 1891/92. uveden je redovni peti razred. 1891/92. pored dva do tri tečaja opetovnice postoji i peti razred «svagdanje škole». Tako se radilo sve do 1931/32. školske godine. A tada se do 1947/48. ne spominje ni peti razred ni opetovnica, a niti o tome ima podataka u dokumentaciji škole. U 1947/48. školskoj godini V. i VI. razred imaju nastavu jedanput tjedno, a 1948/49. uveden je VII. razred također, jedanput tjedno.

Školske godine 1952/53. uveden je redoviti peti razred, 1953/54. šesti razred, 1956/57. sedmi, a 1957/58. osmi razred. Time je škola postala kompletna osmogodišnja škola.

U 1958/59. šk. godini osnovne škole u Jertovcu i Prepolnom postaju područna odjeljenja škole u Konjščini. U to vrijeme škola je radila u izrazito teškim prostornim uvjetima sve do otvorenja nove školske zgrade 1961/62. šk. godine u naselju Konjščina u neposrednoj blizini željezničke postaje. Nakon iseljenja staru zgradu preuzima Škola učenika u privredi, a barake u Jertovcu Đački dom te Škole. Te iste godine Osnovna škola Bedenica postaje područno odjeljenje ove Škole. U Bedenici se vršila nastava od prvog do šestog razreda, a učenici sedmog i osmog razreda prevoze se školskim autobusom u Konjščinu. U 1962/63. školskoj godini Osnovna škola iz Gornje Konjščine ulazi u sastav škole u Konjščini. U Gornjoj Konjščini školuju se djeca od prvog do šestog razreda, a učenici sedmog i osmog razreda prevoze se u Konjščinu. Te školske godine škola je imala 970 učenika.

Zbog reorganizacije općine 1962. godine u šk. godini 1963/64. škole u Bedenici i Prepolnom pripale su Zelini. 1. travnja 1964. u sastav škole ulazi i dječji vrtić u Konjščini s 25-ero djece. 1970. školi u Konjščini pripojena je četverorazredna škola u Husincu, a u desetom mjesecu iste godine i Osnovna škola Zlatar Bistrica, kao područna osmorazredna škola.

Zbog smanjenja djece 1971. godine ukinuta je Područna škola u Husincu, a djeca se prevoze u matičnu školu. S vremenom je ukinuta i područna škola u Gornjoj Konjščini te danas škola djeluje pod nazivom Osnovna škola Konjščina koja ima područno odjeljenje u Jertovcu. U svojoj 165-godišnjoj povijesti osnovna škola kontinuirano je djelovala, uvijek je imala previše djece, a malo prostora. Jedne godine spominje se i 130 učenika u jednom prvom razredu. Najveći broj učenika škola je imala 1962/63. školske godine – 970, a u posljednjih nekoliko godina škola ima oko 400 učenika. Uza sve poteškoće škola je opismenjavala tisuće mladih ljudi i na taj način im omogućavala bolju budućnost.

Godine 1980. uz školu je izgrađena športska dvorana koju zajednički koriste osnovna i srednja škola, a u njoj se provode mnogobrojne školske i izvanškolske športske aktivnosti.

Osnovna škola danas je vrlo dobro opremljena suvremenim nastavnim pomagalima. Okolinu škole krase lijep park i arboretum te zeleni sportski teren. Škola je uključena u GLOBE program, a također je dobila i naziv EKO škole.

POVIJEST SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA U KONJŠČINI

Mjesto Konjščina dobiva sve veće gospodarsko značenje krajem 19. i početkom 20. stoljeća, a poseban značaj dobiva gradnjom željezničke pruge 1886. godine. Željeznička pruga uvjetovala je gospodarski razvoj, a posebno je pridonijela otvaranju ugnjenokopa. Prvotna eksploatacija ugljena krajem 19. stoljeća temeljila se na iscrpljujućem fizičkom radu koji je davao slabe rezultate, a rudarske nesreće bile su česte. Kada su vlasnici rudnika postala braća Swaickert, 1923. godine pozvali su u Konjščinu rudarskog inženjera Jeana van Loona, porijeklom Belgijanca, da u konjščinske ugljenokope uvede mehanizaciju i poduzme mjere zaštite pri radu. Došavši u Konjščinu, mjesto pitome ljepote, kako je sam napisao, prvo je počeo s obrazovanjem mladića u rukovanju minsko-eksplozivnim sredstvima koja su se počela upotrebljavati u eksploataciji ugljena. Upravo obrazovanje za upotrebu eksploziva u rudnicima početak je strukovnog obrazovanja u Konjščini.

To obrazovanje stalno se proširivalo a naročito kada su konjščinski ugljenokopi postali sastavni dio kompanije URITAD (Udruženi rudnici i talionice, akcionarsko društvo) koja je u svom sastavu imala rudarsku školu te je 30-tih godina u Konjščini počelo djelovati odjeljenje rudarske škole. Od 1946. godine škola je radila pod nazivom Rudarsko industrijska škola Konjščina, a u njezinu sastavu bio je i đački dom. Škola je bila smještena u barakama kraj dvorca Peščeno. 1953. godine Rudarska škola skupa s đačkim domom preseljena je u Poznanovec.

1947. godine, dakle pred 60 godina, uz već postojeću Rudarsko industrijsku školu započela je s radom Škola učenika u privredi mješovite struke pri Direkciji konjščinskih ugljenokopa, a te godine pohađala su je 24 učenika. Pod tim nazivom škola je djelovala do 1954. godine. Naime, 16.02.1954. odjel za prosvjetu Kotara Zlatar donosi odluku o preimenovanju u Školu učenika u privredi metalske i elektrotehničke struke. Škola je djelovala u barakama u Peščenom, u prostorima neprimjerenim za rad i učenje. U školskoj spomenici je zapisano da učionica sama po sebi više djeluje kao zatvorska nego školska prostorija. Prvi ravnatelj bio je Pavao Šimunić, a nakon njega upraviteljem je bio imenovan Marko Guberina koji je školu pokušao opremiti suvremenim nastavnim sredstvima. Nastavna sredstva najčešće su izrađivali učenici tijekom praktične nastave. Nakon iseljenja osnovne škole, školske godine 1961/62. iz školske zgrade u D. Konjščini, koja je bila sagrađena donacijom biskupa Haulika, u prostorije useljava Škola učenika u privredi napuštajući trošne i zapuštene prostore u Peščenom.

Upravitelj škole te godine bio je Ivan Novak koji je u školskoj spomenici zapisao da sada u primjerenijim prostornim uvjetima školu polaze 452 učenika, ali da školu treba kadrovski ekipirati. Do 1958/59. školske godine škola je imala mali broj učenika jer je osnovno obrazovanje prolazilo transformaciju od četverogodišnjeg obrazovanja u obavezno osmogodišnje obrazovanje. Krajem pedesetih godina 20. st. završena je transformacija osnovnog obrazovanja te se velik broj učenika koji je završio osmi razred upisuje u srednju školu. Škola dobiva novi prostor u bivšoj zgradi osnovne škole koja se preseljava 1961/62. u novoizgrađenu školsku zgradu u naselju Konjščina. Stara zgrada osnovne škole bila je pretijesna za obrazovanje 452 učenika, koliko ih je bilo upisano te godine. U vrlo tijesnim prostornim uvjetima škola djeluje do 1967. godine kada prosvjetna inspekcija utvrđuje da prostorni uvjeti ne zadovoljavaju.

Da bi škola nastavila raditi, mještani Konjščine i tadašnji zaposlenici škole podižu u dvorištu drvene barake u kojima je od šk. godine 1967/68. izvođena nastava u donekle primjerenijim prostornim uvjetima. Najveće zasluge za nastavak rada škole i podizanje baraka imao je tadašnji direktor g. Božo Ivek.

Krajem šezdesetih godina pristupilo se gradnji nove školske zgrade za potrebe srednjoškolskog obrazovanja u Konjščini. Lokacija je određena uz osnovnu školu, u blizini željezničke postaje, jer se pretpostavljalo da će veliki broj učenika u školu putovati vlakom. Zgrada je završena i useljena 1975/76. školske godine. Od tada broj učenika, odjeljenja i zaposlenih stalno raste jer škola djeluje u funkcionalnim prostornim uvjetima i suvremeno je opremljena. Šk. god. 1979/80. u školu su bila upisana 773 učenika u Konjščini te 179 učenika u područnim odjeljenjima u Zlataru, ukupno 952 učenika. Treba reći da je formiranje područnih odjeljenja u Zlataru bio rezultat tadašnjeg ustrojstva srednjeg školstva prema kojem se upis u pripremni stupanj vršio na teritorijalnom principu.

1996. od područnih odjeljenja u Zlataru formirana je samostalna Srednja škola Zlatar, a u Konjščini se u posljednjih desetak godina obrazuje oko 500 učenika za elekrotehnička, strojarska i trgovačko-komercijalna zanimanja.

Osim odgojno-obrazovnog rada u školi se provode mnogobrojne izvannastavne aktivnosti, posebno športske, jer je 1980. godine izgrađena športska dvorana koja povezuje osnovnu i srednju školu u jedinstvenu cjelinu. Čitav školski kompleks veoma je lijep i funkcionalan. Osim odgoja i obrazovanja koje se odvija tijekom godine, školski prostori su mjesto kulturnog, umjetničkog i sportskog djelovanja.

Dragutin Petanjek, ravnatelj Srednje škole Konjščina

RODITELJI I UČENICI OSMIH RAZREDA!

Srednja škola Konjščina obavlja upis u I. razred školske godine 2014./2015. za zanimanja u četverogodišnjem trajanju:

 • komercijalist – 26 učenika

 • tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom – 26 učenika

Nakon završetka ovih programa učenici mogu položiti državnu maturu i nastaviti školovanje na višim školama i fakultetima ili položiti završni ispit i zaposliti se u poduzećima i ustanovama.

T

akođer obavlja upise za zanimanja trogodišnjeg trajanja:

 • prodavač – 26 učenika

 • autoelektričar – 10 učenika

 • elektromehaničar – 14 učenika

 • automehaničar – 10 učenika

 • strojobravar – 8 učenika

 • vodoinstalater – 8 učenika

Po završetku obrazovanja za jedno od navedenih zanimanja trogodišnjeg trajanja moguće je naći zaposlenje i napredovati u struci polaganjem majstorskog ispita. Učenici su osposobljeni za vođenje vlastite radionice ili trgovine.

Po završetku trećeg razreda moguć je upis u četvrti razred srednje škole te nakon polaganja državne mature upis na više škole te fakultete.

Škola djeluje u novoizgrađenoj, suvremeno opremljenoj školskoj zgradi, ima uređene školske radionice, sportsku dvoranu,knjižnicu, kvalitetne praktikume za izvođenje nastave elektrotehnike, moderno uređen kabinet za informatiku. Nastavu izvode profesori propisane stručne spreme s višegodišnjim iskustvom u odgoju i obrazovanju mladeži za strukovne srednjoškolske programe.

Prometno je Konjščina vrlo dobro povezana s gradovima i mjestima u okolici, vozni redovi vlakova i autobusa prilagođeni su potrebama učenika, a nastava se odvija samo u jutarnjoj smjeni. U školi je organizirano učenje njemačkog i engleskog jezika.

U Srednjoj školi Konjščina učenici se mogu školovati za zanimanja: komercijalist, prodavač, tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom, autoelektričar, elektromehaničar, automehaničar, strojobravar i vodoinstalater.

Komercijalist (četverogodišnji program)

Učenici se osposobljavaju za samostalno i uspješno obavljanje poslova nabave, prodaje i organizacije poslovanja i logističkih procesa u veleprodajnim, maloprodajnim, proizvođačkim, ugostiteljskim, hotelijerskim i turističkim poduzećima u unutarnjoj i vanjskoj trgovini, u domaćem i međunarodnom otpremništvu, u osiguravajućim društvima, prijevozničkim poduzećima, javnim, carinskim i drugim skladištima, u slobodnim zonama, zračnim lukama, željezničkim kolodvorima, pomorskim lukama, robnim terminalima te izvođenje poslova vanjske trgovine u razmjeni robe i različitih vrsta gospodarskih usluga s inozemstvom. Nastava je organizirana u petodnevnom radnom tjednu u jutarnjoj smjeni. Strukovne vježbe izvode se u školi, a stručna praksa u poduzeću tijekom ljetnih praznika. Nakon završenog obrazovanja moguć je nastavak obrazovanja na srodnim fakultetima.

Tehničar za električne strojeve s primjenjenim računalstvom (četverogodišnji program)

Tim se obrazovnim programom polaznici osposobljavaju za obavljanje poslova nadzora materijala, poluproizvoda i proizvoda; rukovođenja proizvodnom radnom skupinom; Operativnog i tehnološkog pripremanja proizvodnje električnim strojeva i opreme; ispitivanja i prilagođavanja slojevitih električnih proizvoda; operativnoga ustrojstva rada u proizvodnoj jedinici vođenja radne skupine u proizvodnji; izrada prototipa i izvanserijskih proizvoda; utvrđivanja normativa izrade, raščlambe troškova i kalkulacije; pripreme tehnološke dokumentacije; Planiranja materijala i njegove nabave, snabdijevanja proizvodnje; Konstruiranja dijelova električnih proizvoda i njihove standardizacije; održavanja električnih strojeva, pogona i postrojenja te nadzora proizvodnih procesa i ispitivanja kakvoće proizvoda. Poslovi tehničara za električne strojeve s primijenjenim računalstvom obavljaju se u zatvorenim prostorima (projektni uredi, industrijski pogoni). Dio poslova obavlja se sjedeći. Za obavljanje dijelova poslova u pogonima radnik ne smije biti alergičan na sredstva za podmazivanje (ulja i masti), izolaciju (lakovi) i industrijsku prašinu te mora raspoznavati boje. Nakon završetka školovanja moguć je upis na fakultet. Nastava je organizirana u petodnevnom radnom tjednu u jutarnjoj smjeni. Izvođenje nastave provodi se u specijaliziranim učionicama, a radioničke vježbe u školskim radionicama i poduzećima.

Strojobravar (trogodišnji JMO program)

Posao strojobravara zahtijeva održavanje i popravak strojeva i uređaja u korištenju i izradi pojedinih dijelova strojeva; spajanje elemenata strojeva rastavljivim i nerastavljivim vezama; sastavljanje elemenata za prijenos snage i okretanje(montaža remenskog prijenosa, lančanika, dinamičko uravnoteženje rotacijskih dijelova i sklopova, hidraulični uređaji, radovi na instalacijama, uređajima za razvođenje, crpkama i pravocrtnim te rotacijskim motorima);izrada kanala za podmazivanje, način ugradnje raznih brtvila; sastavljanje zupčanika, ugradnja zupčanika na osovinu i vratilo, ugradnju i način odabiranja kotrljajućih i kliznih ležajeva; nadzor ispitivanja odstupanja od okomitosti, usporednosti te udar akcijalnog i radijalnog, nadzor šumnosti i zagrijavanja u radu; dijagnosticiranje kvarova na alatnim strojevima, rasklapanje i obavljanje manjih popravaka na podsklopovima i sklopovima alatnih strojeva.

Vodoinstalater (trogodišnji JMO program)

Vradi na izradi i pripremi elemenata instalacije i uređaja za ugradnju (rezanje i savijanje cijevi, narezivanje navoja na cijevima, brtvljenje spojeva u različitim uvjetima, rastavljanje i popravak plinskih trošila, grijaćih tijela, regulatora tlaka, popravak mjernih uređaja); pripremni radovi na objektu za izvođenje vodovodnih instalacija (obilježavanje putova za postavljanje cijevi, svih vodovodnih i odvodnih instalacija na objektu u prostorijama različitih namjena (kuhinja, kupaonica, zahod,itd.), postavljanje, spajanje, regulacija i provjera ispravnosti rada hidrofora; ispitivanje i nadzor vodovodnih uređaja na nepropusnost i nadzor uređaja tijekom rada te radovi na održavanju i čišćenju vodovodnih uređaja.

Automehaničar (trogodišnji program)

Zadaća automehaničara jeodržavanje vozila; demontaža, montaža i ispitivanje dijelova, sklopova i sustava vila; pokretanje i ispitivanje rada sklopova i sustava; ispitivanje oblika, položaja, tlakova, temperature, potrošnje, električnih i voznih značajki; utvrđivanje i otklanjanje kvarova i oštećenja na motorima i vozilima; poznavanje toplinskih i hidrauličnih zakona i procesa.

Autoelektričar (trogodišnji program)

Obrazovni program tog zanimanja osposobljava polaznike za održavanje električnih i elektroničkih uređaja u automobilu; održavanje uređaja i električnih instalacija automobila; regulaciju paljenja te montažu i demontažu rasvjete automobila. Poslovi autoelektričara obavljaju se u zatvorenim i poluzatvorenim prostorima (obrtničke radionice). Veći dio posla obavlja se u stojećem i pognutom položaju te zahtijeva punu pokretljivost. Radnik na tim poslovima ne smije biti alergičan na sredstva za podmazivanje i metalne okside te mora raspoznavati boje.

Elektromehaničar (trogodišnji program)

Obrazovni program tog zanimanja osposobljava polaznike za održavanje i popravak strojeva, ispitivanje strojeva, montaže i demontaže strojeva; montaže, demontaže i popravak kućanskih strojeva . Poslovi elektromehaničara obavljaju se u zatvorenim prostorima. Veći dio posla obavlja se ili gaje moguće obavljati sjedeći. Radnik na tim poslovima ne smije biti alergičan na sredstva za podmazivanje, lakove i metalne okside te mora raspoznavati boje.

Prodavač (trogodišnji program)

Taj obrazovni program omogućava obrazovanje prodavača širokog profila prilagođenog poslovima u svim trgovinskim strukama. Učenici koji završe trgovačku školu za zanimanje prodavač bit će osposobljeni za samostalno obavljanje poslova prodaje robe na malo i veliko; sudjelovanje pri preuzimanju robe; kvantitativan i kvalitativan nadzor, sortiranje i uskladištavanje robe; sudjelovanje u nabavi i izboru narudžbi, prijevoz robe; financijska evidencija, blagajnički obračun, skladišna evidencija, kartoteka robe, evidencija narudžbi i rokova te drugi poslovi vezani uz rad prodavača. Nastava je organizirana u petodnevnom radnom tjednu u jutarnjoj smjeni. Praktična nastava provodi se djelomično u školi, a djelomično u prodavaonici.

 Komercijalist – četverogodišnje zanimanje

Nakon četverogodišnjeg obrazovanja komercijalist može nastaviti studij na fakultetima i višim školama ili se zaposliti na kreativnim i dinamičnim poslovima nabave, prodaje i organizacije poslovanja u veleprodaji, maloprodaji, ugostiteljstvu i turističkim poduzećima.

Komercijalist je osposobljen za samostalno obavljanje poslova u špediciji, osiguravajućim društvima, prijevozničkim poduzećima, zračnim lukama, pomorskim lukama, željeznici i dr. Komercijalist obavlja raznovrsne poslove koji zahtijevaju inicijativu, naglašenu komunikativnost i kreativnost.

Tehničar za električne strojeve s primjenjenim računalstvom – četverogodišnje zanimanje

Ovo zanimanje omogućava:

 • programiranje i održavanje industrijskih računala

 • održavanje automatskih sustava upravljanja

 • upravljanje elektromotorima i njihovo servisiranje

 • rad sa sklopovima energetske elektronike

 • izradu i održavanje električnih instalacija

 • postavljanje i servisiranje fotonaponskih ćelija

 • postavljanje i servisiranje klima-uređaja i rashladnih sustava

 • servisiranje kućanskih aparata

 • rad na elektroenergetskim postrojenjima (trafostanice, dalekovodi i niskonaponska mreža – Elektra)

Polaganjem državne mature pružaju se široke mogućnosti za nastavak obrazovanja na fakultetima i višim školama, a mogućnosti zapošljavanja su vrlo velike i raznolike. Stoga se opravdano smatra da je to zanimanje budućnosti.

TROGODIŠNJA ZANIMANJA U SREDNJOJ ŠKOLI KONJŠČINA

 • prodavač

 • autoelektričar

 • elektromehaničar

 • automehaničar

 • strojobravar

 • vodoinstalater

Obrtnička trogodišnja zanimanja pružaju brojne mogućnosti zapošljavanja i stalnog napretka u struci. Osim toga, osiguravaju i osobni poduzetnički razvoj, mogućnost stjecanja majstorskog zvanja, a samim tim i osnivanje vlastite tvrtke, što je vrlo primamljivo.

Obrazovanje za obrtnička zanimanja se odvija na dva mjesta: u školi i obrtničkoj radionici, čime se na najbolji mogući način povezuju teorija i praksa u jedinstvenu cjelinu. Ovo obrazovanje u skladu s europskim smjernicama omogućava stjecanje zanimanja traženih na tržištu rada kao i mogućnost napredovanja u struci.

Nakon završetka školovanja za trogodišnje zanimanje postoji mogućnost upisa u četvrti razred srednje škole te nakon polaganja državne mature upisa na fakultete i više škole.

U školi djeluje školski sportski klub. Košarku, nogomet i stolni tenis (M) trenira prof. Darko Tahija. Rukomet i obojku (M/Ž) trenira prof. Mateja Brezić, koja uvježbava timove za županijska natjecanja.

Muzički sastav uvježbava i vodi prof. Matija Šamec.

Novinarsku grupu koja radi na prilozima za školski list Konjić vodi prof. Milojka Rataić.

Dramskom grupom,pripremama za Lidrano, te literarno-likovnim aktivnostima ravna prof. Maja Zagorec uz pomoć knjižničara Ivana Crnjca.

Srednja škola Konjščina

OIB: 10810483829

Adresa škole: Matije Gupca 5

, 49 282 Konjščina

Telefon/fax:

049/465-141

049/464-356 (tajništvo)

e-mail: ss-konjscina@kr.htnet.hr

Telefon knjižnice: 049/465-084

e-mail: sskonjscina.knjiznica@gmail.com

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr
Ocjene Glasova: 1 Ocjena: 5
Kvaliteta nastave -
Opremljenost učionica -
Knjižnica -
Izvannastavne aktivnosti -
Dostupnost interneta -
Prostori za druženje -
Mogućnosti zapošljavanja -
Preporuka upisa -

Pregled ocjena za prijašanje školske godine

2014/2015 Glasova: 1 Ocjena: 5

Odgovori