Pretraga

Srednja škola

Srednja škola Konjščina

Srednja škola Konjščina je strukovna škola sa tradicijom dužom od 70 godina.

Škola je smještena u neposrednoj blizini željezničke stanice. Opremljena je najsuvremenijim nastavnim sredstvima i pomagalima za izvođenje nastave elektrotehnike, strojarstva, ekonomije, prometa…

Školska knjižnica s bogatim fondom knjiga, športska dvorana, travnati športski tereni, školske radionice i informatički kabineti samo su dio sadržaja koji su osnova za izvođenje moderne i kvalitetne nastave.

Nastava je organizirana samo u jednoj, jutarnjoj smjeni.

U školi je organizirano učenje njemačkog i engleskog jezika.

Kadrovski uvjeti su vrlo dobri, nastava je stručno zastupljena, a stalno stručno usavršavanje nastavnika garantira suvremeno i kvalitetno izvođenje nastave. Teoretska nastava izvodi se u razrednim odjelima čija je veličina do 24 učenika. Učeničke vježbe i praktična nastava izvodi se u grupama do 12 učenika.

Mogućnosti obrazovanja:

Učenici koji uspješno završe osmi razred mogu upisati jedno od slijedećih zanimanja:

u četverogodišnjem trajanju:

 • komercijalist
 • tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom

u trogodišnjem trajanju:

 • autoelektričar
 • elektroinstalater
 • vodoinstalater
 • automehaničar
 • strojobravar
 • vozač motornoga vozila
 • i druga slična zanimanja prema odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Mjesto Konjščina dobiva sve veće gospodarsko značenje krajem 19. i početkom 20. stoljeća, a poseban značaj dobiva gradnjom željezničke pruge 1886. godine koja je uvjetovala gospodarski razvoj, a posebno je pridonijela otvaranju ugljenokopa. Kada su vlasnici rudnika postala braća Swaickert, 1923. godine pozvali su u Konjščinu rudarskog inženjera Jeana van Loona, porijeklom Belgijanca, da u konjščinske ugljenokope uvede mehanizaciju i poduzme mjere zaštite pri radu. Došavši u Konjščinu, mjesto pitome ljepote, kako je sam napisao,  prvo je počeo s obrazovanjem mladića u rukovanju minsko-eksplozivnim sredstvima koja su se počela upotrebljavati u eksploataciji ugljena. Upravo  obrazovanje za upotrebu eksploziva u rudnicima početak je strukovnog obrazovanja u Konjščini.

1947. godine (to je godina koju bilježimo kao službeni početak srednjoškolskog obrazovanja u Konjščini), uz već postojeću Rudarsko industrijsku školu započela je s radom Škola učenika u privredi mješovite struke pri Direkciji konjščinskih ugljenokopa. Pod tim nazivom škola je djelovala do 1954. godine kada odjel za prosvjetu Kotara Zlatar donosi odluku o preimenovanju u Školu učenika u privredi metalske i elektrotehničke struke. Škola je djelovala u barakama u Peščenom, u prostorima neprimjerenim za rad i učenje. U školskoj spomenici je zapisano da učionica sama po sebi više djeluje kao zatvorska nego školska prostorija. Nakon iseljenja osnovne škole, školske godine 1961./62. iz školske zgrade u Donjoj Konjščini, koja je bila sagrađena donacijom biskupa Haulika,  u  prostorije useljava Škola učenika u privredi. Škola dobiva novi prostor u bivšoj zgradi osnovne škole koja se 1961./62. preseljava u novoizgrađenu školsku zgradu u naselju Konjščina. U vrlo tijesnim prostornim uvjetima škola djeluje do 1967. godine kada prosvjetna inspekcija utvrđuje da prostorni uvjeti ne zadovoljavaju. Da bi škola nastavila raditi, mještani Konjščine i tadašnji zaposlenici škole podižu u dvorištu drvene barake u kojima je od šk. godine 1967./68. izvođena nastava u donekle primjerenijim prostornim uvjetima.

Krajem šezdesetih godina pristupilo se gradnji nove školske zgrade za potrebe srednjoškolskog obrazovanja u Konjščini. Lokacija je određena uz osnovnu školu, u blizini željezničke postaje, jer se pretpostavljalo da će veliki broj učenika u školu putovati vlakom. Zgrada je završena i useljena 1975./76. školske godine. Od tada broj učenika, odjeljenja i zaposlenih stalno raste jer škola djeluje u funkcionalnim prostornim uvjetima i suvremeno je opremljena. 1980. pored škole otvorena je sportska dvorana koju zajednički upotrebljavaju srednja i osnovna škola te lokalna zajednica.

Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom

Poslovi i radno mjesto

Radi na poslovima primjene računalnih tehnika u automatskom upravljanju postrojenja, uređaja i električnih strojeva, te na projektiranju, konstruiranju, ispitivanju, obradi podataka i izradi dokumentacije. Također obavlja poslove nadzora materijala, poluproizvoda i proizvoda, rukovodi proizvodnom radnom skupinom, radi na operativnoj i tehnološkoj pripremi proizvodnje električnih strojeva i opreme, pripremi tehnološke dokumentacije, planiranja materijala i njegove nabave, konstruiranja dijelova električnih strojeva i njihovoj standardizaciji. Radi u najsuvremenijim postrojenjima elektrotehnike i industrijskih računala, te u industriji općenito. Pri tome posjeduje temeljno znanje iz elektrotehnike, automatike, automatskog upravljanja računalom, industrijskim računalima, sve do robotike. Poslove obavlja u zatvorenom prostoru.

Zdravstveni zahtjevi:

 • uredan vid, dubinski (prostorni) vid i raspoznavanje boja,
 • uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti,
 • uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje,
 • uredna funkcija mišićno-koštanog sustava,
 • uredna funkcija srčano-žilnog i dišnog sustava.

Potreban dokument:

 • liječnička svjedodžba medicine rada

NAKON ZAVRŠETKA ŠKOLOVANJA MOGUĆ JE UPIS NA FAKULTET.

Komercijalist

Poslovi i radno mjesto

Obavlja poslove nabave, prodaje i organizacije trgovačkog poslovanja u poduzeću. Ukoliko je zaposlen u trgovačkom poduzeću odnosno društvu, posreduje robom između proizvođača i njihovih krajnjih korisnika. Ukoliko radi u poduzeću koje se bavi proizvodnjom, nabavlja i kupuje sirovine, materijale i poluproizvode s ciljem njihove daljnje prerade, obrade ili dorade u konačne proizvode te prodaje. Predstavlja proizvode poduzeća kojeg zastupa, raspravlja o potrebama klijenata u cilju promocije proizvoda, zaprima narudžbe te dogovara sve detalje eventualne prodaje/kupnje. Komercijalist obavlja posao u uredu, ali i izvan njega, primjerice kada sudjeluje na poslovnim sastancima s potencijalnim klijentima, stoga je poželjno posjedovanje važeće vozačke dozvole „B“ kategorije.

Zdravstveni zahtjevi:

 • uredan vid,
 • uredan sluh,
 • uredna funkcija mišićno-koštanog sustava,
 • uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

Potreban dokument:

 • potvrda nadležnoga školskog liječnika.

NAKON ZAVRŠETKA ŠKOLOVANJA MOGUĆ JE UPIS NA FAKULTET.

 

Vozač motornoga vozila

Poslovi i radno mjesto

Vozač motornog vozila radi na poslovima: pripremanje vozila za izvršenje prijevoznog zadatka, preuzimanje prijevozne dokumentacije, postavljanje vozila na utovarno mjesto i preuzimanje tereta, kontroliranje i obavljanje utovara, osiguranje i zaštita tereta, preuzimanje dokumentacije od pošiljaoca, prijevoz tereta od mjesta utovara do mjesta istovara, opskrba vozila gorivom i mazivom, upravljanje vozilom u svim vremenskim uvjetima i prometnim situacijama, briga o sigurnosti prometa na cestama, kontrola rada motora, kontrola stanja tereta i vozila, provođenje svih postupaka koji su obavezni pri prometnoj nezgodi ili oštećenju tereta, održavanje kontakta s disponentom, prometnikom, kontrolnim osobljem, komitentima, organima MUP-a, popunjavanje dokumentacije (putni nalog, kontrolna knjižica za vozača motornog vozila u prometu na cestama, itd.), predaja tereta s dokumentacijom primaocu na mjestu istovara, iznalaženje povratnog tereta i izvršavanje poslova u svezi s tim (ukoliko povratni teret nije osiguran), izvještaj o izvršenom prijevozu i predaja sređene dokumentacije nakon obavljenog prijevoznog procesa, priprema vozila za sljedeći prijevozni zadatak.

Zdravstveni zahtjevi:

Uredan vid, uredan dubinski (prostorni) i noćni vid, raspoznavanje boja, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredno kognitivno, emocionalno, psihomotoričko i perceptivno funkcioniranje, uredna funkcija dišnog sustava, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog sustava, uredna funkcija krvi i krvotvornog sustava, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti.

Potreban dokument:

Liječnička svjedodžba medicine rada izdana prema Pravilniku o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (NN 1/2011, 110/2012).

Organizacija nastave

Nastava iz predmeta kojima se stječu teorijske osnove struke izvodi se u školi. Praktičnu nastavu učenici obavljaju u školskim radionicama i poduzećima. U trećem razredu upravljanje motornim vozilom C kategorije učenici realiziraju pojedinačno 1,5 sati tjedno. Učenici srednjoškolsko obrazovanje završavaju izradom i obranom završnog rada.

 

Elektroinstalater

Poslovi i radno mjesto

Radi na poslovima postavljanja i popravaka električnih instalacija, montaži i demontaži električne rasvjete, ispitivanju i otklanjanju neispravnosti instalacija i rasvjete. Također, radi na obilježavanju instalacija, postavljanju cijevi i vodova, ugradnji razvodnih ormara, priključnih elemenata, električnih uređaja i elektroopreme. Važan dio posla elektroinstalatera odnosi se na preventivno održavanje električne opreme. Samostalno zamjenjuju dijelove električne opreme: sklopke, električne provodnike i električne komponente. Posao obavlja u otvorenim i zatvorenim prostorima, u domaćinstvima, uredima i industrijskim postrojenjima.

Zdravstveni zahtjevi:

 • uredan vid, raspoznavanje boja, stereovid
 • uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava,
 • uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje,
 • stabilno stanje svijesti,
 • uredna ravnoteža.

Potreban dokument:

 • liječnička svjedodžba medicine rada
 • ugovor o naukovanju

Organizacija nastave

Nastava iz predmeta kojima se stječu teorijske osnove struke izvodi se u školi. Osnovne vještine u radu s alatima i strojevima  stječu se u školskim radionicama, a veći dio praktične nastave izvodi se u licenciranim obrtničkim radionicama i pogonima malog poduzetništva.

 

Autoelektričar

Poslovi i radno mjesto

Autoelektričar održava, popravlja i regulira rad električnih i elektroničkih uređaja, sklopova i instalacija u osobnim automobilima, motorima, ostalim cestovnim vozilima i radnim strojevima. Uz to autoelektričari ugrađuju i popravljaju uređaje za zaštitu od provale i krađe vozila, radioprijemnike,  druge komunikacijske uređaje i klima uređaje. Također izrađuju potrebne elektroinstalacije na vozilima, montiraju dodatnu opremu te kontroliraju rad električnih i elektroničkih uređaja i sklopova uz pomoć mjernih instrumenata i dijagnostičkih uređaja.

Zdravstveni zahtjevi:

 • uredan vid, raspoznavanje boja,
 • uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava,
 • uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje,
 • stabilno stanje svijesti,
 • uredna ravnoteža,
 • uredna funkcija kože na šakama i podlakticama.

Potreban dokument:

 • liječnička svjedodžba medicine rada
 • ugovor o naukovanju

Organizacija nastave

Nastava iz predmeta kojima se stječu teorijske osnove struke izvodi se u školi. Osnovne vještine u radu s alatima i strojevima  stječu se u školskim radionicama, a veći dio praktične nastave izvodi se u licenciranim obrtničkim radionicama i pogonima malog poduzetništva.

 

Automehaničar

Poslovi i radno mjesto

Popravlja i održava motorna vozila u servisnim i remontnim radionicama, servisima proizvođača automobila i u obrtničkim radionicama. Glavni poslovi automehaničara su održavanje, popravci pojedinih sklopova i motora s unutarnjim izgaranjem i sustavom prijenosa snage, te generalni remonti vozila. Zamjenjuje, odnosno dopunjava odgovarajuće tekućine, kontrolira i podešava rad pojedinačnih mehanizama, izmjenjuje potrošene dijelove, zateže vijke i podmazuje pokretne dijelove. Automehaničar obavlja i poslove koji se odnose na djelomično održavanje karoserija, okvira i zaštitu od korozije te vrši ispitivanje motora s unutarnjim izgaranjem, kočionih uređaja, sustava paljenja i uređaja za pročišćavanje ispušnih plinova.

Zdravstveni zahtjevi:

 • uredan vid, raspoznavanje boja,
 • uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava,
 • uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje,
 • stabilno stanje svijesti,
 • uredna ravnoteža,
 • uredna funkcija kože na šakama i podlakticama.

Potreban dokument:

 • liječnička svjedodžba medicine rada
 • ugovor o naukovanju

Organizacija nastave

Nastava iz predmeta kojima se stječu teorijske osnove struke izvodi se u školi. Osnovne vještine u radu s alatima i strojevima  stječu se u školskim radionicama, a veći dio praktične nastave izvodi se u obrtničkim radionicama i pogonima malog poduzetništva.

 

Strojobravar

Poslovi i radno mjesto

Sastavlja nove strojeve i uređaje te održava postojeće; izrađuje pojedine elemente stroja, ustanovljava kvarove te obavlja manje popravke. Sastavlja elemente za prijenos snage i okretaja (remenske prijenosnike, lančanike), hidraulične uređaje, crpke, ugrađuje osovine, zupčanike, brtvila, izrađuje kanale za podmazivanje i dr. Manje sklopove spaja u veće koje potom povezuje u stroj ili uređaj. Pri održavanju strojeva i uređaja, provjerava njihov rad i ispravnost.  Ako je potrebno, popravlja ili zamjenjuje neispravne i potrošene dijelove, a katkad ih i samostalno izrađuje. Prema planu održavanja, strojeve ponekad djelomično ili u cijelosti popravlja. Stroj rastavlja u skladu s utvrđenim redoslijedom, čisti pojedine dijelove, provjerava njihovo stanje, potrošene dijelove zamjenjuje novima, podmazuje pokretne dijelove i ponovno sastavlja stroj.

Zdravstveni zahtjevi:

 • uredan vid i dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja,
 • uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava,
 • uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje,
 • stabilno stanje svijesti i uredna ravnoteža,
 • uredna funkcija kože na šakama i podlakticama,
 • odsutnost alergije na profesionalne alergene.

Potreban dokument:

 • liječnička svjedodžba medicine rada
 • ugovor o naukovanju

Organizacija nastave

Nastava iz predmeta kojima se stječu teorijske osnove struke izvodi se u školi. Osnovne vještine u radu s alatima i strojevima  stječu se u školskim radionicama, a veći dio praktične nastave izvodi se u licenciranim obrtničkim radionicama i pogonima malog poduzetništva.

 

Vodoinstalater

Poslovi i radno mjesto

Izrađuje, montira i popravlja elemente instalacija i uređaja koji omogućavaju siguran dotok vode od glavnog voda do trošila. Vodoinstalater radi na izradi i pripremi elemenata instalacija i uređaja za ugradnju, obavlja pripremne radove na objektu za izvođenje vodovodnih instalacija, poslove montaže i priključivanja sustava za pripremu tople vode, solarnih sustava, dezinfekcije mreže i spajanja cjevovoda za odvod otpadnih voda. Vrši ispitivanje i nadzor vodovodnih uređaja na nepropusnost, nadzire uređaje tijekom rada te radi na održavanju i čišćenju vodovodnih uređaja.

Zdravstveni zahtjevi:

 • uredan vid, raspoznavanje boja,
 • uredna funkcija mišićno-koštanog sustava,
 • uredna funkcija dišnog i srčano-žilnog sustava,
 • uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje,
 • uredna funkcija kože na šakama i podlakticama.

Potreban dokument:

 • liječnička svjedodžba medicine rada
 • ugovor o naukovanju

Organizacija nastave

Nastava iz predmeta kojima se stječu teorijske osnove struke izvodi se u školi. Osnovne vještine u radu s alatima i strojevima  stječu se u školskim radionicama, a veći dio praktične nastave izvodi se u obrtničkim radionicama i pogonima malog poduzetništva.

Posebno smo ponosni što smo Škola ambasador Europskog parlamenta i eTwinning škola 2021-2022. Provodimo nekoliko Erasmus+ projekata, kao nositelji i/ili kao partneri. Tradicionalno, na proljeće, provodimo akciju „Očistimo školu i okoliš“ u koju su uključeni svi učenici i djelatnici škole, a u okviru te akcije obilježavamo Dan planeta Zemlje i provodimo aktivnosti vezane uz globalni projekt Zelena čistka. Surađujemo s udrugom Mreža udruga Zagor u provođenju preventivnih programa u borbi protiv raznih oblika ovisnosti i nasilja među mladima. Važno je napomenuti da u provođenju preventivnih programa usko surađujemo s PU KZŽ, Udrugom psihologa KZŽ, Centrima za socijalnu skrb KZŽ, HAK-om i drugim subjektima relevantnim u promicanju nenasilja te zdravog i sigurnog načina života. Promičemo volonterizam i aktivno sudjelujemo u radu županijskog Volonterskog centra VolontirAJMO. Obilježavamo sve značajne datume na lokalnoj, državnoj i globalnoj razini. Sudjelujemo u natjecanjima učenika i posebno želimo istaknuti da, iako smo strukovna škola, postižemo lijepe uspjehe u natjecanjima iz općeobrazovnih predmeta gdje je konkurencija jaka, gimnazijska. U školi djeluje dramsko-novinarsko-literarna grupa tako da svake godine imamo vrlo zapažen i hvaljen dramsko-scenski nastup na smotri Lidrano. Izdajemo školski list „Konjić“ kojim obuhvatimo sve značajne događaje u školi kroz proteklu školsku godinu. Održavamo školske svečanosti u kojima, uz „školske glumce“, nastupaju i školski bend te pjevački zbor, a vrlo često uključuju se nastavnici pa čak i bivši nastavnici koji su u mirovini. Učenička zadruga Konjić zadužena je za prodajni program škole, marketing i promotivne aktivnosti. Školski sportski klub okuplja učenike oko sportskih aktivnosti gdje se posebno njeguju sportovi: nogomet, odbojka, rukomet, stolni tenis i cross.

U Srednjoj školi Konjščina želimo da vladaju rad, kreativnost, težnja prema novim spoznajama, zadovoljstvo postignutim rezultatima te osmijesi učenika i nastavnika.

Pogledajte video prilog na našem You Tube kanalu pod nazivom SŠ Konjščina HRT Dnevnik 5.12.2021. – Budući strojobravari pišu priče, a autoelektričari glume.

Potičemo i razvijamo osobne talente svakog učenika jer ne želimo samo dobre majstore, nego i kompletne osobe svjesne svojih potencijala, odgovorne, ravnopravne, spremne na suradnju, poštivanje i uvažavanje s ciljem osobnog i društvenog napretka. U tom nastojanju, uz razne druge metode, njegujemo i vršnjačko pomaganje u učenju. Rezultat toga je da su učenici SŠ Konjščina konkurentni na tržištu rada, a oni koji žele nastaviti školovanje upisuju željene fakultete. Zanimljivo je napomenuti da je lani jedan naš učenik upisao Akademiju dramskih umjetnosti.

Ponosni smo što naši djelatnici puno svog slobodnog vremena ulažu u uređenje i napredak škole.

VIZIJA

Srednja škola Konjščina je održiva, atraktivna, moderna, digitalno zrela obrazovna ustanova, fleksibilna i sposobna da svoje potencijale mijenja u skladu s razvojem društva kako bi omogućila osobni i profesionalni razvoj učenika, pripremila ih  za cjeloživotno učenje i osigurala  im osobni i karijerni uspjeh.

 MISIJA

Poticati i razvijati osobne talente svakog učenika tako da postigne razinu znanja i kompetencija s kojima je najviše sposoban djelovati u praksi i koje će mu biti osnova za cjeloživotno učenje i kontinuirani osobni napredak.

Modernizirati školu i povećati njezinu atraktivnost s ciljem povećanja broja učenika. U tom smislu potrebno je SŠK razvijati u skladu sa zahtjevima okruženja s kojim je u interakciji i u skladu s europskom dimenzijom obrazovanja.

 MOTO ŠKOLE

Moto „OVO JE MOJA ŠKOLA“ izražava prihvaćanje vrijednosti koje promiče škola i aktivno življenje istih i nakon odlaska iz škole. 

 VRIJEDNOSTI ZA KOJE SE ZALAŽEMO

Individualni pristup

Razvijati osobne talente svakog učenika jer ne želimo samo dobre majstore nego i kompletne osobe koje su svjesne svojih potencijala.

Odgovornost

Profesionalno pristupanje poslu i radnim zadacima, permanentno stručno usavršavanje, stručnost i primjena najnovijih postignuća odgojno-obrazovne znanosti.

Poštivanje i uvažavanje

Uvažavati različitosti svakog pojedinca, međusobno se poštivati i razvijati toleranciju.

Ravnopravnost

Svi zaslužuju jednake prilike i imaju pravo na pravedan odnos.

Suradnja

Poticati razne oblike suradnje i surađivati s: roditeljima, drugim školskim ustanovama, udrugama, lokalnom zajednicom, osnivačem i svim čimbenicima relevantnim za razvoj i napredak SŠK.

Rad za dobrobit svih

Poticati i razvijati razne oblike dobrovoljnog rada koji će unaprijediti pojedince, školu i zajednicu: vršnjačko pomaganje, dobrovoljni rad u svrhu razvoja škole, volonterizam, humanitarne pomoći…

U toku je izgradnja Elektro laboratorija Schrack Srednje škole Konjščina za čije uređenje nam sva potrebna financijska sredstva i opremu donira tvrtka Schrack Technik. Sa uređenjem smo započeli 2019. godine. Iako je cijeli proces malo usporen epidemijom koronavirusa radovi napreduju i ubrzo ćemo imati prekrasan, moderan elektro laboratorij.

U studenome 2020. završena je energetska obnova zgrade SŠ Konjščina. Radosni smo što je naša škola dobila novo ruho.

Društvena igra Pirotehničar – rad učenika i nastavnika SŠ Konjščina

CLIL nastava u SŠ Konjščina

Školski list Konjić od 2005. do danas.

2021. godine završena je izgradnja Elektro laboratorija Schrack Srednje škole Konjščina za čije uređenje nam je sva potrebna financijska sredstva i opremu donirala tvrtka Schrack Technik, a sve radove izvršili su naši nastavnici i učenici.

Pogledajte video priloge o našem laboratoriju na You Tube kanalu SŠ Konjščina:

 1. Otvaranje Elektro-laboratorija Schrack – Zagorska TV
 2. Eko Zona-HRT–SŠ Konjščina

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap