Pretraga

Srednja škola

Srednja škola Mate Blažine Labin

Svojim se kvalitetama Srednja škola Mate Blažine nastoji uklopiti u europsku viziju Hrvatske u čemu svesrdnu pomoć ima bilo od svog osnivača – Istarske županije bilo od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa koje joj je dodijelilo 2000. godine Ministrovo priznanje za višegodišnji «uspješan, kvalitetan i kreativan rad», od Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje s kojima uspješno surađuje, kao i Grada Labina koji joj je uručio Nagradu «za posebna dostignuća u javnom, kulturnom i pedagoškom djelovanju u zemlji i inozemstvu» povodom obilježavanja 60. obljetnice rada.

Naša je misija da budemo zajednica koja uči u pozitivnom ozračju i zadovoljava potrebe učenika prema stjecanju općih i stručnih kompetencija uz korištenje različitih metoda i oblika rada te stilova učenja i poučavanja.

Danas kada slavimo 60. obljetnicu djelovanja i dalje težimo ostvarenju naše vizije – poboljšanju uvjeta za teorijski i praktični rad suvremenim opremanjem i optimalnim korištenjem nastavne tehnike i tehnologije u funkcionalnom prostoru (kabinetska nastava) kako bi osigurali uvjete za uspjeh svakog učenika, nastavnika, stručnog suradnika i djelatnika škole.

Nudimo školski kurikulum s brojnim i raznovrsnim izvanškolskim, izvannastavnim, dopunskim i dodatnim aktivnostima, izbornim i fakultativnim predmetima kao i drugim odgojno-obrazovnim aktivnostima, programima i projektima prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda bilo u opće-obrazovnom bilo u strukovnom dijelu. Njima potičemo inicijativu i aktivno uključivanje učenika u provođenje ljudskih prava, građanskog odgoja i ekološke problematike te kvalitetnije potičemo razvoj učeničkog stvaralaštva i samopoštovanja u njihovom osposobljavanju za daljnjie školovanje i rad.

Naša je vizija također otvoreno komuniciranje između svih subjekata, poticanje aktivnog uključivanja učenika, roditelja i lokalne zajednice u aktivnosti škole te zajedničko rješavanje problema. Time ćemo još uspješnije utjecati na osposobljavanju mladih kadrova i na prevenciji društveno neprihvatljivih oblika ponašanja.

Misija

Naša je misija da budemo zajednica koja uči u pozitivnom ozračju i zadovoljava potrebe učenika u stjecanju općih i stručnih kompetencija uz korištenje različitih metoda i oblika rada te stilova učenja i poučavanja. Potičemo inicijativu i aktivno uključivanje učenika u provođenje ljudskih prava, građanskog odgoja i ekološke problematike te razvoj učeničkog stvaralaštva i samopoštovanja kao i njihovo osposobljavanje za daljnji studij i rad.

Vizija

Naša je vizija također otvoreno komuniciranje između svih subjekata, poticanje aktivnog uključivanja učenika, roditelja i lokalne zajednice u aktivnosti škole te zajedničko rješavanje problema. Time ćemo još uspješnije utjecati na osposobljavanje mladih kadrova i na prevenciji društveno neprihvaćenih oblika ponašanja.

Gimnazija -opća 4

Ekonomija i poslovna administracija

ekonomist

Ekonomija i trgovina

prodavač

Elektrotehnika i računalstvo

elektrotehničar

tehničar za mehatroniku

Elektrotehnika i računalstvo

elektromehaničar

Strojarstvo

automehaničar

instalater grijanja i klimatizacije

Strojarstvo

monter strojeva i konstrukcije

Turizam i ugostiteljstvo

kuhar

konobar

Turizam i ugostiteljstvo

pomoćni kuhar

Sve pojedinosti o upisima pronađite ovdje.

Izvannastavna aktivnost – oblik aktivnosti koji škola planira, programira, organizira i realizira, a u koju se učenik samostalno, neobvezno i dobrovoljno uključuje.

U Školi se izvode izvannastavne aktivnosti radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa učenika. Izvannastavne aktivnosti planiraju se školskim kurikulumom i godišnjim planom i programom neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi. Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali se učenicima mogu priznati kao ispunjavanje obveza u školi.

Detaljnije o Izvannastavnim aktivnostima

Rudarska 4, 52220 Labin, HRVATSKA

tel.: 00385 (0)52 856-277, 00385 (0)52 856-277, 00385 (0)52 856-725, 00385 (O)52 856-725, 00385 (0)52 856-542, 00385 (0)52 856-542

telefax.: 00385 (0)52 855-329

office fax. ravnatelja: 00385 (0)52 851-522

nova službena e-pošta škole: [email protected]

e-pošta ravnatelja: [email protected]

mrežne stranice škole: http://www.ssmb.hr

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap