Pretraga

Srednja škola

Srednja škola Plitvička jezera Korenica

Srednja škola Plitvička jezera u Korenici ima dugu tradiciju jer je

obnovljena na temeljima dviju škola koje su se ujedinile još davne 1972. godine.

Bile su to Ugostiteljska škola koja je djelovala pri NP Plitvička jezera, te Gimnazija

“Ognjen Prica” u Korenici.

Zgrada Škole je obnovljena i opremljena novim školskim namještajem.

Raspolaže s 8 učionica opće namjene, 3 kabineta, kabinetom informatike,

školskom dvoranom, praktikumima ugostiteljstva i kuharstva te knjižnicom

i školskim restoranom.

Broj učenika: 243

Broj odjela: 12 (od toga su 2 kombinirana razreda konobari – kuhari)

Broj djelatnika: 34 (od toga 28 nastavnika)

– 1801. godine Korenica je dobila trivijalnu školu

– 1920. godine otvorena je realna gimnazija

– nakon Drugog svjetskog rata, u tadašnjoj Titovoj Korenici, otvorena je

Gimnazija Ognjen Prica

– 1972. godine osnovana je Ugostiteljska škola Plitvička jezera pod

pokroviteljstvom Nacionalnog parka

– 70-tih godina dolazi do spajanja gimnazije i ugostiteljske škole u

Centar usmjerenoga obrazovanja Rade Končar u Titovoj Korenici,

koji je u svom sastavu imao učenički dom

– za vrijeme okupacije škola je promijenila naziv u Srednja škola

Vuk Stefanović Karadžić u Korenici

– 1996. godine, godinu dana nakon oslobodilačke akcije

“Oluja”, utemeljena je škola pod nazivom Srednja škola Korenica

– 2001. godine mijenja naziv u Ugostiteljsko

– turistička škola Plitvička

jezera u Korenici

– 2005. godine škola opet mijenja naziv, ovaj put u Srednja škola

Plitvička jezera

I. Gimnazija

Smjer: opća gimnazija

II. Ugostiteljstvo i turizam

Smjerovi:

– hotelijersko-turistički tehničar

– konobar (JMO)

– pomoćni konobar

– kuhar (JMO)

– pomoćni kuhar

Osim redovnih programa škola ima odobrenja za rad izobrazbe

odraslih u zanimanjima: hotelijersko-turistički tehničar, konobar i

kuhar te odobrenje za izvođenje specijalizacije za zanimanja konobar

i kuhar (VKV).

Organizacija nastave

Nastavni proces odvija se u petodnevnom radnom tjednu, osim

za praktičnu nastavu.

Svi razredi nastavu pohađaju u prvoj smjeni. Nastava započinje

u 8,00 sati, a završava do 14,00 sati.

U kabinetima ugostiteljstva i kuharstva nastava je organizirana

po skupinama.

Jedna je skupina na praktičnoj nastavi u školskom restoranu

i ostalim ugostiteljskim objektima dok druga ima kuharstvo

i ugostiteljsko posluživanje.

Organizacija praktične nastave i stručne prakse

Redovna praktična nastava za učenike u zanimanjima konobar i

kuhar izvodi se u školskom restoranu „Mrsinj“ i u učeničkom domu.

Školski restoran radi svaki radni dan u vremenu od 7,00-14,30 sati,

a po potrebi i subotom za izlete nastavnika i učenika drugih škola.

Praktičnu nastavu u učeničkom domu učenici obavljaju u vremenu

od 12,00 – 20,00 sati.

Praktična nastava u učeničkom domu izvodi se i subotom i nedjeljom

ako učenici ne odlaze kućama.

Na temelju rasporeda, učenici I. razreda u restoranu rade 4 sata, a II. i III.

razreda 7,30 sati u jednom danu. Dio praktične nastave koji ne može odraditi

u školskom praktikumu učenici će odraditi u drugim ugostiteljskim

objektima koji imaju propisane uvjete, a na temelju sklopljenih ugovora.

Ferijalna praksa

U zanimanjima konobar i kuhar tijekom ljetnih mjeseci, učenici moraju

odraditi određen broj sati ferijalne prakse. Organizira se u školskom

restoranu te u ugostiteljskim objektima izvan škole koji imaju propisane

uvjete. Ukupan broj sati praktične nastave iznosi 1876 sati (redovna i ljetna) i

izvodi se u objektima koji imaju uvjete za izvođenje praktične nastave

(NP Plitvička jezera, hotel „Macola“ i drugi po izboru učenika).

Dio praktične nastave obavlja se u školskom restoranu „Mrsinj“,

učeničkom domu i školskoj putničkoj agenciji, ukoliko se dobije

odgovarajuće odobrenje od Županije.

Hotelijersko-turistički tehničari praktičnu nastavu izvode prema

posebnom rasporedu u dogovoru s voditeljima praktične nastave,

a na nastavi su 5 dana u tjednu.

Terenska nastava

Kao rad izvan škole potiče intelektualnu radoznalost učenika

(otkrivanje, istraživanje i stvaranje) te utječe na stvaranje kvalitetnih

odnosa unutar odgojno-obrazovne skupine.

Učenjem u neposrednoj životnoj stvarnosti učenici se upoznaju s

prirodnom i kulturnom okolinom te s ljudima koji žive u određenom

prirodnom i kulturnom okruženju.

Najčešće se radi o višepredmetnoj terenskoj nastavi kao korelaciji

među nastavnim predmetima gdje se povezuju sadržaji različitih

nastavnih predmeta.

Opća gimnazija

Gimnazije su četverogodišnje općeobrazovne škole.

U gimnazijskim programima učenici stječu vrlo široka, općeobrazovna znanja koja

predstavljaju osnovu za nastavak obrazovanja na visokoškolskim ustanovama.

Gimnazija završava polaganjem državne mature, a učenik stječe srednju školsku

spremu koja mu omogućuje nastavak obrazovanja i upis studija na fakultetima,

visokim školama ili umjetničkim akademijama.

Prema vrsti nastavnog plana i programa postoji pet vrsta gimnazija.

Opća gimnazija podrazumijeva uravnotežen odnos svih općeobrazovnih nastavnih

predmeta, a od drugog razreda izborna nastava je obvezni dio nastavnog plana i

i programa.

Pri upisu u gimnaziju učenici alternativno biraju izborni program etike ili vjeronauka

od prvog razreda. Uz etiku i vjeronauk učenik može izabrati predmete koje škole

nude sukladno svojim materijalnim i kadrovskim mogućnostima.

Prvi strani jezik je u pravilu nastavak učenja onog jezika koji su učenici učili u

osnovnoj školi, dok drugi strani jezik mogu uzeti i početnici.

Hotelijersko-turistički tehničar

Školovanje hotelijersko-turističkog tehničara prilagođeno je zahtjevima

širokog raspona poslova u hotelima, hotelskim poduzećima, turističkim

agencijama i drugim sličnim poduzećima turističke ponude.

Hotelijersko-turistički tehničar radi u mnogobrojnim poslovima na

različitim radnim mjestima:

– izrađuje i ostvaruje evidenciju i ekonomsku analizu turističkih

i izletničkih aranžmana te aranžmana službenih putovanja

– obrađuje turističko tržište, obavlja akviziciju, kalkulativne proračune i

dopisivanje s domaćim i inozemnim poslovnim partnerima uz korištenje

stranih jezika i daktilografije

– koordinira rad službi u turističkoj agenciji i u prodajnom odjelu hotela

– obavlja šalterske i recepcijske poslove te poslove u propagandno-

turističkoj djelatnosti

U obavljanju poslova hotelijersko – turistički tehničar koristi, uglavnom,

uredsku opremu.

Zbog izuzetnih napora koje zahtijeva turistička sezona i izravnih kontakata

s turistima i poslovnim partnerima, ovo zanimanje zahtijeva izrazitu

psihofizičku spremnost i zdravlje. Kandidati za ta zanimanja moraju poznavati strane jezike, imati

razvijenu opću kulturu, smisao za ustrojstvo rada i biti komunikativni.

Nakon završene škole i položene državne mature moguć je nastavak obrazovanja

na strukovno srodnim i drugim visokim učilištima.

Konobar (JMO)

Konobar obavlja pripremne radove prije posluživanja, održava uređaje i inventar

ugostiteljskog posluživanja, postavlja stolove, poslužuje sve vrste jela i sl.

Budući da konobar sudjeluje u izravnom kontaktu s inozemnim i domaćim gostima,

mora poznavati strane jezike te imati solidne osnove opće kulture.Poznavanje robe i prehrane, biologije, ekologije, higijene i osnova psihologije čine

osnovu školskog programa za stjecanje strukovnog znanja, a predmeti praktičnih

sadržaja čine osnovu za postizanje spretnosti i vještina u ugostiteljskom

posluživanju.

Ovo zanimanje je vrlo naporno zbog neujednačenog trajanja radnog vremena, a

najčešće produženog i noćnog pa se traži dobro psihofizičko zdravlje i stabilnost.

Osobito je važna ukupna tjelesna spretnost, uglađenost, urednost, komunikativnost,

ljubaznost i ugodna vanjština.

Konobar se može zaposliti u ugostiteljskim objektima svih vrsta i kategorija i u

obiteljskom poslu.

Nakon završene škole moguće je daljnje usavršavanje i napredovanje u struci,

doškolovanje za zanimanje turističko-hotelijerski komercijalist, a uz određene

uvjete može se nastaviti školovanje srodnog stručnog studija.

Kuhar (JMO)

Osnovni poslovi kuhara su pripremanje svih vrsta hladnih i toplih jela. Za uspješno

obavljanje tih poslova tijekom obrazovanja stječe se dobra osnova strukovnog

znanja iz područja biologije, higijene, ekologije, prehrane i gospodarstva.

Iako se obrazovanje kuhara zasniva prvenstveno na pripremanju jela, tijekom

školovanja osposobljavaju se i za ustrojavanje rada u kuhinji, naručivanje sirovina,

namirnica i poluproizvoda te pravilno skladištenje istih, rukovanje raznim kuhinjskim

strojevima, alatima i posuđem.

Kuhar se može zaposliti u ugostiteljskim objektima, prehrambenoj industriji i

obiteljskom poslu.

Nakon završene škole moguće je daljnje usavršavanje i napredovanje u struci,

doškolovanje za zanimanje turističko-hotelijerski komercijalist, a uz određene

uvjete može se nastaviti školovanje srodnog stručnog studija.

Pomoćni kuhar

Nogomet

Odbojka

Stolni tenis

Šah

Informatička sekcija

Novinarska sekcija

Likovna sekcija

Estetsko-ekološka sekcija

Folklor

Dramsko-glumačka sekcija

Vokalno-instrumentalni sastav

Adresa:

SREDNJA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERA

Zagrebačka 2

53230 Korenica

Telefon/fax: 01/8000-599

E-mail: ured@ss-plitvickajezera.skole.hr

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Srednja škola Plitvička jezera Korenica
Share via
Copy link
Powered by Social Snap