Pretraga

Srednja škola

Srednja škola Vela Luka

Srednja škola Vela Luka je odgojno-obrazovna ustanova koja pruža kvalitetno obrazovanje i potiče razvoj ključnih kompetencija kod učenika. Vizija naše škole je postati digitalno zrela škola koja će korištenjem IKT-a omogućiti razvoj digitalnih kompetencija svih zaposlenika. Koja će naše učenike pripremiti za život i rad u suvremenom društvu, a nastavnicima omogućiti neprekidan razvoj svih kompetencija za unaprjeđenje kvalitete poučavanja. Želimo postati škola u koju će se učenici rado upisivati. Misija naše škole Razvijati vještine i znanja koja su potrebna za razvoj cjelovite ličnosti naših učenika, budućih odgovornih mladih ljudi kojima će se osposobiti za daljnji život.

Truditi se kod učenika razvijati logički način razmišljanja, radne navike, tolerantnost prema različitostima. Poticati ugodnu i pozitivnu radnu atmosferu i komunikaciji između učenika i nastavnika uz obostrano poštovanje.

Naši nastavnici nastoje ostvariti zajednički cilj: osposobiti učenike za samostalno učenje, razmišljanje i razvijanje vlastitih stavova, kritičnosti i samokritičnosti. Velika većina nastavnika u nastavnom procesu nastoji napraviti zaokret od tradicionalnog prenošenja znanja i spoznaja prema razvoju specifičnih znanja, vještina i kompetencija kod učenika koja će im omogućiti život i rad u suvremenom društvu koje podrazumijeva cjeloživotno učenje.

Takav pristup iziskuje i dodatne edukacije i usavršavanja za koje su naši nastavnici uvijek spremni. Osim spremnosti za edukaciju, Škola teži i redovitom materijalnom opremanju nastavnim sredstvima i pomagalima u skladu s novim, modernijim obrazovnim potrebama.

srednja škola Vela Luka

srednja škola Vela Luka

Srednja škola u Veloj Luci počinje raditi 1952. godine kao Škola učenika u privredi, a od 1970. godine kao Brodograđevna škola. 1977. godine Brodograđevna škola Vela Luka udružila se sa ostalim školama na području bivše općine Korčula u jedinstveni Centar za usmjereno obrazovanje Korčula. Od tada pa do 1992. godine srednja škola u Veloj Luci djeluje kao organizaciono – pedagoška jedinica Centra.

Od svog osnivanja, škola je obrazovala učenike praktično za sva zanimanja potrebna brodogradnji, strojarstvu, elektrotehnici i ugostiteljstvu. Povremeno je obrazovala učenike u ekonomskoj struci. Od 1988. godine ima odjel gimnazije i to najprije prirodoslovno – matematički smjer a sada opći smjer. Upis učenika u program ekonomist škola počinje 1999. godine. Društvene promjene koje su se dogodile 1991. godine zahtijevale su i promjene u sustavu i organizaciji srednjeg školstva, a time i ukidanje Centra za usmjereno obrazovanje Korčula.

Tako je 21. svibnja 1992. Skupština općine Korčula donijela odluku o osnivanju Srednje škole Vela Luka. Sjedište škole je u Veloj Luci , ulica 5 broj 9. Srednja škola Vela Luka registrirana je tada kod okružnog privrednog suda pod brojem: I – 11974/Us – 132/92 od 24. rujna 1992. godine.

Opća gimnazija – predmet po izboru škole TZK, nema praga
Ekonomist – predmet po izboru škole TZK , nema praga
Kuhar JMO – nema posebnih uvjeta
Brodski mehaničar JMO – nema posebnih uvjeta

Adresa škole : Ulica 5. broj 9 20270 Vela Luka
Broj telefona: 020 812 972
Mail škole ssvl@ss-vela-luka.skole.hr
Oib škole 36334868215
Link na web stranicu škole : http://ss-vela-luka.skole.hr/

U školskoj godini 2018./2019. kao i sada u školskoj godini 2019./2020. škola je provodila eksperimentalni program „Škola za život“ u prvom i drugom razredu opće gimnazije , svi predmeti i prvi i drugi razred zanimanja ekonomist. Školu pohađa 123 učenika: 19 u obrtničkim zanimanjima s trogodišnjim trajanjem i 56 u strukovnim zanimanjima s četverogodišnjim trajanjem obrazovanja. Uspješno smo proveli kraju i dvogodišnji projekt e-Škole. Svake godine dosta vremena i pažnje usmjeravamo na promociju škole. Organiziramo Dan otvorenih vrata škole, idemo u posjete svim osnovnom školama na otoku Korčuli, potičemo poduzetnike da stipendiraju učenike. Ove godine našu školu pohađalo je 4 učenika s posebnim potrebama. U školi je formiran tim za praćenje rada i napredovanja takvih učenika. Svi djelatnici pohađali su edukacije u okviru eksperimentalnog programa „Škola za život“ čiji je cilj uvođenje kurikularne reforme u sve škole te osposobljavanje učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje, a naša je škola u eksperimentalnoj provedbi ovoga projekta. Velik broj djelatnika uključio se u promidžbu škole kroz Dan otvorenih vrata te posjete osnovnim školama u na otoku Korčuli kako bismo potaknuli što veći broj vrlo dobrih i odličnih učenika na upis u našu školu. Ciljevi su nam dodatno podizanje kvalitete obrazovanja, primjena novih tehnologija u nastavi i prilagođavanje tržištu rada. Tijekom godine proveli smo Erasmus projekt K1 – mobilnosti nastavnika, partneri smo u Erasmus plus projektu KA229 s učenicima koji traje i sljedeću školsku godinu. Prijavili smo još jedan projekt KA229 , nositelji su partneri iz Poljske i još projekt Erasmus+ KA201 s partnerima iz Italije i još nekoliko zemalja Europe. Osim toga samostalno smo nastavili suradnju razmjene naših učenika i učenika iz Italije (Senigalije ). Svi ovi brojni projekti pomogli su nam da se jako dobro snađemo u novonastaloj situaciji nastave na daljinu, tako da su svi naši nastavnici i učenici brzo dobro prihvatili ovakav način nastave. Kod nas je uvijek pozitivna radna atmosfera. Sve specifičnosti i aktivnosti škole sadržane su u Školskom kurikulumu za 2019./2020. školsku godini

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap