Pretraga

Srednja škola

Srednja škola Vrbovec

U Srednjoj školi Vrbovec danas se u 26 razrednih odjela školuje 430 učenika, i to u sljedećim programima obrazovanja:

 • opća gimnazija
 • ekonomija, trgovina i poslovna administracija: zanimanja ekonomist i prodavač
 • prehrana i poljoprivreda: zanimanje mesar
 • strojarstvo, metalurgija i brodogradnja: zanimanja automehaničar, autolimar, CNC operater/operaterka, instalater grijanja i klimatizacije, instalater kućnih instalacija
 • ugostiteljstvo i turizam: zanimanja kuhar i konobar

Sastavni dio školovanja u obrtničkim i industrijskim i srodnim zanimanjima čini praktična nastava koju učenici obavljaju u PIK Vrbovec mesnoj industriji, prodavaonicama, ugostiteljskim objektima te radionicama koje se bave proizvodnjom i uslugama u području strojarstva.

Trenutno je u Školi zaposleno 72 djelatnika, od čega su 62 nastavnici i stručni suradnici. Stručna zastupljenost u nastavi je potpuna, a 17 je nastavnika i maturiralo u ovoj školi. U školi radi 9 profesora i profesorica promaknutih u zvanje mentora i 6 profesora i profesorica promaknutih u zvanje savjetnika.

Ravnateljica Škole je Mirjana Pušić, prof.

Školu su pohađali i danas poznate ličnosti kao što je pjesnik Branko Čegec te niz sveučilišnih profesora: Mladen Petrunić, Ivan Koprić, Renata Pernar i mnogi drugi.

foto: Srednja škola Vrbovec | privatna arhiva

Početak srednjoškolskog obrazovanja u Vrbovcu je 27. XII. 1961., kada je osnovana “Gimnazija Vladimir Nazor”. Gimnazija je počela s radom 1. rujna 1962. godine. Od 1971. godine Škola nosi naziv Srednjoškolski centar i uvodi programe mesoprerađivača, metalaca i trgovaca. 1977. godine Škola useljava u novu zgradu i otvaraju se još dva nova zanimanja – drvoobrađivači i ekonomisti, a mijenja se i naziv u Centar za usmjereno obrazovanje „Vladimir Nazor” Vrbovec. No, već 1984. godine taj se naziv nadopunjuje u Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje „Vladimir Nazor” Vrbovec.

Od 1992. godine Škola nosi naziv Srednja škola Vrbovec.

PROGRAM: Autolimar – JMO (014053) 3 g.

VRSTA PROGRAMA: Strukovni programi od 3 godine
TIP PROGRAMA: programi trogodišnjeg trajanja obrazovanja za obrtništvo – jedinstveni model obrazovanja
TRAJANJE: 3
OBRAZOVNI SEKTOR: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
NA JEZIKU MANJINE: Ne
OPIS PROGRAMA: Popravlja i po potrebi izrađuje dijelove automobilskih okvira i karoserija, teretnih vozila, autobusa, prikolica i dr. te radi na poslovima njihove montaže i demontaže. U automobilskoj industriji autolimar radi na izradi, ugradnji, ispitivanju i podešavanju dijelova automobilskih karoserija. Autolimar u servisima popravlja oštećene dijelove automobilskih karoserija ili ih zamjenjuje novima. Također održava i priključuje noseće dijelove prikolica te vrši zaštitu vanjskih i unutarnjih dijelova od korozije.
ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI: uredan vid, dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija dišnog i srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama.
OBRAZLOŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAHTJEVA: Kada je kandidatu s teškoćama dostupna odgovarajuća prilagodba, navedeni zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.
POTREBAN DOKUMENT: liječnička svjedodžba medicine rada
POTVRDA NADLEŽNOG ŠKOLSKOG LIJEČNIKA: Ne
LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA MEDICINE: Da

PROGRAM: Automehaničar – JMO (014253) 3 g.

VRSTA PROGRAMA: Strukovni programi od 3 godine
TIP PROGRAMA: programi trogodišnjeg trajanja obrazovanja za obrtništvo – jedinstveni model obrazovanja
TRAJANJE: 3
OBRAZOVNI SEKTOR: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
NA JEZIKU MANJINE: Ne
OPIS PROGRAMA: Popravlja i održava motorna vozila u servisnim i remontnim radionicama, servisima proizvođača automobila i u obrtničkim radionicama. Glavni poslovi automehaničara su održavanje, popravci pojedinih sklopova i motora s unutarnjim izgaranjem i sustavom prijenosa snage, te generalni remonti vozila. Zamjenjuje, odnosno dopunjava odgovarajuće tekućine, kontrolira i podešava rad pojedinačnih mehanizama, izmjenjuje potrošene dijelove, zateže vijke i podmazuje pokretne dijelove. Automehaničar obavlja i poslove koji se odnose na djelomično održavanje karoserija, okvira i zaštitu od korozije te vrši ispitivanje motora s unutarnjim izgaranjem, kočionih uređaja, sustava paljenja i uređaja za pročišćavanje ispušnih plinova.
ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI: uredan vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, stabilno stanje svijesti, uredna ravnoteža, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama.
OBRAZLOŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAHTJEVA: Kada je kandidatu s teškoćama dostupna odgovarajuća prilagodba, navedeni zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.
POTREBAN DOKUMENT: liječnička svjedodžba medicine rada
POTVRDA NADLEŽNOG ŠKOLSKOG LIJEČNIKA: Ne
LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA MEDICINE: Da

PROGRAM: CNC operater / CNC operaterka (012703) IG 3 g.

VRSTA PROGRAMA: Strukovni programi od 3 godine
TIP PROGRAMA: programi trogodišnjeg trajanja obrazovanja za industriju i gospodarstvo
TRAJANJE: 3
OBRAZOVNI SEKTOR: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
NA JEZIKU MANJINE: Ne
OPIS PROGRAMA: CNC operater radi u tvrtkama strojne obrade, u pogonima održavanja i proizvodnje strojnih dijelova i uređaja. Obrazovanjem za ovo zanimanje stječu se kompetencije za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka rukovanja klasičnim i numerički upravljanim alatnim strojevima (NUAS) u proizvodnji kao i izradi strojnih dijelova pri remontu strojeva i uređaja. Samostalno izrađuje jednostavnije tehničke crteže i skice, a složenije očitava kako bi prema njima mogao izrađivati izratke. Radi na upravljačkim računalima na numerički kontroliranim strojevima, podešava ih, održava i popravlja. Za sve se proračune, skiciranja i crteže koristi odgovarajućim računalnim programima, naročito vezanim uz crtanje na računalu (AutoCAD, Catia, SolidEge). Koristi se programom za simulaciju koji služi za programiranje CNC stroja i izvođenje 3D simulacija obrade.
ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI: uredan vid, dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija dišnog i srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, stabilno stanje svijesti i uredna ravnoteža
OBRAZLOŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAHTJEVA: Kada je kandidatu s teškoćama dostupna odgovarajuća prilagodba, navedeni zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.
POTREBAN DOKUMENT: liječnička svjedodžba medicine rada
POTVRDA NADLEŽNOG ŠKOLSKOG LIJEČNIKA: Ne
LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA MEDICINE: Da

PROGRAM: Ekonomist (060724) 4 g.

VRSTA PROGRAMA: Strukovni programi od barem 4 godine
TIP PROGRAMA: programi četverogodišnjeg trajanja obrazovanja
TRAJANJE: 4
OBRAZOVNI SEKTOR: Ekonomija, trgovina i poslovna administracija
NA JEZIKU MANJINE: Ne
OPIS PROGRAMA: Ekonomist radi na poslovima knjigovodstva, ekonomske propagande, računovodstveno financijskim poslovima, poslovima trgovine, turizma i sl. Može raditi u bankama, osiguranju, turizmu, trgovinama, u različitim državnim institucijama, a može se baviti i privatnim poduzetništvom. Od ekonomista se očekuje preciznost, sistematičnost, ažurnost i odgovornost kako bi se izbjegle pogreške u radu s podacima. Uglavnom radi u uredu, često odlazi na poslovne sastanke, seminare, konferencije i sl. Za uspješno obavljanje posla nužno je dobro poznavanje rada na računalu, posebno programa za obradu teksta i programa za matematičke statističke obrade.
ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI: Uredan vid. Uredan sluh. Uredan govor. Uredna funkcija gornjih ekstremiteta. Uredno kognitivno funkcioniranje.
OBRAZLOŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAHTJEVA: Slabovidnost/sljepoća. Gluhoća i teže nagluhost u govornom području. Oštećenje glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju. Teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta. Kronični poremećaji koji značajno remete kognitivno funkcioniranje.
POTREBAN DOKUMENT: potvrda nadležnog školskog liječnika
POTVRDA NADLEŽNOG ŠKOLSKOG LIJEČNIKA: Da
LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA MEDICINE: Ne

PROGRAM: Instalater grijanja i klimatizacije – JMO (013653) 3 g.

VRSTA PROGRAMA: Strukovni programi od 3 godine
TIP PROGRAMA: programi trogodišnjeg trajanja obrazovanja za obrtništvo – jedinstveni model obrazovanja
TRAJANJE: 3
OBRAZOVNI SEKTOR: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
NA JEZIKU MANJINE: Ne
OPIS PROGRAMA: Montira, održava, nadzire rad i servisira sustave za grijanje i klimatizaciju. Postavlja, nadzire, održava i popravlja toplinske uređaje za centralno, plinsko ili električno grijanje (grijaća tijela, kotlove, crpke, cijevi, sigurnosne dijelove i dr.) kao i centralne sisteme klimatizacije (motore, kompresore, termostate, svjećice i dr.). Instalater montira sustave centralnog, plinskog i električnog grijanja.* Prije instaliranja sustava centralnoga grijanja reže metalne cijevi, savija ih, spaja, reže prirubnice, držače te ispituje rad cjelokupnog sustava. Povremeno radi provjere i popravke, instalira i servisira centralne sisteme klimatizacije i niz komponenti hlađenja. Pri radu se koristi raznim alatima i mjernim instrumentima.
ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI: uredan vid, dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, stabilno stanje svijesti, uredna ravnoteža, uredan nalaz kože na šakama i podlakticama.
OBRAZLOŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAHTJEVA: * Moguć rad na visini, za što je potreban uredan sluh.
Kada je kandidatu s teškoćama dostupna odgovarajuća prilagodba, navedeni zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.
POTREBAN DOKUMENT: liječnička svjedodžba medicine rada
POTVRDA NADLEŽNOG ŠKOLSKOG LIJEČNIKA: Ne
LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA MEDICINE: Da

PROGRAM: Konobar (071333) 3 g.

VRSTA PROGRAMA: Strukovni programi od 3 godine
TIP PROGRAMA: programi trogodišnjeg trajanja obrazovanja za obrtništvo – klasični model
TRAJANJE: 3
OBRAZOVNI SEKTOR: Turizam i ugostiteljstvo
NA JEZIKU MANJINE: Ne
OPIS PROGRAMA: Poslužuje hranu i piće u ugostiteljskim objektima te priprema, održava i uređuje inventar ugostiteljskog objekta. Poslovi konobara uključuju pripremu stolnog rublja, stolnog inventara, raspoređivanje stolova i uređivanje za posluživanje, dočekivanje gostiju, evidentiranje narudžbi, posluživanje hrane i pića, pospremanje stola, priprema računa. Poslovi konobara razlikuju se ovisno o radnom mjestu. Samim time i opis poslova na različitim mjestima je drugačiji te ovisi o uslugama koje se pružaju i o organizaciji rada u ugostiteljskom objektu. Osim u restoranima, hotelima i drugim mjestima s ponudom hrane, konobari se mogu zapošljavati i u ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge posluživanja pića (primjerice caffe barovi, cocktail barovi, noćni klubovi i dr.).
ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI: uredan vid, raspoznavanje osnovnih boja, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredan njuh, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija dišnog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog sustava, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje
OBRAZLOŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAHTJEVA: Kada je kandidatu s teškoćama dostupna odgovarajuća prilagodba, navedeni zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.
POTREBAN DOKUMENT: potvrda nadležnoga školskog liječnika
POTVRDA NADLEŽNOG ŠKOLSKOG LIJEČNIKA: Da
LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA MEDICINE: Ne

PROGRAM: Kuhar (071233) 3 g.

VRSTA PROGRAMA: Strukovni programi od 3 godine
TIP PROGRAMA: programi trogodišnjeg trajanja obrazovanja za obrtništvo – klasični model
TRAJANJE: 3
OBRAZOVNI SEKTOR: Turizam i ugostiteljstvo
NA JEZIKU MANJINE: Ne
OPIS PROGRAMA: Priprema sve vrste toplih i hladnih jela, sastavlja dnevne i tjedne jelovnike te priprema jela po narudžbi. Posao kuhara uključuje različite aktivnosti: naručivanje i preuzimanje namirnica, čišćenje, određivanje tehnologije pripremanja hrane, pripremanje namirnica i njihovu toplinsku obradu, podjelu hrane na pojedinačne obroke te garniranje i dekoriranje. Nadalje, kuhar bilježi podatke za dnevni obračun upotrijebljenih namirnica, izdanih obroka hrane te kontrolira zalihe. Tijekom obavljanja poslova poštuje visoke higijenske standarde, pazi na higijenu i čistoću prostora i sredstava s kojima radi te vodi brigu o skladištenju nepotrošenih namirnica. Sudjeluje u pripremanju i sastavljanju jelovnika, dnevnih menija te u pripremi proračuna za određena jela i obroke.
ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI: uredan vid, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, sposobnost raspoznavanja boja, uredan njuh, uredan okus, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, uredna funkcija kože, uredna ravnoteže i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, odsutnost alergije na profesionalne alergene
OBRAZLOŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAHTJEVA: Kada je kandidatu s teškoćama dostupna odgovarajuća prilagodba, navedeni zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.
POTREBAN DOKUMENT: liječnička svjedodžba medicine rada
POTVRDA NADLEŽNOG ŠKOLSKOG LIJEČNIKA: Ne
LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA MEDICINE: Da

PROGRAM: Mesar – JMO (092453) 3 g.

VRSTA PROGRAMA: Strukovni programi od 3 godine
TIP PROGRAMA: programi trogodišnjeg trajanja obrazovanja za obrtništvo – jedinstveni model obrazovanja
TRAJANJE: 3
OBRAZOVNI SEKTOR: Poljoprivreda, prehrana i veterina
NA JEZIKU MANJINE: Ne
OPIS PROGRAMA: Obavlja poslove klanja stoke i rasijecanja mesa, obrađuje pojedine dijelove, obavlja kategorizaciju mesa, prerađuje ga i proizvodi mesne prerađevine. Posao mesara uključuje preuzimanje stoke za klanje, omamljivanje i klanje, rasijecanje trupa, obradu pojedinih dijelova mesa, razvrstavanje mesa, proizvodnju svježeg mesa, suhomesnatih proizvoda, masti, kuhanih i sirovih salamura i dr. Mesar također kupuje meso, priprema ga za prodaju i prodaje ga. Izuzetno je važno pridržavanje i provođenje higijenskih postupaka te prepoznavanje i saniranje nepoželjnih promjena na mesu. Mesar također popunjava dokumentaciju vezanu uz držanje i skladištenje mesa i mesnih prerađevina, vode dokumentaciju o proizvodnji, obradi mesa i mesnih prerađevina te izdaje račune i izračunava cijenu pri prodaji mesa i prerađevina. U svom radu također rukuje različitim strojevima i alatima te brine o njihovu održavanju.
ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI: uredan vid, njuh, i raspoznavanje osnovnih boja, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija srčano-žilnog, dišnog i mišićno-koštanog sustava, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, odsutnost alergije na profesionalne alergene
OBRAZLOŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAHTJEVA: Kada je kandidatu s teškoćama dostupna odgovarajuća prilagodba, navedeni zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.
POTREBAN DOKUMENT: liječnička svjedodžba medicine rada
POTVRDA NADLEŽNOG ŠKOLSKOG LIJEČNIKA: Ne
LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA MEDICINE: Da

PROGRAM: Opća gimnazija (320104) 4 g.

VRSTA PROGRAMA: Gimnazijski programi
TIP PROGRAMA: programi četverogodišnjeg trajanja obrazovanja
TRAJANJE: 4
OBRAZOVNI SEKTOR: Nema sektora
NA JEZIKU MANJINE: Ne
OPIS PROGRAMA: Gimnazije su četverogodišnje općeobrazovne škole. Prema vrsti nastavnoga plana i programa postoji pet vrsta gimnazija: opće, klasične, jezične, prirodoslovne i prirodoslovno-matematičke. Gimnazijski programi prvenstveno pripremaju za nastavak obrazovanja na nekoj od visokoškolskih ustanova. Obrazovanjem u gimnazijskim programima stječu se široka opća znanja i niz vještina (poput jezične, matematičke i informatičke pismenosti, vještine u komunikaciji, aktivnoga sudjelovanja u društvu, samostalnog učenja i sl.).
ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI: Uredno kognitivno funkcioniranje.
OBRAZLOŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAHTJEVA: –
POTREBAN DOKUMENT: –
POTVRDA NADLEŽNOG ŠKOLSKOG LIJEČNIKA: Ne
LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA MEDICINE: Ne

PROGRAM: Prodavač (060923) IG 3 g.

VRSTA PROGRAMA: Strukovni programi od 3 godine
TIP PROGRAMA: programi trogodišnjeg trajanja obrazovanja za industriju i gospodarstvo
TRAJANJE: 3
OBRAZOVNI SEKTOR: Ekonomija, trgovina i poslovna administracija
NA JEZIKU MANJINE: Ne
OPIS PROGRAMA: Glavni zadatak prodavača je obavljati maloprodaju i/ili veleprodaju robe, pružati usluge i savjetovati kupce tijekom kupovine. Prodavač također, prikuplja informacije o željama i potrebama kupaca, prenosi informacije kupaca odgovornim osobama s ciljem zadovoljavanja njihovih potreba. Kako bi na što kvalitetniji način zadovoljio potrebe kupaca prodavač mora u potpunosti poznavati prodajni asortiman te se po tom pitanju kontinuirano usavršavati.
Prodavač osim što savjetuje i uslužuje kupce, naručuje i zaprima robu, priprema kalkulacije, ističe cijene na proizvodima, izlaže i pozicionira robu prema definiranom planogramu te prodaje robu i usluge. Prodavač je često i blagajnik te je tada odgovoran za blagajnu i blagajničke poslove vezane uz dnevne novčane tokove, pakiranje i aranžiranje prodanih proizvoda nakon naplate. Prodavač je redovito uključen u pripremu i provođenje inventure i popisa robe u prodavaonici. Odgovoran je za redovno odvijanje svih radnih procesa, poznavanje pozitivnih propisa u vezi kupo-prodajnog procesa i zaštite sebe i okoliša.
ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI: Uredan vid. Raspoznavanje osnovnih boja. Uredan sluh. Uredan govor. Uredna funkcija mišićno-koštanog sustava. Uredna funkcija srčano-žilnog sustava. Uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje.
OBRAZLOŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAHTJEVA: Oštećenje funkcije vida. Neraspoznavanje osnovnih boja. Gluhoća i teže nagluhost u govornom području. Oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju. Teža oštećenja funkcije mišićnog-koštanog sustava. Teža oštećenja funkcije srčano-žilnog sustava. Kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje
POTREBAN DOKUMENT: potvrda nadležnog školskog liječnika
POTVRDA NADLEŽNOG ŠKOLSKOG LIJEČNIKA: Da
LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA MEDICINE: Ne

Adresa škole: Ulica 7. svibnja 2, 10340 Vrbovec

Broj telefona: (01) 2791 049

Mail škole: [email protected]

OIB škole: 32530962169

Link na web stranicu škole: http://www.ssvrbovec.hr/

Škola organizira različite aktivnosti. Osim dopunske i dodatne nastave (hrvatski, likovni, geografija, povijest, latinski, engleski, njemački, fizika, kemija, matematika, biologija, računovodstvo) te fakultativne nastave (francuski jezik, informatika, TZK (košarka, nogomet, stolni tenis)) Škola organizira različite izvannastavne aktivnosti kao što su:

dramsko-recitatorska skupina, novinarska, literarna, likovna, matematička i vjeronaučna skupina

kulturna baština i suvremeni tijekovi njemačke kulture

“Kemija navečer”

planinarska sekcija

klub volontera – Škola surađuje s Gradskim društvom Crvenog križa Vrbovec. Naši učenici sudjeluju u svim važnijim volonterskim aktivnostima prezentacije prve pomoći za građanstvo. Također, sudjeluju u aktivnostima dobrovoljnog darivanja krvi, prikupljanju sredstava u akcijama solidarnost na djelu i sličnim akcijama.

engleski, njemački jezik

“Inkubator ideja”- ekonomisti, “Lokalne i globalne aktualnosti”, “Mladi poduzetnik”

Izleti, stručne ekskurzije i terenska nastava

Školski list „Koraci“

Škola je poznata po obilježavanju bitnih datuma:

Dan škole – svake se godine škola predstavlja različitim radionicama i aktivnostima. Na taj se dan mogu probati kulinarski specijaliteti naših mesara i kuhara ili se mogu pogledati praktične vježbe na strojevima i izlaganja radova učenika svih strojarskih zanimanja. Za posjetitelje se organiziraju različiti kvizovi – kviz o novcu, turizmu, Potjera, kemijski pokusi i radionice (Matemagija, CSI Vrbovec, demonstracija rada 3D printera). Ove se godine održao i prvi virtualni Dan škole.

Dan maturanata – učenici tradicionalnim plesom završavaju srednjoškolsko obrazovanje na Gradskom trgu. Nakon plesa, proslava se seli u sportsku dvoranu te svaki razred izvodi završnu točku. Dio atmosfere prijašnjih proslava pogledajte u videozapisima:

Ove su se godine maturanti oprostili virtualno pa i to možete pogledati!

Božićne i uskršnje priredbe:
Priredbe su popraćene zanimljivim programom i sadržajima, a dio atmosfere pokazuju videozapisi.
Izvedbe školskog zbora:

Zvončići, Božić dolazi

Kirie Eleison, Radujte se narodi

Tamburaši: U to vrijeme godišta, Narodi nam se

Točka naše učenice Paule Ribić

Glazbeni sastav Ogenj gostovao je na priredbi:

 

 

Srednja škola Vrbovec mješovita je škola i obuhvaća raznolike programe te obrazuje učenike za niz različitih zanimanja. Posebno valja istaknuti strukovne programe deficitarnih zanimanja i njihovo stipendiranje. Uspješnost strukovnih programa pokazuje i sudjelovanje u projektu Erasmus + unutar kojega su učenici dva tjedna proveli na stručnom obrazovanju i osposobljavanju u Danish Meat Trade Collegeu. Upoznali su nove tehnologije, strojeve i alate koji se koriste u zanimanju mesar, a usput su upoznali kulturne i prirodne ljepote Danske.

Također, Srednja škola Vrbovec treća je na popisu škola u Zagrebačkoj županiji koje su upisali najbolji učenici.

Naši su učenici aktivni u svim područjima i ostvaruju izvrsne rezultate! Ove je godine naša školska dramska družina s predstavom Ispitna groznica predložena za državnu smotru LiDraNo, a postignuti su i sportski rezultati!

Proteklih godina učenici su sudjelovali na državnim natjecanjima iz matematike, odbojke, badmintona, logike, biologije i natjecanjima iz struke te na županijskim natjecanjima iz fizike, kemije, engleskog jezika, hrvatskog jezika, informatike. Naš školski list Koraci na LiDraNu je bio predložen za državnu smotru, a učenici postižu značajne rezultate na natjecanjima mladih Hrvatskog Crvenog križa.

Posebno bismo istaknuli našeg učenika Ivana Novaka koji je u školskoj godini 2017./2018. predstavljao Hrvatsku na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi i osvojio srebro te učenice Moniku Perolić, Ines Kuzmek i Veroniku Đuranec koje su osvojile 1. mjesto na državnom natjecanju Poslovni izazov 2017. godine te osvojile tri trogodišnje stipendije u ukupnoj vrijednosti većoj od 232.000, 00 kuna za redovni stručni studij Ekonomije poduzetništva na Visokoj poslovnoj školi Nikola Šubić Zrinski u Zagrebu s mogućnošću pokretanja vlastite tvrtke već na prvoj godini studija. Učenica Gabrijela Glavaš sudjelovala je na Međunarodnom natjecanju mladih znanstvenika u Stuttgardu i osvojila brončanu medalju za plakat i prezentaciju plakata na temu Utjecaj svojstava tala na rast i razvoj žitarica.

Sva postignuća na jednom mjestu nalaze se ovdje:

 • Energetska obnova – Od 2020.g. škola je u postupku energetske obnove koja uključuje izmjenu stolarije, vanjsku izolaciju i novu fasadu, izmjenu krovišta, izmjenu kotlovnice te izgradnju pristupa za osobe s teškoćama u kretanju. Završetak Projekta očekuje se u srpnju ove godine nakon čega slijedi i uređenje okoliša školske zgrade.
 • Shema školsko voće
 • Laboratorij zabave – radionica kreativnog izražavanja
 • Učiti kako učiti
 • Budi 3D kreativan
 • Filmske večeri
 • Srednjoškolski džuboks – radijska emisija učenika na Radio Vrbovcu
 • Humanitarne i volonterske aktivnosti
 • Božićni sajam, sudjelovanje na Adventu
 • Akcija Kumstvo djeci u Africi – jer srce je veliko

Škola ima opremljenu strojarsku radionicu, ugostiteljski praktikum, informatičku učionicu, sportsku dvoranu i vanjska igrališta.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap