Pretraga

Srednja škola

Srednja škola Zlatar

Srednja škola Zlatar nalazi se u Gradu Zlataru, u sjeveroistočnom dijelu Krapinsko-zagorske županije. Naselje Zlatar ima obilježja gradića kojem gravitiraju susjedne općine: Marija Bistrica, Zlatar Bistrica, Bedekovčina, Konjšćina, Budinšćina, Hrašćina, Mače, Mihovljan, Lobor i Novi Golubovec. Zbog programa tehničar za logistiku i špediciju i upravni referent, kojih nema u drugim školama Krapinsko-zagorske županije, znatno je prošireno upisno područje Srednje škole Zlatar.

Prema veličini, odnosno broju učenika Srednja škola Zlatar, prema pedagoškom standardu, spada u optimalnu školu. Prosječni broj učenika u proteklih pet godina kretao se u rasponu od 410 do 450 učenika, odnosno maksimalno 20 razrednih odjela. Uz zajedničke prostorije škola raspolaže specijaliziranim učionicama, elektrotehničkim laboratorijima, knjižnicom, višenamjenskim prostorom te manjim kabinetima za rad manjih grupa. Škola je u potpunosti klimatizirana, nastavne prostorije opremljene su računalima i projektorima te vlada visoka razina sanitarne zaštite prostora.

foto: Srednja škola Zlatar | privatna arhiva

Sve je započelo 1991. g. gimnazijskim odjeljenjima u prostorijama osnovne škole, a pod pravnim okvirom Srednje škole Konjšćina.

Status samostalne ustanove škola dobiva 1996. g. Istovremeno se širi te se uz Opću gimnaziju uvodi i program Upravnih referenata, zatim Tehničara PT prometa i Tehničara za računalstvo. Program Tehničar za logistiku i špediciju zamjenjuje program Tehničara PT prometa.

Broj razreda, učenika i djelatnika raste, dolazi do nedostatka prostora u Osnovnoj školi u Zlataru pa Ministarstvo znanosti i obrazovanja 1998. g. kupuje prostor bivše tvornice i adaptira glavnu zgradu u školski prostor uz suradnju Krapinsko-zagorske županije i Grada Zlatara. Preseljenje u nove prostore ostvareno je u 9. mjesecu 2000. g.

Nastavlja se adaptacija i rekonstrukcija drugog dijela poslovnog prostora u višenamjenski prostor, knjižnicu i specijalizirane učionice. Radovi su završeni 2015. g. i novi višenamjenski prostor s galerijama postaje središnji dio naše škole za održavanje izložbi, sajmova i druženja. Preostaje još adaptirati, odnosno rekonstruirati sportsku dvoranu.

Kroz školu je prošlo preko 2000 učenika, ostvareni su značajni rezultati na natjecanjima i smotrama svih razina. Održane su brojne izložbe, manifestacije i humanitarne akcije. Statusom Eko škole ostvareni su brojni projekti u zaštiti okoliša. U Europskim projektima stjecala su se brojna iskustva i vještine. Kada bismo nabrajali pojedinačno sve aktivnosti, bio bi to poprilično dug, dug popis. U našoj arhivi čuvaju se brojne vijesti, fotografije učenika, nastavnika i ostalih zaposlenika te gostiju koji su posjetili našu školu, a od kojih neke možete vidjeti na našoj web-stranici.

U Srednjoj školi Zlatar možete izabrati četiri programa.
Više o samim programima pročitajte na sljedećim poveznicama:

• Opća gimnazija

Za prijavu u Opću gimnaziju boduju se:

 • prosjeci svih zaključnih ocjena od 5. do 8. razreda na dvije decimale
 • zaključne ocjene u 7. i 8. razredu iz Hrvatskog jezika, Matematike, prvog stranog jezika, Biologije, Geografije i Povijesti

Opća gimnazija daje najšire obrazovanje i najbolju podlogu za svaki studij. Nakon završene Opće gimnazije omogućen je upis na sve fakultete, visoke i više škole.
Program Opće gimnazije ujedno je i najbolja priprema za polaganje državne mature.

Više: http://www.ss-zlatar.skole.hr/programi/gimnazija

• Upravni referent

Za prijavu u Upravne referente boduju se:

 • prosjeci svih zaključnih ocjena od 5. do 8. razreda na dvije decimale
 • zaključne ocjene u 7. i 8. razredu iz Hrvatskog jezika, Matematike, prvog stranog jezika, Tehničke kulture, Geografije i Povijesti

Program za obrazovanje Upravnih referenata obuhvaća široki spektar općeobrazovnih predmeta s naglaskom na pravnim i ekonomskim predmetima.

Učenici se pripremaju za rad u tijelima državne uprave, lokalnoj i područnoj samoupravi, pravosuđu i različitim ustanovama.

Zahvaljujući znanjima i vještinama koje stječu kroz ekonomske predmete, upravni referenti su osposobljeni i za opće, kadrovske i računovodstveno-financijske poslove u javnim i privatnim tvrtkama, bankama, osiguravajućim društvima i sl.

Posebna pozornost posvećuje se i općeobrazovnim predmetima. Tjedni fond sati Hrvatskog jezika, stranih jezika te nekih društvenih predmeta jednak je broju sati u gimnazijskom programu, što uvelike olakšava polaganje ispita državne mature. Osim kao izborne predmete mogu odabrati Latinski jezik, Filozofiju, Logiku, Ljudska prava i Javne financije.

Nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja učenici mogu nastaviti školovanje na svim visokoškolskim ustanovama društvenog usmjerenja. Stečena znanja posebno su pogodna za upise na visokoškolske ustanove kao što su: Pravni fakultet, Fakultet organizacije i informatike, Ekonomski fakultet, Fakultet političkih znanosti, Filozofski fakultet…

Više: http://www.ss-zlatar.skole.hr/programi/upravni

• Tehničar za logistiku i špediciju

Za prijavu u Tehničare za logistiku i špediciju boduju se:

 • prosjeci svih zaključnih ocjena od 5. do 8. razreda na dvije decimale
 • zaključne ocjene u 7. i 8. razredu iz Hrvatskog jezika, Matematike, prvog stranog jezika, Tehničke kulture, Fizike i Geografije

Program obrazovanja za zanimanje Tehničar za logistiku i špediciju spoj je prometa i ekonomije. Osobitost ovog tehničkog programa jest učenje dva strana jezika.

Tehničari za logistiku i špediciju osposobljavaju se za: organizaciju prijevoza, poslove osiguranja robe u prijevozu, poslove vezane uz carinu i skladišno poslovanje, obavljanje uvoznih, izvoznih, tranzitnih i sajamskih poslova te rad s informacijskim sustavima u špediciji i agencijskom poslovanju.

Nakon završetka srednje škole učenici se mogu zaposliti u gospodarskim tvrtkama ili obrtima jer su osposobljeni za realni sektor putem praktičnih projekata u sustavu upravljanja voznim parkom, e-otpremnikom, sustavom korištenja digitalnih tahografa i drugim znanjima i vještinama dispečera ili disponenta. Mogu nastaviti školovanje na različitim fakultetima, osobito na Prometnom fakultetu, Ekonomskom fakultetu, Pravnom fakultetu, studijima jezika, studijima u turizmu i vanjskoj trgovini.

Više: http://www.ss-zlatar.skole.hr/programi/logistika

• Tehničar za računalstvo

Za prijavu u Tehničare za računalstvo boduju se:

 • prosjeci svih zaključnih ocjena od 5. do 8. razreda na dvije decimale
 • zaključne ocjene u 7. i 8. razredu iz Hrvatskog jezika, Matematike, prvog stranog jezika, Tehničke kulture, Fizike i Kemije

Obrazovni program Tehničara za računalstvo usmjeren je na usvajanje teorijskih znanja, ali i razvoj vještina u području računalnih tehnologija.

Posebni su ciljevi ovog obrazovnog programa osposobljavanje učenika za obavljanje sljedećih poslova: posluživanje računala i računalnih mreža, kontrola i ispitivanje računalnih komponenata i sustava, izrada tehnološke dokumentacije za proizvodnju komponenti računala, vođenje skladišta komponenata i sustava u proizvodnji računala, održavanje računala, servisiranje sklopova u sustavu računala, servisno održavanje digitalnih sklopova raznih proizvoda, izrada tehnološke dokumentacije i proizvodnja programske opreme, arhiviranje digitalnih podataka i distribucija tehničke dokumentacije. U trećem razredu učenicima se nudi izbor strukovnih modula i to tri varijante programerskog i tri varijante sistemskog modula.

Fond općeg obrazovanja, prije svega matematičkog i prirodoznanstvenog je takav da otvara mogućnosti za nastavak obrazovanja u tehničkim znanostima, osobito na: Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Tehničkom veleučilištu Zagreb (TVZ), Fakultetu organizacije i informatike, Studiju poslovne informatike,

Osim prirodnih i drugih općih predmeta i teoretske nastave koji se održavaju u višenamjenskim učionicama, učenici imaju predmete s obveznim praktičnim, odnosno laboratorijskim vježbama u kvalitetno opremljenim laboratorijima.

Više: http://www.ss-zlatar.skole.hr/programi/racunalstvo

Adresa škole: Zlatar, Braće Radića 10

Broj telefona: 049 467 169

E-mail škole: ss-zlatar@kr.htnet.hr

OIB škole: 62006181150

Link na web stranicu škole: http://www.ss-zlatar.skole.hr/, https://sites.google.com/view/srednja-skola-zlatar/po%C4%8Detna-stranica

Škola je stekla vrijedna iskustva u do sada provedenim EU projektima:

 • „EDSIPI@ Engleski i Njemački jezik u strojarstvu i prometu interaktivni“
 • „ ČISTA PETICA“ izradom 3 nova interdisciplinarna kurikuluma u Matematici, Geografiji, Fizici, Biologiji i Kemiji.
 • „Novo vrijeme ,novi mediji“- medijska pismenost u 21. stoljeću
 • „Višejezičnost u digitalnom i multikulturalnom okruženju“
 • „LUMEN“ – poticanje rada s darovitim učenicima.

Trenutno Škola sudjeluje u projektu „Budućnost počinje danas“: jačanje znanja i vještina mladih za izgradnju održivih lokalnih zajednica te u projektu „Zdravo“ kojim se promoviraju bezalkoholne i općenito zdrave životne navike kod mladih. Osim toga, u pripremi je još nekoliko projekata.

Iako je škola mlada, može se, upravo zbog ozračja zajedništva i suradnje između profesora i učenika, pohvaliti brojnim uspjesima. Većina učenika nastavlja školovanje na visokoobrazovnim institucijama. Učenici iz godine u godinu nižu izvrsne rezultate na natjecanjima. Tako primjerice kroz više godina Škola ima državne prvake na natjecanjima iz općeobrazovnih predmeta i na strukovnim natjecanjima. Natječe se i u svim drugim disciplinama te sudjeluje na smotrama, i gotovo da nema predmeta u kojem do sada nisu ostvareni zapaženi rezultati.

U prosjeku 250 učenika, a što je gotovo polovica učenika Škole, sudjeluje na školskim natjecanjima, od 70 do 100 učenika izbori plasman na županijsko natjecanje, dok se na državno natjecanje uspije plasirati od 10 do 14 učenika. U proteklih 10 godina na državnom natjecanju ostvareni su iznimni rezultati kako u općim tako i strukovnim predmetima. Tako Škola ima 19 državnih prvaka, 19 vice prvaka i 18 trećih mjesta, odnosno ukupno 56 učenika naše škole nalazi se na tronu uspjeha od 1. do 3. mjesta. Jedan učenik ostvario je najveći uspjeh prije tri godine osvojivši brončanu medalju na Međunarodnoj fizičkoj olimpijadi (Mumbai Indija).

Tehničari za računalstvo prošle godine sudjelovali su na smotri WorldSkills Croatia. Već 6 godina sudjeluju na Međužupanijskoj izložbi inovacija u Ivanić Gradu u organizaciji Elektrotehničkog i računalnog kluba u suradnji s Udrugom inovatora Hrvatske i Zajednicom tehničke kulture Zagrebačke županije te uz pokroviteljstvo Grada Ivanić-Grada i Zagrebačke županije. Prošle godine pokroviteljstvu se pridružio Hrvatski sabor i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Radovi naših učenika Uređaj za mjerenje i obradu agrotehničkih podataka u poljoprivredi – Agrobot 4G 2019. g., Didaktička ploča za mikro upravljače 2018. g., Sustav za izradu tiskanih pločica 2017. g. na izložbi inovacija ocijenjeni su zlatnim plaketama, a prošle godine na smotri WorldSkills Croatia rad „Agrobot 4G“ osvojio je zlatnu medalju.

U okviru školske zajednice posebna pozornost posvećuje se izvannastavnim aktivnostima. Istraživačkim projektima i izdavanjem priručnika Kaj su delali naši stari kad nisu delali…, Kak su se liječili naši stari: ljekovito bilje prirodni izvor zdravlja i ljepote nastojalo se mladima ponuditi nešto pozitivno i drugačije kako bi se skrenula pozornost na jednostavne i lijepe stvari iz svakodnevnog života i na bogatstvo kulturnog nasljeđa našeg zavičaja. Volontiranje naših učenika u projektu „Veliki za male, mali za velike“ koji je proveden zajedno s OŠ Zlatar, doprinos je jednoj i drugoj školskoj zajednici na razvijanju komunikacije i zajedništva.

Sudjelovanjem na Danima kruha, Sajmu poslova u Krapini, književnoj smotri Dani Ksavera Šandora Đalskog u Zaboku, Danima kajkavske riječi u Zlataru, Natjecanju mladih prevoditelja iz Engleskog jezika „Juvenes translatores“, Forumu za slobodu odgoja , Europskom danu stranih jezika i nizu drugih događanja Škola nastoji angažirati svoje učenike i time doprinijeti njihovom razvoju i stjecanju iskustva.

Škola posebnu pozornost posvećuje razvijanju socijalne osjetljivosti učenika te je kroz nekoliko godina provodila humanitarnu akciju s javnim koncertom u svrhu prikupljanja sredstava za liječenje teško bolesne djece. Godinama se provodi akcija Svim na zemlji, mir veselje… za prikupljanje poklona za djecu bez odgovarajuće skrbi, a često se uključuje i u druge akcije humanitarnog karaktera, i to primjerice u akciju Plastičnim čepovima do skupih lijekova za pomoć Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske, Dan narcisa Zagorske lige protiv raka i niz drugih aktivnosti sličnog karaktera.

Posebno se na razini škole, a u okviru preventivnog programa, obilježavaju značajni datumi i provode razne akcije, primjerice Dan ružičastih majica, Tjedan psihologije, Dani sigurnijeg interneta. Na Dan kravata posebno je svečano u našoj školi, na Fašniku je veselo, a na Božićnom sajmu dobrih želja i veselja uvijek je zabavno i plesno. Navedene aktivnosti doprinose zajedništvu i toleranciji.

Srednja škola Zlatar započela je s eko projektom 2008. godine i već je pet puta obnovila status Međunarodne Ekoškole. Zadnjom obnovom, 2018. godine, stekla je zlatni status. Brojnim aktivnostima i fotoizložbama, kao na primjer Reciklaža nije gnjavaža, Zelene i crne točke Zlatara i okolice, Smeće nije fora, mi smo Ekoškola, Pogledajmo prirodu ljepšim očima, Moj eko pogled poticalo se učenike na stvaranje navike zaštite okoliša. Posebno je značajna aktivnost u okviru Ekoškole višegodišnji projekt izdavanja godišnjeg ekokalendara koji uključuje ilustracije, odabir, dizajn, tisak i distribuciju uoči nove godine.

U učeničkoj zadruzi „Zlatharia“, kroz izradu radova, učenici razvijaju kreativnost, prihvaćanje drugih i drugog mišljenja, odgovornost te vrednovanje svojeg i tuđeg rada. Izrada božićnih i uskršnjih ukrasa te sudjelovanje na sajmovima koje organizira lokalna samouprava doprinosi aktivnostima naše školske zajednice.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap