Srednja strukovna škola Braće Radića

Povijest Smjerovi Knjižnica Kontakti
 • 1960. godine osnovana jeSrednja ekonomska škola. Te je godine upisano 137. ucenika u 4 odjela, dva prva i dva druga razreda

 • 1961. godine upisano je 209 ucenika i t sa 3 prva razreda.

 • 1963. godine u 1. razred upisano je 115 ucenika i formirana 4 razredna odjela.

 • 1964. godine upisan je prvi put jedan odjel trgovacke trogodišnje škole u Školi ucenika u u privredi “Regal Vajs”.

 • 1968. godine donijeta odluka o spajanju škola – Gimnazija, Ekonomska i Škola ucenika u privredi – u Srednjoškolski centar “Braca Ribar”

 • 1973. godine ustanovljen je CUO (Centar usmjerenog obrazovanja) “Braca Ribar”, Ðakovo, zajedno s opceobrazovnim, strukovnim i obrtnickim programima.

 • 1991. godine CUO se razdjeljuje u tro samostalne odgojno-obrazovne ustanove: Strukovnu školu, Gimnaziju i Obrtnicku školu.

 • 1993. godine verificirana je Srednja strukovna škola Brace Radica Ðakovo, pod kojim nazivom djeluje i danas, sa slijedecim programima obrazovanja: ekonomist, strojarski tehnicar

 • Od 1996. godine uz učenike za ekonomiste i strojarske tehničare upisuju se učenici i za administrativne tajnike i prodavače, a od 1997. godine i učenike za zanimanje komercijalist.

 • U školskoj godini 2002./2003. po prvi put su upisani učenici za zanimanje računalni tehničar u strojarstvu.

Ekonomist

Ovo zanimanje ima široke mogućnosti zapošljavanja (u banci, u osiguranju, u turističkom birou, u tvornici, u robnoj kući), a poslovi na kojima ekonomist može raditi jesu poslovi knjigovodstva, financijski poslovi (računovodstvo, bankarstvo), poslovi ekonomske promidžbe i slično. Ekonomist može, također, ako ima interesa, otvoriti vlastito poduzeće ili se baviti poduzetništvom.

Različite mogućnosti zapošljavanja nakon završenog školovanja omogućuje vrlo temeljito općeobrazovno i strukovno obrazovanje koje učenici stječu ovim programom. Nakon završene škole moguć je nastavak školovanja na strukovno srodnim ili drugim visokim učilištima.

Poslovni tajnik

Poslovni tajnik može raditi na svim administrativnim poslovima u gotovo svim odjelima poduzeća osim na računovodstveno-financijskim kao i na poslovima uprave. U manjim poduzećima administrativni i poslovni tajnik bit će ključna osoba koja će obavljati sve administrativne i tajničke poslove, dok će u većim poduzećima posao biti specijaliziran i podijeljen na više osoba. Poslovi i radni zadaci ovog zanimanja zahtijevaju adekvatno opće i stručno obrazovanje, povećanu snalažljivost, inicijativu, točnost, ažurnost i nadasve odgovornost.

Također je važna sposobnost komuniciranja s ostalim suradnicima i posebice komuniciranje sa strankama i poslovnim partnerima.

Uz teoretska znanja, administrativni i poslovni tajnik treba svladati vještinu pisanja na pisaćem stroju, stenografsko pismo te ostala uredska sredstva komuniciranja. Također, treba pratiti razvoj sredstava uredskog komuniciranja te se prilagođavati njihovoj primjeni u praksi, što znači stalno usavršavanje u struci. Administrativni i poslovni tajnik, u svojoj radnoj okolici kao i u predstavljanju poduzeća ili ustanove treba svojim znanjem, izgledom i ponašanjem pridonositi što boljem poslovnom uspjehu.

Ono što posebice razlikuje školovanje u ovom zanimanju četverogodišnjih programa od ostalih je učenje informatike sve četiri godine.

Nakon završene škole moguć je nastavak obrazovanja na po struci srodnim, a i drugim visokim učilištima.

Komercijalist

Stjecanjem stručne spreme u trajanju od četiri godine u zanimanju komercijalist stječu se široke mogućnosti zapošljavanja u:

 • Poslovima nabave, prodaje i organizacije poslovanja i logističkih procesa u veleprodajnim, maloprodajnim, proizvodnim, ugostiteljskim, hotelijerskim i turističkim tvrtkama u unutarnjoj i vanjskoj trgovini

 • Komercijalnim poslovima zaključivanja špediterskih poslova u tuzemnim i inozemnim trgovačkim poslovima, zaključivanja ugovora o prijevozu, skladištenju i osiguranju robe, pripremanju dokumenata i podataka za carinjenje i robe u drugim uslužnim tvrtkama

 • Poslovima izvođenja poslova vanjske trgovine u razmjeni robe i različitih vrsta gospodarskih usluga s inozemstvom.

Rad na komercijalnim poslovima zahtijeva od djelatnika sposobnost ocjene vrijednosti uspjeha i posljedice neuspjeha obavljenog posla. Zato je potrebno kontinuirano praćenje svih čimbenika razvoja suvremene organizacije i tehnike poslovanja u poduzeću prilagođenih općim kretanjima u gospodarstvu.

Uz stručno teorijska znanja komercijalist treba svladati i praktična znanja koja se stječu vježbama i seminarima iz više predmeta, a upotpunjuje se praktičnom nastavom kroz sve četiri godine u raznim gospodarskim poduzećima, na svim organizacijskim mjestima koja prate tok robe od proizvođača do krajnjeg potrošača.

Nakon završene škole moguć je nastavak obrazovanja na strukovno srodnim a i drugim visokim učilištima.

Prodavač

Taj obrazovni program omogućava obrazovanje prodavača širokog profila prilagođenog poslovima u svim trgovinskim strukama.
Učenici koji završe trgovačku školu za zanimanje prodavač bit će osposobljeni za samostalno obavljanje poslova:

Prodaje roba na veliko i malo

Sudjelovanja pri preuzimanju roba

Sudjelovanje u nabavi i izboru narudžbi.prijevoz roba

Financijskih evidencija, blagajničkih obračuna, skladišnih evidencija, kartoteka roba, evidencija narudžbi i rokova, te drugih poslova vezanih uz rad prodavača.

Posebno važno mjesto u obrazovanju prodavača ima praktična nastava koja zajedno s teoretskom tvori jedinstvenu cjelinu. Obavlja se u prodavaonicama trgovačkih poduzeća i ostalim prodavaonicama gdje je osigurana povezanost teorije i prakse. Moguća je specijalizacija.

Školska knjižnica s čitaonicom smještena je u prizemlju škole. Prostor zajednički koriste naša škola i Srednja strukovna škola Antuna Horvata.

Knjižnica pohranjuje fond od oko 7560 knjiga, periodiku, audiovizualnu i elektroničku građu. Pristup građi je zatvoren, a korisnici su učenici i svi djelatnici.

ADRESA

Vijenac kardinala Alojzija Stepinca 11

31400 Đakovo

URED RAVNATELJICE

V.d. Ravnateljica : Snježana Marić,prof.savjetnica

tel. : 031/496-740

TAJNIŠTVO

Tajnica : Marija Pažin,dipl.iur.

Administratorica : Tea Jozipović

tel. : 031 /811-345

fax. : 031 /822-292

URED PEDAGOGINJE

Pedagoginja : Natalija Siladjev, dipl.ped.

tel. : 031/496-741

RAČUNOVODSTVO

Računovotkinja : Dubravka Ušković,dipl.oecc.

tel. : 031/496-742

KNJIŽNICA

Knjižničarka : Danica Crnov,dipl.knjižn.

tel. : 031/ 496-743

ZBORNICA

tel. : 031/496-744

WEB-STRANICA

www.ss-ekonomska-bracaradic-dj.skole.hr

E-MAIL

ured@ss-ekonomska-bracaradic-dj.skole.hr

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr
Ocjene Glasova: 5 Ocjena: 2.2
Kvaliteta nastave -
Opremljenost učionica -
Knjižnica -
Izvannastavne aktivnosti -
Dostupnost interneta -
Prostori za druženje -
Mogućnosti zapošljavanja -
Preporuka upisa -

Pregled ocjena za prijašanje školske godine

2012/2013 Glasova: 5 Ocjena: 2.2

Profesori

Ime i prezime Predmet Ocjena
Marija Soldo Politika i gospodarstvo, Trgovačko pravo 4.17

One comment

Odgovori