Strojarsko-tehnička škola Fausta Vrančića

O nama Povijest škole Uvjeti upisa Video Kontakt podaci Aktivnosti u školi Posebnosti škole Projekti Opisi zanimanja Fotografije

Obrazujemo za pet strukovnih zanimanja u sektoru strojarstva.

Četverogodišnja usmjerenja:

 • strojarski tehničar
 • tehničar za vozila i vozna sredstva
 • strojarski računalni tehničar
 • tehničar za mahatroniku

Trogodišnje usmjerenje:

 • CNC operater/ CNC operaterka.

Lokacija: ZAGREB, Avenija Marina Držića 14

Početak školovanja za zanimanje strojarskog tehničara u Držićevoj 14 datira iz 50 – tih godina prošlog stoljeća. Od 1990. naša škola djeluje pod imenom Strojarska tehnička škola. Dana 4.listopada 1996. svečanim imenovanjem promijenili smo ime u Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića. U početku smo imali samo jedno zanimanje – strojarski tehničar, ali smo slijedeći potrebe tržišta rada i razvoj struke uvodili nova, do današnjih pet.

Zajednički element za upis u sve programe čine prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.

Na takav način moguće je steći najviše 20 bodova.

Za upis u program CNC operater/CNC operaterka vrednuju se (uz prosjeke svih zaključnih ocjena posljednja četiri razreda) i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik.

Na takav način moguće je steći najviše 50 bodova.

Za upis u četverogodišnje programe vrednuju se (uz prosjeke svih zaključnih ocjena posljednja četiri razreda) i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik i:

 • za program Strojarski računalni tehničar zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Fizika, Kemija, Tehnička kultura
 • za program Strojarski tehničar zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Fizika, Kemija, Tehnička kultura
 • za program Tehničar za mehatroniku zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Fizika, Kemija, Tehnička kultura
 • za program Tehničar za vozila i vozna sredstva zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Fizika, Kemija, Tehnička kultura

Na takav način moguće je steći najviše 80 bodova

Adresa škole: Avenija Marina Držića 14, Zagreb

Broj telefona: 01 6118 713

Mail škole: info@stsfv.eu, info@stsfv.hr

OIB škole: 23414282056

Poveznica na mrežnu stranicu škole: www.stsfv.eu

Nastava strukovnih predmeta odvija se u suvremeno opremljenim učionicama, kabinetima i praktikumima, često u manjim grupama, pa je svim učenicima omogućen individualiziran pristup i kvalitetna komunikacija s nastavnikom.

Učenici kreiraju i na 3D printerima izrađuju materijal za promidžbu škole. Trenutno se u školi pomoću 3D printera izrađuju zaštitni viziri i tako smo aktivno uključeni u suzbijanje koronavirusa.

Mladi inovatori škole već dugi niz godina sudjeluju na prestižnim međunarodnim smotrama i izložbama inovacija ( Geneva, Nürnberg, Kuala Lumpur, London…)i osvajaju zapažene rezultate i medalje.

U suradnji s udrugom „Status M“ provodimo preventivne aktivnosti i promoviramo nenasilne oblike ponašanja.

Škola je uključena u projekt praćenja svojih bivših učenika. Prvi rezultati praćenja pokazuju da je 45% naših učenika zaposleno na neodređeno vrijeme, 42% učenika je nastavilo školovanje, 13 % učenika aktivno traži zaposlenje, nitko nije neaktivan, a srednja ocjena zadovoljstva programom zanimanja za koja su se školovali je 4,2.

Ponosni smo na našu aktivnost Neobični dan kojom želimo raznolikim aktivnostima (teme mijenjamo svake godine) potaknuti učenike i nastavnike da se upoznaju na novi, drugačiji i zanimljiviji način.

Učenici sudjeluju u školskim sportskim natjecanjima u brojnim sportovima: košarci, atletici, futsalu.

Škola je 2018. imenovana Regionalnim centrom kompetentnosti za podsektor strojarstvo.

Naša škola domaćin je regionalnih i državnih natjecanja učenika strojarskih zanimanja još od 2000.g. U proteklih 7 godina u školi je održano svih 7 međužupanijskih natjecanja, te 5 državnih prvenstava iz 4 strojarske discipline. Škola je bila domaćin na Državnom natjecanju učenika strukovnih škola –WorldSkills Croatia 2019. za dvije discipline: CNC i CAD/CAM tehnologije i Strojarska tehnologija.

foto: Strojarsko-tehnička škola Fausta Vrančića | privatna arhiva
foto: Strojarsko-tehnička škola Fausta Vrančića | privatna arhiva
foto: Strojarsko-tehnička škola Fausta Vrančića | privatna arhiva
foto: Strojarsko-tehnička škola Fausta Vrančića | privatna arhiva

 

Sudjelujemo u brojnim domaćim i međunarodnim projektima i promiče kvalitetu obrazovanja i kvalitetu kurikuluma zanimanja koja obrazujemo.

Proveli smo Erasmus+ projekte:

 • KA1: projekt mobilnosti “Za bolju budućnost”. Učenici naše škole obavili su stručnu praksu u Bragi, Portugal. Sudjelovanjem u projektu mobilnosti učenici su unaprijedili stručna znanja i vještine radeći s novim tehnologijama, proširili su postojeća znanja iz CAD/CAM programiranja tokarilica, upoznali su se s odjelom tehnološke pripreme proizvodnje i procesom nastajanja proizvoda u realnim uvjetima. Imali su priliku vidjeti kako se osposobljavaju učenici u Portugalu.
  foto: Strojarsko-tehnička škola Fausta Vrančića | privatna arhiva
  foto: Strojarsko-tehnička škola Fausta Vrančića | privatna arhiva
  foto: Strojarsko-tehnička škola Fausta Vrančića | privatna arhiva

  foto: Strojarsko-tehnička škola Fausta Vrančića | privatna arhiva
 • KA2: Skills in metal and electro industry (2014.-2017.). Naša škola bila je zadužena za izradu kurikuluma i materijala za učenje za CAD/CAM, a sudjelovali smo u provedbi zajedničkih strukovnih kurikuluma: Čitanje tehničke dokumentacije, Strojni vid i Kompozitni materijali.
 • KA2: Enhancing EU Employability by Adult Training in 3D Printing (2017.-2019.). Izradili smo kurikulum i nastavne sadržaje za 3DP tečaj za obrazovanje odraslih te sustav e-učenja za obuku odraslih polaznika.

Trenutno provodimo projekte:

 • Erasmus+ KA2: A TrainersToolkit To Foster STEM Skills Using Microcontroller Applications (2019.-2021.). Provedbom projekta razraditi ćemo nastavne sadržaje temeljene na STEM vještinama kako bi koristili uređaje na bazi mikrokontrolera, kreirati ćemo platforme za učenje, s besplatnim pristupom nastavnim sadržajima na temu Razvoj primjene mikrokontrolera.
 • Erasmus+ KA2: Cultural Heritage, from prejudice to awareness (2019.-2021.). Tijekom ove i iduće školske godine naša škola u okvirima ovog projekta surađuje sa školama iz Poljske, Nizozemske i Finske. 24 učenika naše škole imat će priliku posjetiti jednu od navedenih zemalja gdje će biti smješteni u obiteljima učenika sudionika projekta. Naši učenici bili su domaćini učenicima iz navedenih zemalja od 9. 12. 2019.-15. 12. 2019.
 • Erasmus+ KA3: Joint Qualifications in Vocational Education and Training (2018.-2020.). Kroz provedbu projekta analizirat ćemo potrebe tržišta rada i na temelju njih razviti kurikulum za strojarskog tehničara temeljen na mobilnosti učenika i učenju kroz rad.
 • EQAVET NRP – praćenje učenika nakon završetka školovanja: On-line upitnikom prikupljamo podatke o tome koliko su učenici nakon završetku naših programa osposobljeni za daljnje školovanje te kako se snalaze na tržištu rada. Također nas zanimaju povratne informacije učenika o pojedinim aspektima škole (izvođenje nastave, rad nastavnika, praktična nastava) kako bismo ih iskoristili za unapređenje rada škole.

Strojarski računalni tehničar – Ključna svrha zanimanja strojarski računalni tehničar je upravljati proizvodnim procesom pomoću računala, kako u području strojarstva tako i u srodnim područjima. Strojarski računalni tehničar bavi se poslovima povezanim s konstruiranjem, gradnjom, uporabom i održavanjem alata, strojeva i postrojenja. Može raditi u kontroli, rukovanju i održavanju strojeva u proizvodnim pogonima. Skicira i proračunava različite elemente strojeva (npr. elemente za spajanje i rastavljanje, osovine, ležajeve, opruge, zupčanike itd.). Odabire materijale za izradbu elemenata strojeva. Pri tomu se služi priručnicima s podatcima o tehničkim materijalima i njihovoj obradbi te normama za elemente strojeva. Za sve izračune, skiciranja pa i simuliranja rada stroja, strojarski računalni tehničar se služi računalom i odgovarajućim programskim paketima. U pripremi proizvodnje strojarski računalni tehničar se služi proizvodno-tehnološkim uputama za planiranje proizvodnje i izradbu tehničko-tehnološke dokumentacije. Planira materijale, odabire alate i strojeve, režime rada, kapacitete strojeva, utvrđuje načine obradbe, redoslijed postupaka, normative materijala i vremena izradbe i metode kontrole. Propisuje kvalitetu i preciznost koju treba postići obradbom. Provjerava kvalitetu i funkcije gotovog proizvoda, stroja ili elementa stroja. Strojarski računalni tehničar osposobljen je i za upravljanje numerički upravljanim alatnim strojevima i za izradbu upravljačkih programa za te strojeve različitim postupcima.

Strojarski tehničar – Projektira, izrađuje, upotrebljava i održava različite strojeve i alate, sudjeluje u njihovoj gradnji i projektiranju te unapređuje i razvija rad strojeva i proizvodnih pogona. Konstruira i projektira pojedinačne strojne dijelove, alate, jednostavne elemente, sklopove i naprave te izrađuje potrebnu tehničku i tehnološku dokumentaciju. Radi na različitim strojevima* (npr. numerički kontrolirani strojevi za obradu), podešava ih te izvodi razna tehnička i tehnološka mjerenja. Osposobljen je za samostalan rad. Za obavljanje navedenih poslova treba ovladati računalnom tehnikom, znati oblikovati pisanu dokumentaciju na računalu, poznavati osnovne vrste procesnih, montažnih i drugih tehnologija, te tehnologija obrade, poznavati osnove konstruiranja i dimenzioniranja, te vrlo dobro poznavati tehničke propise i standarde.

Tehničar za mehatroniku – Projektira, nadograđuje i održava mehatroničke sustave – strojeve, alate i uređaje koji se sastoje od elektroničkih, strojarskih, optičkih, automatiziranih i kompjuteriziranih sklopova. U novije vrijeme sve je više mehatroničkih proizvoda: primjerice razni roboti, digitalno upravljani strojevi, automatski vođena vozila, elektroničke kamere, telefaks uređaji, fotokopirni strojevi, avio-uređaji i dr. Bavi se projektiranjem automatskih strojeva, naprava i alata te prema potrebi nadograđuje navedene uređaje. Izrađuje tehnološku dokumentaciju za neki uređaj uz pomoć specijaliziranih računalnih programa (CAD/CAM, SOLID, EDGE, CATIA). Također nadzire vođenje složenih procesa u pogonima izrade mehatroničkih uređaja.

Tehničar za vozila i vozna sredstva – Radi u proizvodnji, prodaji i održavanju cestovnih i tračnih vozila, popravlja i servisira vozila te vrši nadzor ispravnosti njihovog rada. U proizvodnji planira i priprema rad u proizvodnji vozila i njihovih sastavnih dijelova, nadzire proizvodnju, te ispituje materijale u istraživačkim laboratorijima. U suradnji s inženjerima projektira i proračunava sve dijelove raznih vrsta vozila. Bavi se i nabavom dijelova potrebnih za proizvodnju. Može raditi i s potencijalnim kupcima, pružati im informacije i savjete prilikom kupnje vozila. Tehničari za vozila isto tako, rade i s potencijalnim kupcima: pružaju im informacije i savjete prilikom kupnje proizvoda. Osim toga, oni popravljaju i servisiraju vozila te nadziru ispravnost njihova rada. Nadziru i održavaju – danas sve prisutnije – sustave automatskog upravljanja i sustave vođene računalom.

CNC operater/operaterka – radi u tvrtkama strojne obrade, u pogonima održavanja i proizvodnje strojnih dijelova i uređaja. Obrazovanjem za ovo zanimanje stječu se kompetencije za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka rukovanja klasičnim i numerički upravljanim alatnim strojevima (NUAS) u proizvodnji kao i izradi strojnih dijelova pri remontu strojeva i uređaja. Samostalno izrađuje jednostavnije tehničke crteže i skice, a složenije očitava kako bi prema njima mogao izrađivati izratke. Radi na upravljačkim računalima na numerički kontroliranim strojevima, podešava ih, održava i popravlja. Za sve se proračune, skiciranja i crteže koristi odgovarajućim računalnim programima, naročito vezanim uz crtanje na računalu (AutoCAD, Catia, SolidEge). Koristi se programom za simulaciju koji služi za programiranje CNC stroja i izvođenje 3D simulacija obrade.

foto: Strojarsko-tehnička škola Fausta Vrančića | privatna arhiva
foto: Strojarsko-tehnička škola Fausta Vrančića | privatna arhiva
foto: Strojarsko-tehnička škola Fausta Vrančića | privatna arhiva
foto: Strojarsko-tehnička škola Fausta Vrančića | privatna arhiva
foto: Strojarsko-tehnička škola Fausta Vrančića | privatna arhiva
foto: Strojarsko-tehnička škola Fausta Vrančića | privatna arhiva
foto: Strojarsko-tehnička škola Fausta Vrančića | privatna arhiva
foto: Strojarsko-tehnička škola Fausta Vrančića | privatna arhiva
foto: Strojarsko-tehnička škola Fausta Vrančića | privatna arhiva
foto: Strojarsko-tehnička škola Fausta Vrančića | privatna arhiva
Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr
Ocjene Glasova: 3 Ocjena: 3.29
Kvaliteta nastave 3.33
Opremljenost učionica 2.67
Knjižnica 3.67
Izvannastavne aktivnosti 3
Dostupnost interneta 3
Prostori za druženje 3.33
Mogućnosti zapošljavanja 3.67
Preporuka upisa 3.67

Pregled ocjena za prijašanje školske godine

2017/2018 Glasova: 5 Ocjena: 4.05
2012/2013 Glasova: 1 Ocjena: 3.63

Odgovori