STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ

O školi Povijest Obrazovni programi Slobodne aktivnosti Autoškola Učenički dom Knjižnica Kontakt

Strukovna škola Gospić nastavu izvodi u šest obrazovnih sektora rada i 11 različitih zanimanja, od čega su 5 četverogodišnja i 6 trogodišnjih.

Četverogodišnji programi:

elektrotehnika i računalstvo: elektrotehničar i tehničar za računalstvo

ekonomija i trgovina: ekonomist

turizam i ugostiteljstvo: turističko-hotelijerski komercijalist

zdravstvo i socijalna skrb: medicinska sestra-tehničar

Trogodišnji obrtnički JMO i industrijski programi:

turizam i ugostiteljstvo: konobar, kuhar

strojarstvo: automehaničar, vodoinstalater, plinoinstalater

promet i logistika: vozač motornog vozila

Kroz povijesni prikaz Strukovna škola Gospić je preteča Škole za pletenje košara i drvorezbarstvo koja je osnovana 1875. godine. U bližoj povijesti bila je dio Centra odgoja i usmjerenog obrazovanja “Nikola Tesla” Gospić koji se ukida Odlukom Povjerenika Vlade 29. siječnja 1993. godine. S navedenim datumom donesena je i Odluka osnivanju srednjih škola na području Općine Gospić, i to: Gimnazije i Strukovne škole. Vlada Republike Hrvatske je obnovila zgradu te su se učenici ponovno uselili 1994. godine.

U takvoj situaciji djelatnost Škole se utvrđuje kroz odgojno obrazovne predmete:

 • ekonomije

 • elektrotehnike

 • strojarstva

 • poljodjelstva

 • tekstila

 • prometa

 • ugostiteljstva.

Službeno započinje svojim radom 19. veljače 1993. godine s privremenim ravnateljem Branislavom Šutićem, prof. Nakon toga, ravnatelji Škole su Katica Rukavina, dipl. oecc., Ivan Butković, prof. i Ivan Orešković, prof. koji i sada obnaša navedenu funkciju.

Strukovna škola obavlja svoju djelatnost u zgradi u Budačkoj ulici broj 24 u Gospiću. Zgrada je dana na korištenje Strukovnoj školi Gospić i Gimnaziji Gospić. Obje škole koriste zajednički raspoložive prostore, ovisno o potrebama, izuzev ureda. Dogovorom između Škola bilo je utvrđeno da Strukovna škola Gospić koristi podrumski prostor, prizemlje, I kat (osim dijela knjižnice i kabineta biologije i kemije) te dijela III kata (obrazovanje odraslih, 1 učionica, arhiva s kancelarijom za administratora i prostora za autoškolu).

Strukovna škola Gospić koristi slijedeće prostore:

 • ugostiteljski praktikum (kabinet kuharstva, kabinet posluživanja, praktikum posluživanja, kuhinja i spremište kuhinje)

 • učionica elektrotehnike i energetike (kabinet elektrotehnike i energetike, kabinet hidraulike i pneumatike, kabinet motora i traktora)

 • kabinet cestovnih vozila (učionica cestovnih vozila)

 • praktikum strojarstva i alatničarstva (spremište strojarstva i alatničarstva i učionica praktikum elektrotehnike)

 • kabinet kemije i biologije

 • praktikum kemije i biologije

 • kabinet statike i mehanike

 • kabinet informatike

 • kabinet računovodstva i učionice

 • kabinet kemije i učionice

 • kabinet izborne nastave i učionice

 • više učionice.

Ukupna površina školskog prostora s kojim direktno raspolažemo je 4.270 m2. Površina vanjskih športskih terena koji nisu u funkciji je 560 m2 odnosno sastavni dio su nove školske športske dvorane, a površina školskog okoliša je 5.000 m2 .

Strukovna škola Gospić nastavu izvodi u šest obrazovnih sektora rada
i 11 različitih zanimanja, od čega su 5 četverogodišnja i 6
trogodišnjih.

Četverogodišnji programi:

elektrotehnika i računalstvo: elektrotehničar i tehničar za računalstvo

ekonomija i trgovina: ekonomist

turizam i ugostiteljstvo: turističko-hotelijerski komercijalist

zdravstvo i socijalna skrb: medicinska sestra-tehničar

Trogodišnji obrtnički JMO i industrijski programi:

turizam i ugostiteljstvo: konobar, kuhar

strojarstvo: automehaničar, vodoinstalater, plinoinstalater

promet i logistika: vozač motornog vozila

Školski športski klub – Strukovna škola Gospić

Klub mladih tehničara

Autoškola je osnovana 1997. godine i njezina registrirana djelatnost je osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila. Odvija se temeljem rješenja HAK-a i MUP-a pod šifrom A- 395, a odnosi se na realizaciju programa za osposobljavanje kandidata za vozača motornog vozila A1, B, C, M kategorije.

Program se realizira na osnovu propisanih izvedbenih programa iz nastavnih predmeta:

 • Prometni propisi i sigurnosna pravila (PPSP)

 • Pružanje prve pomoći (PPP)

 • Upravljanje vozilom (UV)

Osnovni cilj programa je osposobiti kandidate za samostalno primjenjivanje propisa u upravljanju motornim vozilima. Zadaće su postavljene prije svega u savladavanju znanja s razumijevanjem, te poštivanju propisa i razvoju kulturnog odnosa prema ostalim sudionicima u prometu.

Dom je ustrojbena jedinica Strukovne škole Gospić upisana u evidenciju ustanova koje vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Namijenjen je učenicima koji se školuju u Strukovnoj školi Gospić za raznovrsna zanimanja izvan mjesta svog stalnog prebivališta te u Gimnaziji Gospić.

Osnovna djelatnost Doma je:

 • ostvarivanje programa odgojno-obrazovnog rada s učenicima
  ostvarivanje programa smještaja i prehrane učenika

 • ostvarivanje kulture i umjetničke aktivnosti učenika

 • organiziranje tehničke i športske aktivnosti učenika

 • organiziranje kreativnog korištenja slobodnog vremana učenika

 • skrb o psihofizičkom zdravlju učenika.

Domska djelatnost dio je Škole i s njome je programski povezana. Programiranje odgojno-obrazovnog rada i ukupnog rada Doma usklađeno je sa Pravilnikom o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada i drugih poslova u srednjoj školi. Dom je namijenjen prvenstveno učenicima – polaznicima Strukovne škole Gospić i Gimnazije Gospić.

Rad školske knjžnice Strukovne škole Gospić odvija se u suradnji s Gimnazijom Gospić u prostoru od 103 m2 (knjižnica, čitaonica i medijateka).

Radno vrijeme – svaki dan od 8,00 do 14,00 sati.

Knjižni fond Strukovne škole Gospić sastoji se od dijela knjižnog fonda bivše Škole učenika u privredi, dijela knjižnog fonda Centra odgoja i usmjerenog obrazovanja Gospić (nakon njegova razdruživanja) i većeg dijela novokupljenih knjiga ili donacijski dobivenih knjiga.

Knjižnica ima fond od:

 • 2777 svezaka knjižne građe

 • 10 naslova stručnih i popularno znanstvenih časopisa

 • AV zbirka od oko 100 kom.

Knjižničnu građu imaju pravo koristiti: učenici, polaznici obrazovanja odraslih, nastavnici i ostali radnici škole. Korisnici mogu koristiti tri računala s pristupom Internetu.

Knjižnica je opremljena funkcionalnim namještajem u skladu s propisanim Standardom za školske knjižnice. Knjižnica je u postupku nabave programa za obradu građe i knjižničko poslovanje Metel Win.

STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ

Budačka 24, Gospić

tel: 053 573-287

fax: 053 573-288

www.skole.hr/srednje

Ravnatelj

053/573-287

Zbornica

053/560-109

Tajništvo

053/572-083

Računovodstvo

053/573-236

Referada za učenike

053/573-211

Autoškola 053/572-677

Voditeljica učeničkog doma 

053/560-053

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr
Ocjene Glasova: 3 Ocjena: 2.83
Kvaliteta nastave -
Opremljenost učionica -
Knjižnica -
Izvannastavne aktivnosti -
Dostupnost interneta -
Prostori za druženje -
Mogućnosti zapošljavanja -
Preporuka upisa -

Pregled ocjena za prijašanje školske godine

2012/2013 Glasova: 3 Ocjena: 2.83

Profesori

Ime i prezime Predmet Ocjena
Pera Crljen Osnove elektrotehnike -
Nedjeljka Šahbazović Turistička geografija 1.13
Marija Vojvodić Kuharstvo 3.67
Ivana Medven hrvatski jezik 4.83
Mirna Brkljačić hrvatski jezik 4.67
Željko Žuvela Matematika i fizika 1.67
Dragutin Kušić Osnove elektrotehnike, Elektronički sklopovi, Informacije i komunikacije, Manipulatori i roboti, Dijagnostika i održavanje uređaja, Automatsko vođenje procesa, Visokofrekventni sklopovi i sustavi 1.9

Odgovori