X. gimnazija Ivan Supek

O nama Povijest škole Uvjeti upisa Video Kontakt podaci Aktivnosti škole Posebnosti škole Projekti škole Cambridge međunarodni centar

X. gimnazija „Ivan Supek“, s 1077 učenika I 116 zaposlenika jedna je od najvećih gimnazija u Hrvatskoj.

Škola nudi četiri programa: opća gimnazija, opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku (engleski), prirodoslovno-matematička gimnazija, prirodoslovno-matematička gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku (engleski)

Škola su s tzv. dvojezičnom nastavom i prva državna škola Cambridge međunarodni centar u RH. Također su i Pasch-škola – Deutchen Partnerschule, te u suradnji s Goethe-institutom provode projekte s ciljem upoznavanja njemačkog jezika I kulture.

Vrlo su aktivni u provedbi Erasmus+ projekata i eTwinning projekata.

Škola je članica Azijsko-Europske Fondacije CLASSROOM NETWORK kroz koju su sudjelovali u projekaimta škola Europe i Azije.

Nastava se odvija u matičnim učionicama i u kabinetima. Kabineti su opremljeni suvremenom opremom i u školi se nalaze dva kabinata iz fizike, dva kabineta za strane jezike, iz biologije, kemije, geografije, povijesti, likovne i glazbene umjetnosti te tri kabineta iz informatike. Sve učionice opremljene su računalom i projektorom.

X. gimnazija
X. gimnazija

X. gimnazija u Klaićevoj 7 osnovana je, prirodnim slijedom usavršavanja, dogradnje i razvoja strukovnog obrazovanja, kao obrtna škola u Zagrebu 1882. godine. To je prva strukovna škola u Zagrebu, Republici Hrvatskoj i ovom dijelu Europe. Izvorište je svih strukovnih škola u Hrvatskoj i jednog broja gimnazija u Zagrebu.

X. gimnazija prvi je put osnovana 1961. godine u Zagrebu u Medulićevoj 33. Neposredne veze između prve X. gimnazije i današnje X. gimnazije nema, osim u nazivu i kvaliteti rada. Tako je u Medulićevoj 33 ukinuta X. gimnazija, a osnovan je Ekonomski obrazovni centar, koji je nastavio obrazovati i učenike iz Ekonomske škole u Klaićevoj 7.

1991. godine ukinuto je usmjereno obrazovanje i povratkom na tradicionalno srednje školstvo, te se ponovno osnivaju gimnazije. X. gimnazija nastavlja se na obrazovni program prirodoslovno-matematičkog tehničara, po kojem programu su se upisivali i školovali učenici u Obrazovnom centru „Nikola Tesla“.

2007. godine X. gimnazija promijenila je ime u X. gimnazija „Ivan Supek”.

Za upis u školu, boduju se prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja (5. – 8. razred).

U općoj gimnaziji i općoj gimnaziji uz skupinu predmeta na stranom jeziku boduju se zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja (7. i 8. razred) iz predmeta:

1. hrvatski jezik
2. matematika
3. prvi strani jezik
4. geografija
5. povijest
6. biologija (predmet po izboru škole).

U prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji i prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji uz skupinu predmeta na stranom jeziku boduju se zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja (7. i 8. razred) iz predmeta:

1. hrvatski jezik
2. matematika
3. prvi strani jezik
4. fizika
5. kemija
6. biologija (predmet po izboru škole).

Uvjet za upis u programe opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku i prirodoslovno-matematičke gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku je položena provjera znanja iz engleskog jezika.

Provjera znanja engleskog jezika provodi se pisanim putem iz područja čitanje s razumijevanjem i uporaba jezika (vokabular i gramatika). Provjerom se ne ostvaruju dodatni bodovi već se evidentira je li kandidat s uspjehom položio provjeru. Rezultat provjere znanja engleskog jezika vrijedi samo za X. gimnaziju “Ivan Supek”

Adresa škole: Klaićeva 7, Zagreb
Broj telefona: 01/ 55 09 290
Mail škole: skola@Xgimnazija.hr
Oib škole: 01896750020
Link na web stranicu škole: https://deseta-gimnazija.hr/wp/

Škola nudi veliki izbor fakultativnih i izbornih predmeta te izvannastavnih aktivnosti. U ovoj školskoj godini to su: Pjevački zbor, Dramsko-recitatorska družina, Novinarska družina, Debatni klub, Volonterski klub, Grupa Prve pomoći, Likovna grupa, Muzejska grupa, Galerijska grupa, Čitateljska grupa, Družina za hrvatski jezik i Školsko sportsko društvo “Cener”.

Trudimo se biti ŠKOLOM PO MJERI UČENIKA. Za nas je to škola koja pruža stjecanje širokog općeg obrazovanja i razvijanje vlastitih sposobnosti, moralnih vrijednosti uz zadovoljavanje osobnih interesa. Uspjesi naših bivših i sadašnjih učenika potvrđuju da su naši napori opravdani i potiču nas da ustrajemo u njima.

Sudjeluju u brojnim projektima iz različitih područja. Aktivni su sudionici inicijativa školske, lokalne i međunarodne zajednice, često i u ulozi njihovih pokretača, što je vidljivo iz aktivnosti i projekata (28 u ovoj šk. god.) navedenih u Školskom kurikulumu koji je dostupan na web stranici škole.

Škola je provela šest Erasmus+ projekata i 15-tak eTwinning projekat.

Kao članica Azijsko-Europske Fondacije CLASSROOM NETWORK sudjelovali su u osam projekata škola Europe i Azije koji su za cilj imali predstaviti život škole i obogatiti znanje učenika o vlastitoj i kulturi zemalja sudionica.

Nakon uspješno uvedene dvojezične nastave, naša je škola 2008. godine postala prva državna škola Cambridge međunarodni centar u Republici Hrvatskoj (Sveučilište u Cambridgeu, Međunarodni ispitni centar, HR006). Time je učenicima, iz naše i iz drugih škola, kao i svima zainteresiranima omogućeno stjecanje kvalifikacija iz niza različitih predmeta na IGCSE i AS/A razini.
U našoj smo školi kroz školski kurikulum dvojezične nastave integrirali i Cambridge međunarodni kurikulum.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr
Ocjene Glasova: 31 Ocjena: 3.92
Kvaliteta nastave 4.19
Opremljenost učionica 3.48
Knjižnica 4.26
Izvannastavne aktivnosti 3.97
Dostupnost interneta 3.81
Prostori za druženje 3.71
Mogućnosti zapošljavanja 3.74
Preporuka upisa 4.23

Pregled ocjena za prijašanje školske godine

2018/2019 Glasova: 15 Ocjena: 3.63
2017/2018 Glasova: 23 Ocjena: 3.11
2015/2016 Glasova: 3 Ocjena: 3.25
2013/2014 Glasova: 1 Ocjena: 2.63
2012/2013 Glasova: 24 Ocjena: 3.25

3 komentara

Odgovori