XV. gimnazija

O nama Povijest škole Uvjeti upisa u program prirodoslovno-matematičke gimnazije (208 učenika, 8 odjela) Video Kontakt podaci Aktivnosti u školi Posebnosti škole Međunarodni program IB Uvjeti upisa u međunarodni program IB, prvi razred (40 učenika, 2 odjela) Natjecanja u znanju Projekt rada s darovitim učenicima

U XV. gimnaziji izvode se dva nastavna programa: program prirodoslovno-matematičke gimnazije i međunarodni program International Baccalaureate. Program prirodoslovno – matematičke gimnazije izvodi se u tri inačice (A, B i C). Osnovne razlike među inačicama su u broju sati u predmetima: matematika, informatika i drugi strani jezik. U A inačici kao drugi strani jezik nudimo njemački – nastavak učenja. U B inačici umjesto drugog stranog jezika izvodi se jedan sat više matematike i jedan sat više informatike, a u C inačici dva sata više matematike. U svim inačicama programa kroz sve četiri godine dio nastave fizike, biologije i kemije izvodi se u specijaliziranim učionicama gdje učenici samostalno izvode vježbe te tako svladavaju predviđeno gradivo.

foto: XV. gimnazija | privatna arhiva

XV. gimnazija utemeljena je davne 1964., a 1977. spaja se s još dvije gimnazije te nastaje MIOC – Matematičko-informatički obrazovni centar. Početkom devedesetih vraća se izvorni naziv: XV. gimnazija, a MIOC ostaje nadimak po kojem je poznata širom Hrvatske i svijeta

Detaljne informacije o upisu dostupne su na mrežnim stranicama škole. Od posebnosti najvažnije je istaknuti da škola, pored općih uvjeta za upis, provodi provjeru posebnih znanja testom iz matematike.

Za upis u školu boduju se:

  • opći uspjeh (prosjek na dvije decimale) 5., 6., 7., i 8. razreda, najviše 20 bodova;
  • ocjene iz značajnih predmeta u 7. i 8. razredu: hrvatski jezik, strani jezik, matematika, fizika, kemija i biologija, najviše 60 bodova;
  • dodatne bodove ostvaruju natjecatelji iz hrvatskog jezika, stranog jezika, matematike, fizike, kemije i informatike;
  • rezultat provjere posebnih znanja iz matematike, najviše 5 bodova.

Promotivni video:

#ostani_doma_Mioc_song:

Adresa : Jordanovac 8, 10000 Zagreb

Telefon : 01/2328-485

E-mail škole : xvg@mioc.hr

OIB: 24358183010

Mrežna stranica škole: www.mioc.hr

Školu pohađa oko 1050 učenika u 40 razrednih odjela. Nastava se održava u jednoj smjeni s početkom u 8:00. Nastavu izvodi 95 nastavnika. Škola ima 44 specijalizirane učionice, 8 praktikuma, knjižnicu, πkantinu i uređen prostor za dnevni boravak učenika u podrumu. Učenicima su na raspolaganju i 2 sportske dvorane te vanjski sportski tereni: igrališta za tenis, košarku, rukomet, odbojku, mali nogomet, atletska staza. Pored redovne nastave učenici mogu odabrati i fakultativnu nastavu iz predmeta astronomija, njemački i francuski jezik – nekoliko razina učenja, skupno muziciranje, likovno oblikovanje i dodatnu matematiku. Osim pohađanja kvalitetne redovne nastave, učenicima je omogućeno bavljenje najraznovrsnijim izvannastavnim aktivnostima: grupe iz matematike, astronomije, biologije, kemije, fizike, informatike, likovna, keramičarska, psihološka, povijesna, ekološka, Globe grupa, band, enigmatsko – logička, šahovska, filmska, foto grupa, grupa volontera, Caritas, debatni klub te niz sportskih aktivnosti (rukomet, košarka, stolni tenis, odbojka, mali nogomet, tenis).

Učenici mogu sudjelovati u međunarodnim projektima koje organiziraju voditelji izvannastavnih aktivnosti, a uključuju i učeničku razmjenu sa školama iz Ljubljane, Beograda i Bangkoka. Visoke kognitivne sposobnosti i odlične organizacijske kompetencije učenika ogledaju se i u vrhunskim rezultatima koje postižu na brojnim državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju. O svestranosti u interesima i sposobnostima učenika svjedoče prva mjesta na natjecanjima iz matematike, fizike, kemije, astronomije, informatike, povijesti, geografije, biologije, ali i stranih jezika, filozofije, logike, likovne umjetnosti.

Prosječna ocjena uspjeha svih učenika škole na kraju školske godine konvergira prema 4,50. Svi maturanti polažu državnu maturu s visokim uspjehom. Više od 98% maturanata u prvom upisnom roku upisuje željene fakultete. Za iznimne rezultate na državnoj maturi nagrađivani su nagradama Ministarstva znanosti i obrazovanja i nagradom Marin Soljačić koji je i sam nekadašnji učenik škole (https://www.mioc.hr/wp/?s=solja%C4%8Di%C4%87).

Od 1991./1992. školske godine u školi se izvodi međunarodni program International Baccalaureate (IB). IB Organisation je međunarodna obrazovna institucija, osnovana prije 50 godina u Ženevi čiji kurikulum izvodi više od 4300 škola iz svih dijelova svijeta. Nastava se izvodi na engleskom jeziku uz obavezno učenje materinskog jezika i književnosti. Osnovni princip programa je holistički pristup obrazovanju koji stavlja učenika u središte, a ostvaruje se kroz osam predmetnih područja s naglaskom na interdisciplinarnosti predmeta i projekata. Ishode učenja i kompetencije za svaku predmetnu grupu određuju smjernice IB kurikuluma, a sam sadržaj nastavnih tema, materijale, način poučavanja i provjere znanja posebno izrađuje svaki predmetni nastavnik. Kritičko razmišljanje, sposobnost rješavanja problema i donošenja odluka, planiranje i upravljanje vremenom, poticanje timskog rada i rada na interdisciplinarnim projektima, uvažavanje različitosti i multikulturalnost samo su neke od prednosti ovog programa. Učenici razvijaju istraživačke i komunikacijske vještine, sposobnost prilagodbe novim situacijama, potiče se stvaranje novih ideja (kreativnost), poduzetnost, dosljednost i uravnoteženost predmetnih područja. Društveno-koristan rad je važan dio programa tako da učenici nastoje biti brižni članovi lokalne i globalne zajednice volontirajući u brojnim ustanovama. Program zaista priprema učenike za 21. stoljeće i uspješan nastavak obrazovanja na fakultetima u Hrvatskoj i inozemstvu.
Više na stranici škole https://www.mioc.hr/wp/?page_id=259.

  • opći uspjeh (prosjek na dvije decimale) 5., 6., 7., i 8. razreda, najviše 20 bodova;
  • ocjene iz značajnih predmeta u 7. i 8. razredu: hrvatski jezik, strani jezik, matematika, geografija, povijest i biologija, najviše 60 bodova;
  • dodatne bodove ostvaruju natjecatelji iz hrvatskog jezika, stranog jezika, matematike, povijesti, geografije i biologije;
  • rezultat provjere posebnih znanja iz matematike, engleskog jezika i intervjua, najviše 5 bodova.

Natjecanja u znanju jedan su od zaštitnih znakova XV. gimnazije. Veliki broj osvojenih medalja na domaćim i međunarodnim natjecanjima dokaz su kvalitetnog i kontinuiranog dodatnog rada učenika i nastavnika. Nekadašnji učenici škole daju svoj doprinos pomažući u prenošenju natjecateljskog znanja.

U posljednjih osam godina više od 850 učenika škole nastupilo je više od 1100 puta na državnim natjecanjima te su pritom osvojili oko 120 prvih, 110 drugih i 130 trećih mjesta. Uspjesi su postizani većinom u STEM predmetima, ali također i društvenim, jezičnim i umjetničkim područjima.

Nastupi na međunarodnim olimpijadama i natjecanjima kruna su vrhunskog rada. U posljednjih osam godina učenici XV. gimnazije su kao članovi nacionalnih olimpijskih timova osvojili 12 zlatnih medalja, 55 srebrnih i 65 brončanih medalja.

Više o natjecanjima potražite na stranici škole https://www.mioc.hr/wp/?cat=87.

Zbog velikog broja darovitih učenika škola osmišljava i provodi dodatne projekte i aktivnosti – od 2010. projekt rada s darovitim učenicima. Cilj projekta je razvijati velike potencijale učenika, sustavno poticati interes i istraživanje na području prirodoslovnih predmeta te kroz timski rad povezati različita područja znanosti. Daroviti učenici uz pomoć nastavnika mentora rade na projektima iz matematike, fizike, biologije, informatike, kemije i bioetike. U sklopu projekta učenici ostvaruju suradnju s fakultetima, institutima i istraživačkim centrima. Svoje radove predstavljaju na Maloj znanstvenoj konferenciji u školi (https://www.mioc.hr/wp/?cat=70) i brojnim međunarodnim konferencijama poput MEF-a (https://www.mioc.hr/wp/?s=MEF). Škola je prepoznata kao centar izvrsnosti i uključena u mrežu škola European Talent Point.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr
Ocjene Glasova: 76 Ocjena: 4.51
Kvaliteta nastave 4.28
Opremljenost učionica 4.55
Knjižnica 4.66
Izvannastavne aktivnosti 4.5
Dostupnost interneta 4.68
Prostori za druženje 4.63
Mogućnosti zapošljavanja 4.46
Preporuka upisa 4.36

Pregled ocjena za prijašanje školske godine

2018/2019 Glasova: 21 Ocjena: 4.08
2017/2018 Glasova: 29 Ocjena: 3.78
2015/2016 Glasova: 4 Ocjena: 4.88
2014/2015 Glasova: 5 Ocjena: 4.8
2013/2014 Glasova: 7 Ocjena: 3.7
2012/2013 Glasova: 38 Ocjena: 3.74

11 komentara

Odgovori