Pretraga

Srednja škola

Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci

http://ss-drastampara-vk.skole.hr/

Obrazujemo za sljedeća zanimanja:

a) sektor Zdravstvo i socijalna skrb:

1. Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

2. Fizioterapeutski tehničar/tehničarka

b) sektor Poljoprivreda, prehrana, veterina

1. Veterinarski tehničar/tehničarka

Uloga fizioterapeutskog tehničara/tehničarke: pomoć bolesnim i ozlijeđenim osobama u povećanju pokretljivosti i ublažavanju boli, poučavanje o pravilnom držanju tijela, vježbe za povećanje i održavanje gibljivosti, snage, ravnoteže, pomoć pri upotrebi raznih ortopedskih pomagala (štake, hodalica, invalidska kolica), primjenjuje medicinsku opremu za rehabilitaciju pacijenata…

Uloga medicinske sestre opće njege/medicinskog tehničara opće njege: provođenje zdravstvenog odgoja, unapređenje zdravlja, sprečavanje bolesti, pomoć pri liječenju i rehabilitaciji, promatranje stanja bolesnika (opće stanje, stanje svijesti, pokretljivost, vitalne funkcije), provođenje osobne higijene i higijene okoline bolesnika, provođenje hranjenja, sudjelovanje u pripremi i provođenju jednostavnijih medicinsko-tehničkih zahvata, primjenjuje terapiju (injekcije), provođenje jednostavnijih terapijskih postupaka (grijanje termoforom, vježbe disanja, vježbe ekstremiteta, masaža)…

Uloga veterinarskog tehničara/tehničarke: štiti zdravlje i okolinu poštujući higijenske i sanitarne, mjere zaštite (dezinfekcija, deratizacija, dezinsekcija), komunicira sa suradnicima i strankama (vlasnicima životinja), obavlja laboratorijske poslove tehničke prirode, priprema životinje za pregled, pomaže veterinaru pri pregledu životinje, primjenjuje terapiju, savjetuje vlasnika životinje o načinu držanja, prehrani i njezi domaćih životinja (konji, goveda, svinje) i kućnih ljubimaca, poznaje posebnosti divljači (lovstvo)…

Škola, onakva kakva postoji danas, osnovana je u lipnju 1991. godine integracijom zanimanja medicinska sestra/medicinski tehničar i veterinarski tehničar/tehničarka. Obrazovanje za navedena zanimanja do tada se provodilo u vinkovačkoj gimnaziji za medicinsku sestru/medicinskog tehničara te u Poljoprivredno šumarskoj školi Vinkovci za veterinarskog tehničara/tehničarku. Od godine 2001. u školi započinje s obrazovanjem prva generacija fizioterapeutskih tehničara/tehničarki.

Obrazovanje za zanimanje fizioterapeutskog tehničara/tehničarku traje 4 godine. Poželjne osobine kandidata za ovo zanimanje su: fizička snaga, izdržljivost i kondicija, strpljivost, komunikativnost, perceptivnost, snalažljivost i inventivnost i tolerantnost i suosjećajnost.

Obrazovanje za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege traje 5 godina, a poželjne osobine kandidata za ovo zanimanje su sljedeće: emocionalna zrelost i stabilnost, dobre komunikacijske vještine, strpljivost i osjetljivost za ljudske probleme, brižnost, odgovornost, savjesnost, bez straha od krvi, igle i sl.

Obrazovanje za zanimanje veterinarski tehničar/tehničarka traje 4 godine. Poželjne osobine kandidata su: dobra tjelesna kondicija, opća i osobito ručna spretnost i brzina, dobro zdravlje, dobar vid, sluh i osjet dodira, bez straha od životinja i krvi.

Predmeti koji se boduju na upisu za sva tri zanimanja su: Hrvatski jezik, Matematika, Strani jezik, Fizika, Biologija, Kemija.

Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci

Adresa: Hansa Dietricha Genschera 16 a, Vinkovci

Brojevi telefona: 032/306-190; 032/306-301

E-adresa: ured@ss-drastampara-vk.skole.hr

OIB škole: 26309324952

Mrežna stranica škole: http://ss-drastampara-vk.skole.hr/

Osim redovne nastave, obrazovanje učenika provodimo i putem stručnih izleta i ekskurzija (posjet lječilištima, centrima za rehabilitaciju, azilima za napuštene životinje, zološkim vrtovima…). Redovito sudjelujemo u humanitarnim aktivnostima Crvenog križa u Vinkovcima s kojim imamo odličnu suradnju. Učenici sudjeluju u natjecanjima iz struke, ali i iz općeobrazovnih predmeta (Lidrano, Europa u školi, natjecanja iz stranih jezika i sl.). Sudjelujemo u Erasmus projektima i projektima koje provode druge institucije.

Obilježavamo datume značajne za zdravstvo i veterinu u školi, ali i u ostalim ustanovama u kojima se provode strukovne vježbe (bolnice, centri za rehabilitaciju, konjički klubovi, azili za napuštene životinje i sl.). Često radimo na edukaciji građanstva tako da provodimo mjerenje tlaka i GUK-a u središtu grada.

Naša je škola posebna po tome što je putem zanimanja koja obrazuje usko povezana sa zajednicom u kojoj djeluje. Naši učenici koji se obrazuju za zanimanje medicinska sestra opće njege/tehničar opće njege sudjeluju u projektu Medicinari u školskom sportu u kojemu, organizirani u timove, nadziru natjecanja i pomažu ozlijeđenim sportašima. Veterinarski tehničari i fizioterapeutski tehničari provode terapijska jahanja s osobama s posebnim potrebama u konjičkim klubovima.

Osim redovne nastave u školi, naši učenici koji se obrazuju za medicinsku sestru opće njege i fizioterapeutskog tehničara, obavljaju vježbe u bolnici, domovima za starije osobe, vrtićima, liječničkim ambulantama, provode zdravstvenu skrb u kućama bolesnika, stacionarima, dok učenici koji se obrazuju u sektoru Poljoprivrede, veterine vježbe obavljaju na farmama, veterinarskim klinikama, laboratorijima.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci
Share via
Copy link
Powered by Social Snap