Pretraga

Dobra vijest za studente sportaše: Od sada možete studirati uz određene povlastice

Krajem studenog na snagu je stupio Pravilnik o studiranju studenata sportaša, što je rezultat projekta Hrvatskog olimpijskog odbora čiji je cilj osvješćivanje javnosti o dvojnoj karijeri kategoriziranih sportaša. Pravilnikom je omogućeno opravdanje izostanaka s nastave zbog izvršavanja sportskih obaveza, polaganje ispita izvan ispitnih termina, ostvarenje sveučilišne sportske stipendije i pravo na mirovanje obveza od najviše jedne akademske godine. O dobrobiti koju će donijeti studentima sportašima porazgovarali smo s dekanom Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, Damirom Knjazom.

Foto: Jerko Mihaljević|srednja.hr

Nedavno je rektorski zbor Republike Hrvatske donio Pravilnik o studiranju studenata sportaša na visokim učilištima Republike Hrvatske. Osim pravila, ovim su dokumentom uređeni i uvjeti studiranja studenata sportaša, a isti je usklađen s HOO-om te je tekst verificiran od strane prorektora za nastavu.

Odnosi se ne sve kategorizirane sportaše, kategorizirane sportaše s invaliditetom, kategorizirane gluhe sportaše, članove reprezentacija te članove nacionalnih sveučilišnih ekipa i sveučilišnih sportskih klubova.

Mogućnost opravdanog izostanka, polaganje ispita izvan roka… 

Ovaj pravilnik rezultat je četverogodišnjeg projekta HOO-a ‘Sportaši i obrazovanje 2012.-2016.’ koji su koordinirale Romana Caput-Jogunica i Biserka Vrbek, a čiji je cilj osvješćivanje javnosti o dvojnoj karijeri kategoriziranih sportaša. 

Tako će od sada studenti sportaši, uz prethodnu najavu predmetnom nastavniku, moći izostati s nastave. Imat će i mogućnost polagati kolokvije i ispite u dogovoru s nastavnikom i prodekanom za nastavu izvan ispitnih termina u slučaju opravdanih razloga, a iznimno, student sportaš može u dvije uzastopne akademske godine steći manje od propisanih 35 ECTS bodova. 

Dodatno, studentima sportašima omogućeno je pravo na ostvarenje stanarskog prava u studentskim domovima, te pravo na ostvarenje sveučilišne sportske stipendije na temelju statuta i posebnih pravilnika pojedinih visokih učilišta. 

Uz sve navedeno studenti kategorizirani sportaši imat će pravo na mirovanje obaveza zbog ispunjavanja opravdanih sportskih obveza kao što su pripreme u duljem trajanju, sudjelovanje na Olimpijskim igrama i slično.

Sportaši imaju problem s usklađivanjem nastavnih i sportskih obaveza 

Da su studenti prije donošenja ovog pravilnika imali velike probleme s usklađivanjem nastavnih i sportskih obaveza, potvrdio nam je i dekan Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, Damir Knjaz. 

– Studenti sportaši u pojedinim sredinama su izloženi nerazumijevanju od strane pojedinih nastavnika na svojim fakultetima. Točnije, to se odnosi na probleme oko izostajanja s nastave te nemogućnosti izlazaka na ispite u nekim utvrđenim terminima, a zbog redovitih treninga, priprema za natjecanja i samih natjecanja koji se još uz to često održavaju i izvan mjesta studija.To je svakako izazovna situacija za studenta sportaša. Balansiranje između ispunjavanja očekivanja svojih sportskih klubova ili reprezentacija, te ispunjavanja svih studentskih obveza prema fakultetu na kojem studira, dosta je stresno i oduzima dodatno vrijeme s kojim sportaš student baš i ne raspolaže. Profesionalni sport ima svoja nemilosrdna pravila, ali smatram da smo dužni učiniti sve što je moguće da ove dvije prirodne ambicije studentu sportašu omogućimo, kazao nam je Knjaz dodavši kako primjeri iz svjetske prakse to potvrđuju. 

Dekan KIF-a smatra kako će ovaj novi pravilnik biti od koristi studentima koji se profesionalno bave sportom. 

– Između ostalog, Pravilnik omogućuje sportašima opravdanje izostanaka s nastave zbog izvršavanja sportskih obaveza, polaganje ispita izvan ispitnih termina, ostvarenje sveučilišne sportske stipendije i pravo na mirovanje obveza od najviše jedne akademske godine. Osobno sam se uvjerio u značajne pomake unazad dvije godine unutar Zagrebačkog sveučilišta, te se nadam da će i ostale visokoobrazovne ustanove slijediti taj primjer, objašnjava Knjaz.

‘Pravilnik je veliki iskorak u skrbi o karijerama sportaša nakon sportske karijere’ 

Iako imaju želju studirati, upravo zbog nemogućnosti usklađivanja karijere i nastavnih obaveza, neki se sportaši možda ne odlučuju na upisivanje fakulteta. Taj problem, nada se dekan Knjaz, mogao bi riješiti ili barem ublažiti ovaj Pravilnik o studiranju studenata sportaša na visokim učilištima RH.

 – Pravilnik je veliki iskorak u skrbi o karijerama sportaša nakon sportske karijere, a isti je rezultat četverogodišnjeg projekta HOO-a ‘Sportaši i obrazovanje 2012.-2016.’ u cilju osvješćivanja javnosti o dvojnoj karijeri kategoriziranih sportaša. Dakle, ovo je prvi put da je pravno uokviren njihov studentski status u svrhu prilagođenog obrazovanja za vrijeme sportske karijere. Zašto je to važno? Nakon završetka sportske karijere, sportaš koji je završio neki studij ima predispozicije da i u ovom postsportskom razdoblju bude jednako ili još više uspješan, zaključuje Knjaz.

Pravilnik o Studiranju Sportaša Na Visokim Učilištima RH by srednja.hr on Scribd