Pretraga

Riječi koje imaju drugačije značenje za pisce i ‘obične’ ljude

A- A+

Mnoge riječi imaju više značenja te njihovo shvaćanje ovisi o kontekstu, no ponekad i jednoznačne riječi za različite ljude znače posve drugačije. Tu razliku najbolje uočavamo kod pisaca i ‘običnih’ ljudi koji nisu baš maštoviti niti nadareni za pisanje. Provjerite u fotogaleriji što neke općepoznate riječi i pojmovi znače za književnike i pisce.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap