Pretraga

Slušamo li glazbu na Spotifyu ili Spotifyju? Evo kako pravilno deklinirati strane riječi i imena

Strane riječi sve se više udomaćuju u naš jezik. U hrvatskom jeziku strane riječi pišu se isto kao u jeziku iz kojeg su preuzete, eventualno ih možemo napisati kosim slovima. No, kada dolazimo do sklonidbe tih riječi mogli bismo naići na probleme. Najčešći su problemi, kao što je to u deklinaciji glazbenog servisa Spotify, trebamo li u dativu dodavati glas ‘j’ ili pak ne. Doznali smo rješenje i te jezične dileme.

hrvatski pravopis

Neka od izdanja Hrvatskog pravopisa

Prema Hrvatskom pravopisu, riječi iz stranog jezika mogu biti u hrvatski jezik uklopljene bez prilagodbe ili se mogu prilagoditi hrvatskim jezičnim pravilima. Ako govorimo o većoj ili manjoj prilagodbi, to su posuđenice.  Bilo kako bilo, problemi nastaju kada strane riječi treba deklinirati. Tu nas često muči glas ‘j’, kada ga treba dodavati, a kada ne.

Saznali smo kako deklinirati Spotify

Važno je reći da je pri sklonidbi stranih riječi važan njihov izgovor, a ne zapis. Ako riječ već u sebi ima glas ‘j’ ili ima glas ‘y’ koje se čita kao ‘j’, to nam dodatno ‘j’ u drugim padežima nije potrebno. To je, na primjer, ime Hemingway koje čitamo ‘hemingvej’ pa ćemo u dativu pisati Hemingwaya. Isto je i s imenom Kallay koji će u dativu biti Kallaya. U ovu skupinu, saznali smo od Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, spada i glazbeni servis Spotify.

– Budući da se Spotify čita ‘spotifaj’, dakle završava na ‘j’, a ne na ‘i’, dativ je Spotifyu, kazali su nam s Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Izdvojeni članak
jezikomat

Je li točno pet centa ili pet centi? Profesor objasnio kako deklinirati novu valutu

Harry, Luigi, Bovary, Camus

Ipak, glas ‘j’ ponekad ćemo morati dodavati. Najbolji je primjer Harry Potter. Budući da je ovo slučaj u kojem ‘y’ čitamo kao ‘i’, dodatno ‘j’ nam je potrebno pa će biti Harryja Pottera. Dakle, na osnovu riječi još samo dodamo glas ‘j’. Isto je i s imenom Luigi koji će u dativu biti Luigija. Charles Bovary u dativu bit će Charlesa Bovaryja.

Isto se odnosi i na strane riječi koje nisu imena, poput riječi celebrity. U ovom slučaju ‘y’ čitamo kao ‘i’, stoga će u dativu biti celebrityju. No, pravopis hrvatskog jezika vrvi i od brojnih iznimaka. Na primjer, književnik Camus. To čitamo kao ‘kami’ stoga nam je ponovno potrebno ‘j’ te ćemo njega deklinirati kao Camusja, Camusju i Camusjem. Stoga, ako ćete kada trebati deklinirati neku stranu riječ ili imenicu zapamtite pravilo da je važno kako se riječ čita, a ne nužno piše. To je trik koji vam može pomoći u ovoj jezičnoj dilemi.

hrvatski pravopis
Share via
Copy link
Powered by Social Snap