Ovi učenici imaju pravo na dodatne bodove za upis u srednju

Već smo vas izvijestili o tome da preko odobrenih državnih i međunarodnih natjecanja u znanju ili sportu, možete ostvariti dodatne bodove ili čak izravan upis u srednju. Međutim, na dodatne bodove imaju pravo još neke skupine kandidata, zbog svoga zdravstvenog, ekonomskog i socijalnog položaja. Djeca državnih službenika koji su bili na privremenom boravku u inozemstvu imaju pak pravo na izravan upis.

Naime, kako propisuje ‘Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole’ (u daljnjem tekstu: Pravilnik) nekoliko skupina učenika imaju pravo na poseban oblik vrednovanja bodova za upis u srednju.

Provjerite kriterije i elemente upisa u srednje škole 2016./2017.

To su:

– kandidati sa zdravstvenim teškoćama

– kandidati koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima

– kandidati za upis na osnovi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine

– kandidati s hrvatskim državljanstvom, a čiji su roditelji državni službenici koji su po službenoj dužnosti u ime Republike Hrvatske bili upućeni na rad u inozemstvo

Kandidati sa zdravstvenim ili socio-ekonomskim teškoćama imaju pravo na dodatni bod

Kandidat sa zdravstvenim teškoćama je onaj koji je završio osnovnu školu po redovnom planu i programu, a kojemu su problemi sa zdravljem ili dugotrajno liječenje utjecali na postizanje rezultata u školi i/ili mu tako značajno suzili mogući izbor srednjoškolskog obrazovnog programa. Kao takvom, a kako propisuje članak 19. stavak 2, Pravilnika, dodaje mu se jedan bod na ostvareni broj bodova.

Kako se ostvaruje pravo na taj dodatni bod, propisuje stavak 3, članka 19. Pravilnika.

[FOTO+VIDEO] Tisuće mladih danas odabralo srednju školu

Dodatni bod na ukupno ostvarene, dobiva i kandidat koji živi u otežanim uvjetima uzrokovanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima, a koji su mogli utjecati na njegov uspjeh u osnovnoj školi.

Takav kandidat je onaj:

– koji živi uz jednog i/ili oba roditelja s dugotrajnom i teškom bolesti

– koji živi uz oba roditelja koji se prema zakonu koji regulira poticanje zapošljavanja smatraju dugotrajno nezaposlenim osobama

– koji živi uz samohranog roditelja (roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam se skrbi o svome djetetu i uzdržava ga) koji je korisnik socijalne skrbi sukladno zakonu koji uređuje socijalnu skrb i posjeduje rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja kao korisnika socijalne skrbi

– kojemu je jedan roditelj preminuo

– koji je dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi prema zakonu koji uređuje socijalnu skrb

Za ostvarivanje dodatnog boda kandidat prilaže dokumente koje propisuje stavak 3, članka 20. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole. 

[Video] Dojdi osmaš: Pogledajte kakvim su pokusima svoju srednju predstavili učenici 'Preloga'

Djeci državnih službenika s privremenim boravkom u inozemstvu izravan upis

Na dva boda prema istom Pravilniku imaju pravo pripadnici romske nacionalne manjine, koji žive u uvjetima, koji su mogli nepovoljno utjecati na njihov školski uspjeh u osnovnoj školi, dodaju se dva boda na ostvareni broj bodova. Za ostvarivanje dodatnih bodova kandidat prilaže preporuku Vijeća romske nacionalne manjine odnosno registrirane romske udruge. 

S druge strane, kandidati hrvatski državljani, čiji su roditelji državni službenici koji su po službenoj dužnosti u ime Republike Hrvatske bili upućeni na rad u inozemstvo, a koji su se najmanje dva od posljednjih četiriju razreda prethodnoga obrazovanja školovali u inozemstvu, imaju pravo na izravan upis u srednju. (ako škola ima dodatni ispit sposobnosti i darovitosti, onda i njega moraju položiti)

Svoje pravo na izravan upis ostvaruju prilaganjem dokumenata propisanih stavkom 2, članka 22. Pravilnika.

Ispod u dokumentu se nalazi Pravilnik pa od članka 18. do 22. možete doznati i ostale detalje o ostvarivanju prava na dodatne bodove odnosno izravan upis.

Pravilnik o Elementima i Kriterijima Final by srednja.hr

Odgovori