Službeni raspored i struktura razreda za upis u srednje škole 2016./2017.

Ministar Predrag Šustar donio je odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole koji će se obavljati putem sustava www.upisi.hr. Planira se broj upisnih mjesta za ukupno 50.662 učenika u 2.223 razreda.

foto: Anton Mezulić|srednja.hr

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razredne srednje škole putem mrežne stranice nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole www.upisi.hr, a Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je i strukturu razrednih odjela koju možete pogledati u dokumentu na kraju teksta. Izračunajte svoje bodove na kalkulatoru, a pratite naš Facebook page ‘Upisi u srednje škole

U srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave u I. razred redovitog obrazovanja planira se broj upisnih mjesta za ukupno 48.128 učenika u 2.083 razredna odjela:

  • U gimnazijske programe 11.833 učenika u 473 razredna odjela ili 24,69 %
  • U programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od četiri godine 19.666 učenika u 811 razrednih odjela ili 40,86 %
  • U programu obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine 8.431 učenik u 354 razredna odjela ili 17,52 %
  • U programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege u trajanju od pet godina 1.012 učenika u 41 razredni odjel ili 2,1 %
  • U programe obrazovanja za stjecanje niže stručne spreme 184 učenika u 11 razrednih odjela ili 0,38 %
  • U prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju 904 učenika u 108 razrednih odjela ili 1,88 %
  • U programe obrazovanja glazbenih i plesih škola 1.365 učenika u 90 razrednih odjela ili 2,84 %

U programe redovitog obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivači vjerske zajednice s pravom javnosti u I. razred redovitog obrazovanja planira se mogućnost upisa za 903 učenika u 37 razrednih odjela

U programe obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivačri pravne ili fizičke osobe u I. razred planirase mogućnost upisa za 1.631 učenika u 103 razredna odjela.

Važni datum upisa:

2.6. Početak prijava u sustav

27.6. Početak prijava obrazovnih programa

28.6. Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtjevaju dodatne provjere

29.6.-5.7. Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

27.6. Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

2.-27.  Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

5.7. Završetak prigovora na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava na upis

6.7. Brisanje  s lista konadidata koji nisu zadovoljili preduvjete

6.7. Zaključenje odabira obrazovnih programa i Početak ispita prijavnica

8.7. Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu) Brisanje s liste kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

Struktura razrednih odjela i broj učenika za upis u srednje škole 2016./2017. by srednja.hr

Odgovori