Pretraga

Bez crtanja drveća pokušajte riješiti zadatak koji je izazvao buru nakon mature iz Matematike

A- A+

Protekle srijede na ljetnom roku ovogodišnje mature nešto više od 31 tisuće kandidata pisalo je ispite iz Matematike na A i B razini. Na oba se ispita pojavilo nekoliko identičnih zadataka, a jedan od njih izazvao je najviše bure među maturantima – onaj sa stablima i grmljem. Umjesto da do rješenja dođu jednostavnom matematičkom operacijom, mnogi od njih, barem na osnovnoj razini, upustili su se u crtanje niza drvoreda.

Foto: srednja.hr

–  U pitanju u kojem smo trebali izračunati koliko grmova je između 238 stabala nacrtao sam 238 stabala i izgubio pola vremena. Ipak, vremena za pisanje je bilo dovoljno jer sam, unatoč crtanju, izašao ranije, ispričao nam je to nakon ispita maturant Ivan iz Siska.

Riječ je o jednom od zadataka višestrukog izbora, a po završetku ispita mnogi su maturanti primijetili kako se identičan pojavio i u ispitu više razine. Budući da je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u petak objavio ovogodišnje ispite i njihova rješenja, taj smo zadatak izdvojili u našoj rubrici Zadatak dana.

Izdvojeni članak

Donosimo rješenja ispita mature iz Matematike na A i B razini: Provjerite što vam je točno

Glasi ovako:

U drvoredu je 238 stabala. Između prvoga i drugoga stabla posađena su 2 grma, između drugoga i trećega stabla posađen je 1 grm i dalje su naizmjenično redom posađena po 2 grma ili 1 grm. Koliko je ukupno grmova posađeno između prvoga i zadnjega stabla?

A. 316
B. 317
C. 356
D. 357

Nakon što pokušate riješiti ovaj zadatak točan odgovor pronađite na sljedećoj stranici, klikom na ikonu ‘nastavak teksta’.

Bez crtanja drveća pokušajte riješiti zadatak koji je izazvao buru nakon mature iz Matematike
Share via
Copy link
Powered by Social Snap