Pretraga

[Zadatak dana] Baš svi bi trebali znati odgovor na ovo pitanje iz pravopisa: Znate li vi?

Točan odgovor je: C) rjeka i cvijetak

Riječ cvijetak deminutiv (umanjenica) je riječi cvijet. Kod pisanja deminutiva, po pravilu, korijenski slog, u ovom slučaju -ije, se ne krati pa je ta riječ ispravno napisana. Međutim, riječ rjeka ne postoji u hrvatskom jeziku. Radi se o pogrešno napisanoj riječi rijeka.