Pretraga

Točan odgovor je: B) Anka Mrak Taritaš

Za rješavanje više ovakvih edukativnih i zabavnih pitanja prijavite se u naš sustav kvizovi.srednja.hr.