Pretraga

[ZADATAK DANA] Odgonetnite treba li u ovim diskutabilnim primjerima biti -ije ili -je

Svaki pojedinac koji se ima potrebu pismenim putem, ali i pismeno izražavati, rjeđe ili češće vodi bitku s -ije/ -je. (upravo doživih jednu takvu dilemu budući da sam pet sekundi dvojio je li rijeđe ili rjeđe nap. a.)

S tim u vezi, današnji zadatak dana, odlučili smo posvetiti upravo toj gramatičkoj dilemi.

Navest ćemo 15 primjera, koji bi mogli biti diskutabilni, a vi ih pokušajte riješiti sa stopostotnom točnošću.

redosl____d

ozl____diti

zaht____v

zv____zdica

obav____štavamo

r____šenje

sm____šiti se

oc____njivati

prim____njivan

unapr____đen

skupoc____ni

l____pilo

usp____šno

polum____r

bespr____korno

Točno rješenje zadatka možete pronaći na sljedećoj stranici, klikom na ikonu ‘nastavak teksta’.

[ZADATAK DANA] Odgonetnite treba li u ovim diskutabilnim primjerima biti -ije ili -je
Copy link
Powered by Social Snap