Pretraga

[Zadatak dana] Pisac je nekih od najpoznatijih lektira, ali znate li koje je njegovo pravo zvanje?

A- A+

Na današnji dan davne 1906. godine, u dobi od samo 48 godina, preminuo je jedan od značajnijih hrvatskih književnika. Pisao je novele, romane, pripovijetke, ali pjesme. Stvarao je u realizmu, a samim time djela mu se uglavnom temelje na stvarnim događajima i opisuju slavonsku sredinu. Naslove tih djela nećemo vam otkriti kako ne bismo odali previše podataka, ali recimo samo da je više njih dio lektirnog popisa i obrađuje se na nastavi hrvatskog jezika. U tim djelima nerijetko su detaljno opisivana šumska područja, što ne iznenađuje jer je ovaj književnik po zvanju diplomirani inženjer šumarstva i jedan od najpoznatijih hrvatskih šumara. Naime, nakon gimnazije u Vinkovcima upisao je studij šumarstva u Beču te diplomirao 1879. godine na Visokoj školi za kulturu tla kao najbolji student na svojoj godini. Znate li o kome je riječ?

Za točan odgovor kliknite ikonu ‘nastavak teksta’.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap