Pretraga

[ZADATAK DANA] Tko ovo riješi 100% točno, spreman je za višu razinu mature iz Engleskog

Engleski jezik jedan je od najrasprostranjenijih jezika po broju govornika, a na državnoj maturi strani je jezik s najvećim brojem prijava. Današnji zadatak dana dolazi nam upravo iz predmeta Engleski jezik, a bio je zadan prije dvije godine na višoj razini mature iz tog predmeta.

foto: pixabay

U srijedu je na rasporedu ispit državne mature iz Engleskog jezika, pa smo odlučili da će današnji zadatak dana biti upravo iz tog predmeta. Riječ je o jednom zadatku s ispita više razine provedenog prije nekoliko godina.

Prazne crte u tekstu koji slijedi potrebno je popuniti samo jednom riječju, kako bi rečenica bila kompletna. Maturantima je zadan primjer pa je tako otkriveno kako je na nultoj crti (0) ispravan odgovor ‘of’. U tekstu koji slijedi pokušajte točno popuniti preostale praznine.

Nakon što pokušate riješiti ovaj zadatak, točna rješenja pronaći ćete na sljedećoj stranici, klikom na ikonu ‘nastavak teksta’.