[ZADATAK DANA] Zadaci ovoga tipa na maturi iz Filozofije pristupnicima su bili najteži: Evo jedan, probajte ga riješiti

Točan odgovor je: metafizika

Objašnjenje:

Logički pozitivisti držali su se načela verifikacije po kojemu su bitne jedino one tvrdnje koje mogu biti empirijski potvrđene (dokazano istinite ili neistinite) ili tautološke (istinite po nužnosti ili po svojem značenju). Kako metafizički sudovi nisu tipa koji se može empirijski provjeriti, a nisu svi ni tautološki, pozitivisti su tu disciplinu smatrali besmislenom.

Ostale zadatke dana pogledajte ovdje.

Odgovori