Pretraga

Broj ukora u zadnjih 8 godina drastično pao: Evo zbog čega sve možete ‘zaraditi’ tu zloglasnu mjeru

A- A+

Neprimjereno ponašanje u školama kažnjava se izricanjem pedagoških mjera propisanih Pravilnikom o kriterijima za njihovo izricanje, koji je na snagu stupio 2015. Prema tom Pravilniku, u srednjim školama postoje četiri mjere, a to su, od najblaže do najstrože: opomena, ukor, opomena pred isključenje i isključenje iz srednje škole. No, mali broj učenika zapravo je upoznat s tim Pravilnikom i ne zna za koja se ponašanja izriče koja od navedenih mjera. To smo vam odlučili pojasniti ovim tekstom, u kojemu donosimo i statistiku izrečenih mjera u posljednjih osam školskih godina u srednjim školama.

Screenshot: YouTube

– Svrha izricanja pedagoške mjere je da se njezinim izricanjem utječe na promjenu ponašanja učenika kojem je mjera izrečena te da bude poticaj na odgovorno i primjerno ponašanje drugim učenicima. Pedagoške mjere trebaju potaknuti učenike na preuzimanje odgovornosti i usvajanje pozitivnog odnosa prema školskim obvezama i okruženju.(…) Kriteriji na temelju kojih se izriče pedagoška mjera trebaju biti takvi da potaknu učenika na odustajanje od neprihvatljivih oblika ponašanja i usvajanje prihvatljivih oblika ponašanja, u skladu s pravilima i kućnim redom škole, stoji u Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

Drastičan pad izrečenih mjera

Izdvojeni članak

U pojedinim hrvatskim školama mobitel se ne smije koristiti niti pod odmorom, a zbog kršenja tog pravila može se dobiti i ukor

Mjere koje učenicima mogu biti izrečene su: opomena, ukor, opomena pred isključenje i isključenje iz srednje škole, čije ćemo kriterije za izricanje u nastavku teksta i pojasniti. No, najprije malo statistike.

Od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatražili smo brojeve izrečenih pedagoških mjera u posljednjih nekoliko godina. Zanimljivo je za primijetiti kako se brojka izrečenih mjera od školske godine 2009./2010. do prošle, 2016./2017., drastično smanjila – prije osam godina broj izrečenih mjera iznosio je vrtoglavih 55.624, a prošle školske godine izrečeno je 23.647 mjera. Valja napomenuti da u razdoblju od 2014./2015. do prošle školske godine neke mjere nisu izrečene jer su u novim Pravilnikom prestale postojati. Tako su, primjerice, pisana opomena, usmena opomena i opomena postale jedna mjera – opomena.

Kako se drastično smanjivao ukupan broj izrečenih mjera, smanjen je i broj izrečenih ukora, koji je 2009./2010. iznosio 27.425, a prošle školske godine ukor je izrečen 8.583 puta. Kretanje ostalih mjera kroz posljednjih osam školskih godina možete pratiti u tablici koja slijedi. Iz Ministarstva napominju kako se podatci vezani uz ukupan broj učenika s izrečenom pedagoškom mjerom prikazuju se tako da se svaki učenik broji samo jedanput, bez obzira na broj pedagoških mjera koje su mu izrečene.

Izvor: MZO

Koja su sve neprihvatljiva ponašanja?

Da bismo lakše i konkretnije pojasnili svaku od mjera koje učeniku mogu biti izrečene, najprije ćemo pobrojati vrste neprihvatljivih ponašanja o čijoj težini ovisi mjera. Tako su Pravilnikom definirane četiri kategorije: lakša, teža, teška i osobito teška neprihvatljiva ponašanja.

Izdvojeni članak

Video: Zbog Harlem Shakea cijeli razred zaradio ukore

Lakšim neprihvatljivim ponašanjima smatra se: ometanje odgojno-obrazovnoga rada, kao što su izazivanje nereda, stvaranje buke, pričanje nakon usmene opomene i slično. U istu kategoriju prekršaja spada i onečišćenje školskoga prostora i okoliša, kao i oštećivanje imovine u prostorima škole, primjerice, urezivanje slova u klupu. Lakše neprihvatljivo ponašanje je i nedopušteno korištenje informacijsko-komunikacijskih uređaja tijekom odgojnoobrazovnoga rada, ali i pomaganje ili poticanje ulaska neovlaštenih osoba u školski prostor te poticanje drugih učenika na neprihvatljiva ponašanja. U ovu kategoriju prekršaja ubraja se i uznemiravanje učenika ili radnika škole nakon što je učenik upozoren te korištenje nedopuštenih izvora podataka u svrhu prepisivanja.

Težim neprihvatljivim ponašanjima smatra se: ometanje odgojno-obrazovnoga rada na način da je onemogućeno njegovo daljnje izvođenje te povreda dostojanstva druge osobe omalovažavanjem, vrijeđanjem ili širenjem neistina i glasina o drugome učeniku ili radniku škole. U ovu kategoriju spada i unošenje ili konzumiranje psihoaktivnih sredstava u prostor u škole, kao i dovođenje ili pomaganje prilikom dolaska neovlaštenim osobama koje su nanijele štetu osobama ili imovini u prostoru škole. Teže neprihvatljivo ponašanje je i namjerno uništavanje imovine nanošenjem veće štete u prostoru škole, zatim prikrivanje nasilnih oblika ponašanja, udaranje, sudjelovanje u tučnjavi i druga ponašanja koja mogu ugroziti sigurnost samog učenika ili druge osobe. Korištenje ili zlouporaba podataka drugog učenika iz pedagoške dokumentacije, ali i klađenje ili kockanje u prostorima škole te prisvajanje tuđe stvari, također spada u ovu kategoriju prekršaja.

Izdvojeni članak

Poznato kako su splitske škole kaznile sudionice brutalne tučnjave koja je zgrozila Hrvatsku

Pretposljednja kategorija teška su neprihvatljiva ponašanja, a njima se smatra: izazivanje i poticanje nasilnog ponašanja kao što je skandiranje tijekom tučnjave ili snimanje takvog događaja. Ovoj kategoriji pripada i nasilno ponašanje koje nije rezultiralo težim posljedicama, krivotvorenje ispričnica ili ispitnih materijala te neovlašteno korištenje tuđih podataka za pristup elektroničkim bazama podataka škole. Krađa tuđe stvari, poticanje grupnoga govora mržnje, uništavanje službene dokumentacije škole te prisila drugog učenika na neprihvatljivo ponašanje ili iznuda drugog učenika isto su teška neprihvatljiva ponašanja. U tu kategoriju spada još i unošenje oružja i opasnih predmeta u prostor škole.

Zadnja su kategorija osobito teška neprihvatljiva ponašanja kojima se smatra krivotvorenje pisane ili elektroničke službene dokumentacije škole te objavljivanje materijala elektroničkim ili drugim putem, a koji za posljedicu imaju povredu ugleda, časti i dostojanstva druge osobe. Teška krađa, ugrožavanje sigurnosti učenika ili radnika škole korištenjem oružja ili opasnih predmeta te nasilno ponašanje koje je rezultiralo teškim emocionalnim ili fizičkim posljedicama za drugu osobu, ponašanja su koja spadaju u ovu kategoriju neprihvatljivih ponašanja.

Mjere se izriču zbog neprihvatljivih ponašanja, ali i prevelikog broja izostanaka

I za kraj, kada smo pobrojali sva neprihvatljiva ponašanja valja razjasniti koja se pedagoška mjera izriče učenicima koji krše pravila.

Izdvojeni članak

Pedagoške mjere u školama: Isključenja iz nastave vrtoglavo narasla, dok je broj opomena udvostručen

Opomena se izriče nakon drugog evidentiranog lakšeg neprihvatljivog ponašanja ili u slučaju da je učenik neopravdano izostao više od 0,5% nastavnih sati od ukupnoga broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine. Pedagoška mjera ukora izriče se zbog nekog od poviše navedenih navedenih težih neprihvatljivih ponašanja ili zbog neopravdanog izostanka na više od 1% nastavnih sati od ukupnoga broja sati. Opomenu pred isključenje moguće je ‘zaraditi’ zbog teškog neprihvatljivog ponašanja ili u slučaju da je učenik neopravdano izostao više od 1,5% nastavnih sati od ukupnog broja sati. Najteža mjera je isključenje iz srednje škole, koje se izriče zbog poviše navedenih osobito teških neprihvatljivih ponašanja ili slučaju da je učenik neopravdano izostao više od 2% nastavnih sati od ukupnoga broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom
nastavne godine.

Učeniku kojemu je već izrečena opomena ili ukor ponavlja se prethodno izrečena pedagoška mjera u slučaju neprihvatljivog ponašanja manje ili iste težine za koje mu još nije izrečena pedagoška mjeraIsta pedagoška mjera može se izreći najviše dva puta tijekom školske godine. U slučaju da se učenik ponovno neprihvatljivo ponaša, izriče se pedagoška mjera sljedeće težine. 

Učeniku kojemu je već izrečena jedna od pedagoških mjera, opomena ili ukor, izriče se sljedeća teža mjera u slučaju ponavljanja neprihvatljivog ponašanja za koju mu je već izrečena pedagoška mjera.

Broj ukora u zadnjih 8 godina drastično pao: Evo zbog čega sve možete ‘zaraditi’ tu zloglasnu mjeru
Share via
Copy link
Powered by Social Snap