Pretraga

Evo koliko testova smijete pisati u jednom danu ili tjednu

A- A+

Mnogi srednjoškoli često se žale kada im se dogodi da u

jednom danu pišu dvije pismene provjere znanja, a

također im se zna dogoditi da u jednom tjednu pišu i po

nekoliko testova. Dosta učenika nije svjesno da

postoji propisan broj testova, kao i ostala pravila

vezana uz to, koje donosi Pravilnik o načinima,

postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj

i srednjoj školi.

Pravilnikom se utvrđuju načini, postupci i elementi

vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika u

osnovnoj i srednjoj školi, kao i prava i obveze. Mnogi

učenici ne znaju da je u istoj između ostalog propisan

broj testova koji se u jednom razrednom odjeljenju mogu

pisati u jednom danu ili tjednu.

Izdvojeni članak

Izostajanje s nastave radi ispitivanja ili testa: Nebitno je li fer ili nije, mnogi to rade

Pravilnik predviđa pravila pisanih provjera znanja

Kada se dogodi da nastavnici slože raspored pismenog

provjeravanja znanja tako da se testovi preklapaju,

jedino što učenicima preostaje jest da jadikuju i spreme se za ispit najbolje što mogu. Međutim, ne

mora biti tako jer nastavnike možete upozoriti ako

pišete više testova u jednom periodu nego što je

predviđeno Pravilnikom.

Pisano provjeravanje provodi se poslije obrađenih i

uvježbanih nastavnih sadržaja, kontinuirano tijekom

nastavne godine. Nastavnik je dužan obavijestiti

učenike o opsegu sadržaja koji će se provjeravati i

načinu provođenja pisane provjere.

Mnogima se događalo da pišu više od jednog testa

dnevno, a naročito često se takvo što događa u vrijeme

pred kraj polugodišta.

Izdvojeni članak

Inicijalni testovi: Što o njima misle učenici, a što profesori

Dnevno se smije pisati jedan, a tjedno najviše četiri testa

– U jednom danu učenik može pisati samo jednu pisanu

provjeru, a u jednome tjednu najviše četiri pisane

provjere, nalazi se u Pravilniku o načinima, postupcima

i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj

školi.

Pisane provjere moraju biti planirane u okvirnom

vremeniku pisanih provjera, a svaka ga je škola dužna

imati za tekuću školsku godinu. Do kraja trećeg tjedna

nastave u svakom polugodištu vremenik za sve razredne

odjele mora biti objavljen na oglasnoj ploči ili

mrežnoj stranici škole.

Ukoliko ste dogodi neočekivano postignuće razrednog

odjeljenja, odnosno učenika, nastavnik treba utvrditi

uzroke neuspjeha te ponoviti test. Također je prije

pisanja istog dužan organizirati dopunsku nastavu.

Copy link
Powered by Social Snap