Pretraga

Izašao raspored sati za online nastavu u utorak, 31. ožujka: Dostupne su i video lekcije

A- A+

U Hrvatskoj je započeo tjedan nastave na daljinu, a Ministarstvo nastavlja isporučivati osnovni raspored sati za cijelu Hrvatsku za sve nastavnike koji nemaju spremna online predavanja. Naime, osim kroz virtualne učionice, učenici nastavu mogu pratiti i putem tri televizijska kanala – HRT3, RTL2 i Sportske televizije te putem YouTube kanala Škola za život. Objavljen je raspored za utorak, 31. ožujka.

nastava online, škola kod kuće

foto: Valentina Gaščić|srednja.hr

– MZO će isporučivati osnovni raspored sati za cijelu Hrvatsku za sve nastavnike koji nemaju spremna online predavanja. Ako nastavnik ima gotova svoja predavanja, njegovi učenici ne moraju pratiti sadržaj koji je isporučio MZO, nego predmetni nastavnik u virtualnom razredu isporučuje svoje nastavne sadržaje i aktivnosti za učenike. Pozivamo sve nastavnike da snimaju nastavne sadržaje te da nam svoja uspješna videopredavanja u trajanju od 15 minuta dostave na [email protected] kako bismo i drugima omogućili njihovo korištenje. Potrebno nam je preko 300 videolekcija tjedno, poručuju iz MZO-a.

Raspored za utorak, 30. ožujka:

Razredna nastava, Treći program HRT-a

1. razred – počinje u 8.00 sati (repriza od 14.00 sati)
2. razred – počinje u 9.00 sati (repriza od 15.00 sati)
3. razred – počinje u 10.00 sati (repriza od 16.00 sati)
4. razred – počinje u 11.00 sati (repriza od 17.00 sati)

Predmetna nastava OŠ (5. – 8. razred), YouTube kanal Škola za život

5. razred osnovne škole, početak nastave u virtualnom razredu je u 09.00 sati

1. Matematika – Razlomak kao dio cjeline – određivanje cijelog – 14,06 min
2. Hrvatski jezik – Akuzativ – 08,49 min
3. Informatika – Petljamo petlju – 10,07 min
4. Tehnička kultura – Promet, 1. dio – 14,21 min
5. Tehnička kultura – Promet, 2. dio – 07,56 min

6. razred osnovne škole, početak nastave u virtualnom razredu je u 09.15 sati

1. Matematika – Zadaci sa zagradama – 2. dio (cijeli brojevi) – 27,10 min
2. Hrvatski jezik – Dijalektalno pjesništvo – 18,11 min
3. Glazbena kultura – Glas do glasa – 12,29 min
4. Geografija – Polarni krajevi – 15,29 min

7. razred osnovne škole, početak nastave u virtualnom razredu je u 09.30 sati

1. Matematika – Metoda supstitucije 1. dio – 22,27 min
2. Likovna kultura – Ravnoteža – 06,35 min
3. Glazbena kultura – Dramatični sonatni oblik – 17,15 min
4. Engleski jezik – April Fools – 14,49 min
-Njemački jezik – Gesudn essen 3 – 13,56 min

8. razred osnovne škole, početak nastave u virtualnom razredu je u 09.45 sati

1. Fizika – Istraživanje odbijanja vala – 15,58 min
2. Matematika – Pravilna trostrana prizma – 07,19 min
3. Glazbena kultura – Glazba renesanse – 17,45 min
4. Povijest – Lokalni ratovi i političke krize 2 dio – 13,15 min
5. Engleski jezik – Environmental problems, lesson 2 – 14,11 min
-Njemački jezik – Vergangenheit 2 – 18,46 min

Srednja škola (1. – 4. razred), YouTube kanal Škola za život

1. razred srednje škole, početak nastave u virtualnom razredu je u 13.15 sati

1. Kemija – Empirijska i molekulska formula spoja – 13,25 min
2. Fizika – Tumačenje i matematičko opisivanje kinetičke energije – 14,24 min
3. Glazbena umjetnost – Crkvena glazba renesanse, Misa – 07,55 min
4. Hrvatski jezik – Vođeno čitanje romana Sloboština Barbi – 08,26 min
5. Latinski jezik – Susret Eneje i Didone (3.deklinacija – imenice srednjeg roda) – 05,53 min

2. razred srednje škole, početak nastave u virtualnom razredu je u 13.30 sati

1. Kemija – Teorije kiselina i baza – 10,49 min
2. Fizika – Primjenjivanje Coulombovog zakona 3 – 28,02 min
3. Glazbena umjetnost – Instrumentalne glazbene vrste klasicizma, Simfonija i koncert – 19,37 min
4. Hrvatski jezik – Nezavisnosložene rečenice u oblikovanju teksta – 05,50 min
5. Latinski jezik – Cursus Honorum i Katon Stariji (perifrastična konjugacija aktivna) – 08,28 min

3. razred srednje škole, početak nastave u virtualnom razredu je u 13.45 sati

1. Kemija – Halogeni elementi – 12,28 min
2. Fizika – Tumačenje jednadžbe vala 3 – 22,15 min
3. Glazbena umjetnost – Operni Reformatori – 14,58 min
4. Hrvatski jezik – Osobno pismo – 12,58 min
5. Latinski jezik – Apolon i Dafne – 25,24 min

4. razred srednje škole, početak nastave u virtualnom razredu je u 13.00 sati

1. Kemija – Derivati karboksilnih kiselina – kemijska svojstva i dobivanje – 13,44 min
2. Fizika – Analiziranje Bohrova modela atoma 4 – 10,26 min
3. TZK – Cha cha cha – 09,19 min
4. Hrvatski jezik – Vrste frazema – 07,00 min
5. Latinski jezik – Ciceron – 14,50 min

Osnovna škola, 5. do 8. razred, Sportska televizija

5. razred OŠ – 08.00 sati – MAT, HRV, PRI, ENG, NJEM
6. razred OŠ – 09.15 sati – HRV, MAT, PRI, ENG, NJEM
7. razred OŠ – 10.35 sati – MAT, HRV , BIO, GEO, FIZ
8. razred OŠ – 11.45 sati – HRV, MAT, BIO, ENG, NJEM

Copy link
Powered by Social Snap