Pretraga

Nakon našeg upozorenja oko velikog propusta, Ministarstvo i AZOO promijenili sastave državnih povjerenstava za natjecanja

A- A+

Natjecanja za učenike sastavljaju članovi državnih povjerenstava. Njih uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja predlaže Agencija za odgoj i obrazovanje. U Uputama za provedbu natjecanja propisano je da u državnim povjerenstvima polovica članova moraju biti učitelji ili nastavnici osnovnih i srednjih škola. Međutim, uvidom u popis članova, primijetili smo da su neka povjerenstva sastavljena nepropisno. Sve sastave AZOO je predložio, a MZO im dao suglasnost. Nakon našeg upita i upozorenja da u nekim povjerenstvima nema dovoljno učitelja i nastavnika, AZOO je odgovorio da će po potrebi poduzeti mjere. Nedugo nakon toga, AZOO i MZO donijeli su nove odluke. Članovi državnih povjerenstava su sada, nakon našeg reagiranja, promijenjeni.

Državno povjerenstvo za svako natjecanje imenuje ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO). Prije toga suglasnost za sastav povjerenstva mora dati Ministarstvo. Između ostalog, jedan do zadataka članova državnog povjerenstva je i sastavljanje zadataka za sve razine natjecanja.

Iako su sami postavili pravila, AZOO i MZO odobrili nepropisne sastave povjerenstava

U Uputama za provedbu natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u 2018. godini, koje je također donio AZOO, a suglasnost dao MZO, opisan je način rada i izbora državnog povjerenstva. Točka 9.3. Uputa nalaže:

“Od ukupnog broja članova državnoga povjerenstva za provedbu određenoga natjecanja u znanju najmanje polovica moraju biti učitelji ili nastavnici osnovnih, odnosno srednjih škola Republike Hrvatske.”

Izdvojeni članak

Poznati datumi održavanja LiDraNa i svih natjecanja iz znanja u ovoj školskoj godini

MZO je 10. listopada, 2017. potpisao suglasnost za prijedlog članova državnih povjerenstva, te su ona imenovana.

Međutim, uvidom u popis članova državnih povjerenstava za sva natjecanja, primijetili smo da u povjerenstvima za natjecanja iz logike, biologije, kemije te natjecanja i smotre “Opisujemo sustave”, nema dovoljno učitelja ili nastavnika osnovnih ili srednjih škola. U logici je tako od 11 članova samo troje bilo učitelja/nastavnika. Povjerenstvo iz biologije brojalo je 13 od 28 učitelja ili nastavnika, a u državnom povjerenstvu za natjecanje iz kemije od 27 članova, 12 ih je bilo učitelja ili nastavnika. Za natjecanje i smotru “Opisujemo sustave” državno povjerenstvo imalo je 5 od 13 učitelja/nastavnika.

Natjecanje je pravilima određen postupak iskazivanja sposobnosti, vještina i znanja učenika/ca pisanim ili usmenim oblicima, pojedinačno ili u skupini

Na naš upit o ovom slučaju i obavijest koju smo poslali AZOO-u, 29. studenog odgovorili su nam da će provjeriti naše navode, utvrditi činjenično stanje i po potrebi poduzeti mjere.

To se i dogodilo, pa je tako na stranicama AZOO-a objavljena nova Odluka za koju MZO ponovno daje suglasnost i to 1. prosinca. Riječ je o Odluci o izmjeni Odluke o imenovanju članova Državnih povjerenstava za provedbu Natjecanja iz kemije, Natjecanja iz biologije, Natjecanja iz logike i filozofije i Natjecanja i smotre “Opisujemo sustave”.

 

Evo kako je promijenjen sastav članova povjerenstava

Sastav ovih državnih povjerenstava, za koja smo upozorili AZOO da su nepropisno sastavljena, promijenjen je te sada imaju dovoljan broj učitelja i nastavnika.

Iz državnog povjerenstva za natjecanje iz logike tako su ispali: Marko Kardum, prof., Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, Odsjek za filozofiju, Zagreb, dr. sc. Majda Trobok, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za filozofiju, Rijeka te dr. sc. Dalibor Renić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, Filozofski fakultet Družbe Isusove, Zagreb. Na njihova mjesta imenovani su: David Karasman, prof., Gimnazija Andrije Mohorovičića, Rijeka, Branka Pelin, prof., Srednja škola Tina Ujevića, Kutina i Ivančica Slunjski, prof., Srednja škola Ivanec, Ivanec.

Izdvojeni članak

Hrvatski srednjoškolci briljirali na svjetskom robotičkom natjecanju u Washington D.C.-u

U državno povjerenstvo za biologiju umjesto dr. sc. Irene Labak, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju, Osijek, za članicu je imenovana Ivana Hegeduš Crnčić, dipl. ing., Osnovna škola Zvonka Cara, Crikvenica.

Državno povjerenstvo za kemiju promijenilo je dva člana. U povjerenstvu više nisu Dubravka Turčinović, prof. savjetnik, Sekcija za izobrazbu Hrvatskog kemijskog društva, Zagreb i Marijan Varga, prof., učitelj savjetnik, Sekcija za izobrazbu Hrvatskog kemijskog društva, Zagreb, već su umjesto njih imenovani Saša Lakić, prof., učitelj mentor, Osnovna škola Veruda, Pula i Jasminka Žiža, prof. savjetnik, Gimnazija Karlovac, Karlovac.

Za natjecanje “Opisujemo sustave” u državnom povjerenstvu više nisu Svjetlana Višnić, mag. edu. geog., Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb i mr sc. Maja Rujnić-Sokele, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb. U povjerenstvo je imenovana Maša Mikšić, prof., Gimnazija Karlovac, Karlovac.

Poslovi za koje su nadležna državna povjerenstva

Članovi državnoga povjerenstva, prema ranije spomenutim Uputama, obavljaju sljedeće poslove:

 1. Izrađuju prijedlog programa/pravila natjecanja ili smotre.
 2. Sastavljaju pisane zadatke/testove za sve razine natjecanja.
 3. Recenziraju pisane zadatke/testove za sve razine natjecanja.
 4. Ispravljaju pisane zadatke/testove na državnoj razini natjecanja.
 5. Provode natjecanja ili smotre u skladu s programom i pravilima objavljenim u Katalogu natjecanja i smotri Agencije za odgoj i obrazovanje.
 6. Utvrđuju mjerila za vrednovanje.
 7. Obavljaju stručno-tehničke poslove u vezi s natjecanjem/smotrom.
 8. Pripremaju i organiziraju natjecanja i smotre na državnoj razini.
 9. Pripremaju za tisak materijale vezane uz natjecanja ili smotre.
 10. Osiguravaju tajnost zadataka.
 11. Analiziraju sve dijelove natjecanja ili smotre na temelju kojih donose zaključke i preporuke koje prosljeđuju ravnateljici Agencije za odgoj i obrazovanje.
 12. Izrađuju izvješća o provedenom natjecanju ili smotri koje u zadanom roku dostavljaju ravnateljici Agencije za odgoj i obrazovanje.
 13. Predlažu školu domaćina državnoga natjecanja ili smotre, pružaju joj stručnu i organizacijsku pomoć te joj pravovremeno šalju sve potrebne materijale.
 14. Definiraju kriterije za odabir učenika/ca za međunarodna natjecanja koji moraju biti objavljeni u Posebnim pravilima natjecanja.
 15. Odabiru učenike/ce za međunarodna natjecanja (olimpijade) određenoga područja.
 16. Ostale poslove koji proizlaze iz specifičnosti natjecanja ili smotre, a obuhvaćeni su odlukom o imenovanju pojedinoga povjerenstva.

 

Nakon našeg upozorenja oko velikog propusta, Ministarstvo i AZOO promijenili sastave državnih povjerenstava za natjecanja
Share via
Copy link
Powered by Social Snap