Kalendar radnih i neradnih dana za školsku godinu 2017./2018.

Na javnoj raspravi je trenutno Nacrt prijedloga odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2017./2018. Premda je dakle u tijeku javna rasprava, koja traje do 7. travnja, prethodna iskustva nas uče da se izmjene u ovim prijedlozima rijetko mijenjaju pa s velikom dozom sigurnosti, potonje datume možete uzeti u obzir.

Tako prema ovom Nacrtu prijedloga iduća nastavna godina počinje 4. rujna 2017. godine, a završava 15. lipnja 2018. godine.
Prvo polugodište traje od 4. rujna 2017. godine do 22. prosinca 2017. godine. Drugo polugodište traje od 15. siječnja 2018. godine do 15. lipnja 2018. godine, a za učenike završnih razreda srednje škole do 22. svibnja 2018. godine.

  • 4. rujna – početak školske godine
  • 22. prosinac – kraj prvog polugodišta
  • 15. siječanj – početak drugog polugodišta
  • 29. ožujak – početak proljetnih praznika
  • 9. travanj – kraj proljetnih praznika
  • 22. svibanj – kraj nastave za maturante
  • 15. lipanj – kraj nastave za ostale učenike osnovnih i srednjih škola
Tko ide na skijanje, ne mora u školu

Skijaši ne trebaju brinuti

Kao što primjećujete, ove godine su odmah u Nacrtu prijedloga odluke o početku i završetku nastavne godine izbjegnute potencijalne afere sa skijanjem, koje je uzrokovao čudno skrojeni kalendar iz ove nastavne godine. Međutim, ako neke županije i ostali osnivači škola žele malo ‘pretumbati’ rasporede, to kao i obično imaju mogućnost učiniti.

Županija s ostalim osnivačima školskih ustanova na svojem području može za osnovnu školu i/ili srednju školu drukčije planirati početak nastave u prvom polugodištu i/ili trajanje zadnjega tjedna zimskoga odmora, o čemu odlučuje Ministarstvo na prijedlog Ureda.

Zahtjev iz stavka 1. ove točke županija je u ime školskih ustanova na svojem području dužna podnijeti Uredu najkasnije do 1. lipnja 2017. godine, a Ured je dužan prijedlog za školske ustanove u županiji, odnosno Gradu Zagrebu, dostaviti Ministarstvu najkasnije do 8. lipnja 2017. godine, stoji u VIII. članku Nacrta prijedloga odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2017./2018. godine.

Objavljen kalendar državne mature za školsku godinu 2016/2017

Mnoštvo slobodnih dana za zimski odmor

Kako stoji u istom Nacrtu prijedloga, zimski odmor učenika počinje 27. prosinca 2017. godine, a završava 12. siječnja 2018. godine. No, tu ima jedna začkoljica to jest činjenica koja vam zapravo donosi još sedam slobodnih dana u tom periodu.

Naime, 22. prosinca pada na petak, što znači da su 23. i 24. svakako slobodni dani, kao i prvi te drugi dan Božića, što sugerira da tu imate još praktički pet dodatnih dana odmora. S druge strane odmor završava 12. siječnja, što je petak, tako da do ponedjeljka i početka drugog polugodišta imate dodatna dva slobodna dana.

Proljetni odmor učenika počinje 29. ožujka 2018. godine, a završava 6. travnja 2018. godine te nastava počinje 9. travnja 2018. godine.

Ljetni odmor počinje 18. lipnja 2018. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit, koji imaju dopunski rad, završni rad ili ispite državne mature, za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku vježbi i praktične nastave i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.

Važne obavijesti vezane za prijave i odjave ispita državne mature

Napomenimo na kraju da nastava za učenike završnih razreda srednje škole traje do 22. svibnja 2018. godine. Razlog tomu je to što se nastava organizira i izvodi u najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 35 nastavnih tjedana, a za učenike završnih razreda srednje škole u najmanje 160 nastavnih dana, odnosno najmanje 32 nastavna tjedna.

Ponovimo na kraju da je ovo dakle Nacrt prijedloga odluke o početku i završetku nastavne godine, broju
radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za
školsku godinu 2017./2018. godine, za koji javna rasprava traje od danas do 7. travnja.

Odgovori