Pretraga

Promjene u e-Dnevniku: Učenici više neće moći vidjeti svoj predmetni prosjek

A- A+

Ministarstvo znanosti i obrazovanja poslalo je ravnateljima obavijest o nadogradnjama u aplikaciji e-Dnevnik. Cilj izmjena i unaprjeđenja u programu je smanjenje administrativnog opterećenja nastavnika i stručnih suradnika u školama te usklađivanje s Pravilnikom o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama. Učenici tako od nove školske godine neće moći vidjeti svoj prosjek po predmetima, a lektira će dobiti jako komplicirano i čudno ime.

Screenshot: YouTube; eHrvatskaTV

Dokument dostavljen ravnateljima ima deset točaka vezanih uz novosti u e-Dnevniku.

Unos u tjednu evidenciju o radu razrednika više nije obavezan

Sukladno novim predmetnim kurikulumima uneseni su zadani elementi vrednovanja za obvezne nastavne predmete u Razrednim knjigama osnovnih škola i gimnazija (za predmete koji se izvode u svim programima za određeni razred).

Sukladno Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, Članak 5. stavak 3. i Članak 6. stavak 4. pisani dokument prilagodbi (uobičajeno nazivan IOOP) naveden je u e-Dnevniku kao „Prilagodbe za učenike s teškoćama“ u koji učitelji, nastavnici i stručni suradnici mogu unositi sve potrebne bilješke i informacije kako ih propisuje spomenuti Pravilnik.

Godišnji plan i tjedna evidencija o radu razrednika – unos u ovu cjelinu nije obavezan te se cjelina sada zove „Godišnji plan o radu razrednika“.

U cjelini „Pregled rada“ dodan je „Dnevnik rada stručnih suradnika“ za sve razredne knjige, unos podataka je omogućen stručnim suradnicima, a ravnatelji imaju mogućnost uvida.

Lektira mijenja naziv u nešto složenije

Nema izdvojenog pregleda rada tjelesne i zdravstvene kulture – za spomenuti predmet, kao i sve ostale nastavne predmete dostupan je unos podataka u imenik u obliku bilježaka o učenicima.

Izdvojeni članak

Drama uoči početka nastave: Škola kreće za 5 dana, a ministrica nije obavila važnu zadaću

Za evidenciju ostvarivanja izvannastavnih aktivnosti u e-Dnevniku može se dodati predmet Izvannastavne aktivnosti sa statusom „Izvannastavna aktivnost“ za odabrane grupe učenika.

U zapisniku u koji se upisuje suradnja s roditeljima omogućen je upis podataka stručnim suradnicima.

Cjelina Lektira označena je kao neobavezna te je preimenovana u „Književna djela za cjelovito čitanje“ u skladu s promjenama u predmetnim kurikulumima.

Učenici neće vidjeti prosjek, ali ocjena ne mora biti aritmetička sredina

Prosjek ocjena u nastavnom predmetu koji je bio prikazan u imeniku više nije vidljiv, što možemo povezati s Pravilnikom o ocjenjivanju. Naime, u njemu se Člankom 11. stavkom 3. tvrdi kako „zaključna ocjena iz nastavnoga predmeta na kraju nastavne godine ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine upisanih ocjena, osobito ako je učenik pokazao napredak u drugom polugodištu“. Dakle, ukoliko će nastavnici uvelike prakticirati ocjenjivanje koje se ne oslanja isključivo na matematiku, učenici neće morati razbijati glavu prosjecima koje, kako stoji u novim promjenama u e-Dnevniku, više neće moći ni proučavati.

Naposljetku, naziv Elementi ocjenjivanja promijenjen je u Elementi vrednovanja u skladu s izmjenama u Pravilniku o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama te predmetnim kurikulumima.

Promjene u e-Dnevniku: Učenici više neće moći vidjeti svoj predmetni prosjek
Share via
Copy link
Powered by Social Snap