Pretraga

Provjerili smo kako fakulteti pripremaju buduće učitelje i profesore na nasilje u školama

A- A+

U kontekstu nedavnih događaja povezanih s nasiljem u hrvatskim školama koje se odvija u svim mogućim smjerovima, s nekoliko fakulteta koji studente obrazuju za rad u školi provjerili smo na koji način ih pripremaju na moguće slučajeve nasilja.

O temi nasilja u školama portal srednja.hr organizira tribinu o kojoj možete više saznati ovdje, a Facebook event možete pronaći ovdje.

foto: pixabay

Nasilje u školama tema je koja se često provlači medijima, a eskalaciju je doživjela prije nešto više od mjesec dana kada je krenuo #ijasamfranjo pokret. Profesor iz Čakovca koji se fizički obračunao s učenicima bio je povod raznim pričama, od učenika koji su doživjeli nasilje od profesora, zatim profesora koji su doživjeli nasilje od učenika, pa do međuvršnjačkog nasilja u školama. Osim toga u Zagrebu se organizirao i prosvjed Za sigurnu školu, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je nacrt Pravilnika o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne potpore i stručnoga tretmana učenika u riziku za razvoj problema u ponašanju i učenika s problemima u ponašanju. 

Izdvojeni članak

Srednja.hr pokreće serijal tribina koje će otvoriti teme bitne mladima

Profesori i učitelji imaju važnu ulogu ne samo u obrazovanju, već i u odgoju učenika. Zato smo odlučili provjeriti kako se na fakultetima s kojih najčeće izlaze učitelji i profesori studente priprema za slučajeve nasilja u školama. Do pisanja ovog teksta s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu odgovor nismo dobili, a odgovore ostalih fakulteta prenosimo u cijelosti.

Učiteljski studij pri Učiteljskom fakultetu u Rijeci

– U okviru studijskog programa primjerenim ishodima učenja, odabranim temama nastavnih predmeta nastojimo promicati kod studenata osvještavanje značaja tolerancije i nulte stope nasilja među subjektima odgojno-obrazovnog procesa (učenici, učitelj, roditelji) i drugim suradnicima odgojno-obrazovnog procesa. U izvedbi je i nekolicina nastavnih predmeta u sklopu kojih su ishodi direktno strukturirani na jačanje kompetencija budućih učitelja u kontekstu treninga socijalnih vještina, analize strukture sukoba, značaja profesionalne uloge za primjenu preventivnih aktivnosti za suradničko upravljanje sukobima u odgojno-obrazovnom okruženju, odgovorili su nam.

Izdvojeni članak

Učenici nam se i dalje javljaju s #ijasamučenik ispovijestima: Svi se međusobno zlostavljaju, potrebna je promjena cijeloga sustava

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

– Studente nastavničkih studija upoznaje se s navedenom problematikom discipline i različitih oblika nasilja u školi na obveznim kolegijima Psihologija odgoja i obrazovanja i Didaktika, te na brojnim predmetno specifičnim kolegijima u kojima se navedena tematika obrađuje specifično određenom nastavnom predmetu kao na primjer u studiju psihologije kroz kolegije Osnove traumatske psihologije i Psihološko savjetovanje u kriznim situacijama.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

– Na našem fakultetu Odsjek za pedagogiju nudi kolegij “Nasilje u bliskim vezama” gdje se studenti upoznaju s općenitom problematikom nasilja među mladima te rade na razvijanju interaktivnih programa usmjerenih na prevenciju nasilja u romantičnim vezama adolescenata. Te radionice onda u sklopu nastave i provode u praksi. Na Odsjeku za učiteljski studij nudi se kolegij “Zlostavljanje i zanemarivanje djece” u okviru kojeg se obrađuje i problematika međuvršnjačkog nasilja, a istoimeni kolegij nudi se i na Odsjeku za predškolski odgoj, no tamo je naglasak na djeci rane i predškolske dobi. Pitanja agresivnog ponašanja i nasilja obrađuju se i u okviru kolegija Socijalna psihologija (Odsjek za sociologiju) te Uvod u socijalnu psihologiju (Odsjek za pedagogiju). Navedeni kolegiji otvoreni su za upis i drugim studentima Filozofskog fakulteta, a ne samo onima koji studiraju na spomenutim odsjecima.

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izdvojeni članak

Dođite na tribinu portala srednja.hr ‘Nasilje u školama’ u ZKM-u

Na nastavničkim studijima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu studenti stječu kompetencije ne samo za poučavanje i stvaranje uvjeta za učenje te za vrednovanje u nastavi odgovarajućeg (ili odgovarajućih) nastavnih predmeta, već i za obavljanje ostalih zadaća nastavničke profesije, među kojima su svakako stvaranje i osiguravanje poticajnoga i sigurnoga razrednog i školskog okruženja za sve učenike, dogovaranje i provođenje pravila ponašanja u svim okruženjima za učenje, uključujući i virtualno, uspostavu ozračja međusobnoga poštivanja, kolegijalnosti i solidarnosti u razredu i školi te za prepoznavanje kriznih situacija (npr. psihičkog i fizičkog zlostavljanja, uništavanja imovine) i poduzimanje odgovarajućih mjera za zaštitu učenika. Stoga se, uz standardnu pedagoško-psihološko-metodičku grupu predmeta (Psihologija odgoja i obrazovanja, Sociologija obrazovanja, Pedagogija, Didaktika, metodički predmeti), u kurikulumima nastavničkih studija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nalaze i ovi kolegiji: Komunikacija u odgoju i obrazovanju, Psihopatologija u djetinjstvu i adolescenciji, Društveno neprihvatljivo ponašanje te Prevencija zlostavljanja i rizičnog ponašanja.

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

– Učiteljski fakultet u svojim studijskim programima pristupa tematici nasilja u školi prvenstveno iz perspektive preveniranja situacija u kojima dolazi do nasilja. Kolegiji koje studenti slušaju pristupaju temi prevencije iz perspektive prevencije kao pristupa cijele zajednice i cijele škole. Budući da su razlozi zbog kojih dolazi do nasilja u školi mnogostruki, za prevenciju istih potreban je širi pristup. Kolegiji koji osiguravaju stjecanje generičkih kompetencija osiguravaju budućim učiteljima i odgajateljima kompetencije za organizaciju odgojno obrazovnog procesa koji odgovara potrebama djeteta, socijalne oblike rada koji osiguravaju suradnju i individualizirani pristup djetetu.

Istovremeno studenti mogu slušati kolegij Upravljanje razredom, Partnerstvo vrtića, obitelji i škole, Nasilje nad djecom, Problemi u ponašanju djece, Nasilje u školskom kontekstu, Obrazovanje za demokratsko građanstvo, Upravljanje stresom, Prevencija zlostavljanja i agresivnog ponašanja, Prevencija zlostavljanja i rizičnog ponašanja.

Učitelji i odgajatelji imaju priliku steći kompetencije prepoznavanja i prevencije nasilja nad djecom, medijacije, prevencije agresivnog ponašanja i pedagoške kompetencije kojima se osigurava mogućnost ostvarivanja pedagoškog odnosa koji odgovara potrebama današnje djece.

Jasno je da je ovo problematika koja zahtjeva našu pozornost i trudimo se studentima osigurati potrebne kompetencije za uspješno nošenje sa situacijama u kojima bi se mogli naći, no prvenstveno njihovu uspješnu prevenciju, odgovor je Učiteljskog fakulteta.

_______________________________________________________________

Da je nasilje u školama ozbiljan problem koji se brzo širi, ustvrđeno je na tribini u organizaciji portala srednja.hr i Zagrebačkog kazališta mladih. Tribina pod nazivom ‘Nasilje u školama’ prva je u serijalu ‘Kazalište i mladi’, a veliki odaziv dokazao je da za ovu temu interes mladih ne jenjava. Snimku tribine u kojoj su govorili stručnjaci, ali i sami učenici, pogledajte u nastavku.

Provjerili smo kako fakulteti pripremaju buduće učitelje i profesore na nasilje u školama
Share via
Copy link
Powered by Social Snap